Jezeří, zámek s výhledem na měsíční krajinu

Jezeří, zámek s výhledem na měsíční krajinu

Státní zámek Jezeří (německy Eisenberg), výjimečná architektonická památka, leží na úpatí Krušných hor, asi 12 kilometrů od Litvínova. Z oken zámku je depresivní výhled na krajinu zdevastovanou těžbou hnědého uhlí. V místech, osídlených již starými Kelty, stával


Státní zámek Jezeří (německy Eisenberg), výjimečná architektonická památka, leží na úpatí Krušných hor, asi 12 kilometrů od Litvínova. Z oken zámku je depresivní výhled na krajinu zdevastovanou těžbou hnědého uhlí.

jezeří1

V místech, osídlených již starými Kelty, stával původně gotický hrad, o němž se zmiňují písemné dokumenty z 2. poloviny 14. století. K přestavbě středověkého hradu v pohodlný renesanční zámek došlo za Mikuláše Hochhausera z Hochhausu v první polovině 16. století. Hochhauserům byl zámek zkonfiskován za účast na stavovském povstání a císař majetek daroval Lichtenštejnům. Do historie Jezeří se černým písmem zapsala třicetiletá válka. Zámek byl vypleněn, a dokonce zcela shořel.

Mecenáš Ludwiga van Beethovena

K jeho rekonstrukci přistoupili v 17. století Lobkovicové a koncem 17. století se z Jezeří stává doslova barokní skvost. Největší rozkvět přinesl zámku Josef František Maxmilián z Lobkovic, který proslul jako známý milovník kultury a umění. Jižní křídlo budovy nechal přestavět na divadelní sál a z Jezeří se stalo jedno z nejvyhledávanějších kulturních a hudebních středisek v Čechách. František Maxmilián, sám hudebník a zpěvák, zval na své panství umělce až z Vídně nebo Drážďan. Pod vedením A. Cartellierriho zde pravděpodobně zaznělo Haydnovo oratorium Stvoření světa (1797). František Maxmilián měl vřelý vztah k dílu i osobě Ludwiga van Beethovena, jejž později umělecky i finančně podporoval. Beethoven mu věnoval několik svých děl, včetně svých nejslavnějších symfonií – III. Eroica, V. Osudová a VI. Pastorální.

jezeří

K likvidaci naštěstí nedošlo

Dvacáté století bylo svědkem úpadku Jezeří. Za druhé světové války se zámek proměnil ve vězení pro prominenty převážně francouzského původu. Po válce v něm sídlila armáda a zámek chátral V 70. letech minulého století bylo rozhodnuto o jeho likvidaci. Měl ustoupit těžbě hnědého uhlí. Díky úsilí Společnosti za záchranu Jezeří se podařilo zámek zachránit a dnes se mu pomalu vrací jeho dávná krása.

Jezeri_jezero rik 1882

Možná v tom má prsty i duch mnicha Tobiáše, který prý na zámku straší. Jeho kroky jsou údajně slyšet v jižní věži. Je to ale strašidlo dobrosrdečné. Na zámku, který podle pověsti chrání, zůstane, dokud mu bude hrozit nebezpečí. Dnes Jezeří žije mnoha akcemi. V srpnu se chystá Tajemná noc, která nabídne neopakovatelnou příležitost pobýt za zámku v noci a třeba se setkat s tajemným mnichem Tobiášem... Text: Lenka Fukalová, zdroj a foto: www.zamek-jezeri.cz, Vstupné: I. okruh – zámecké interiéry (náznaková expozice) Základní vstupné – 60 Kč Rodinné vstupné – 150 Kč Snížené vstupné – 40Kč   II. okruh - sklepy (pohádkové bytosti a strašidla) Jednotné vstupné –20 Kč