Na skok za bývalou železnou oponu

Na skok za bývalou železnou oponu

Při toulkách jižní Moravou, Podyjím, na kole nebo pěšky, si můžete na chvíli odskočit i do sousedního Rakouska. Je to opravdu co by kamenem dohodil. Přes hraniční přechod nedaleko Čížova, určený pouze pro chodce, cyklisty a lyžaře, se dostanete do kouzelného městečka Hardeg


Při toulkách jižní Moravou, Podyjím, na kole nebo pěšky, si můžete na chvíli odskočit i do sousedního Rakouska. Je to opravdu co by kamenem dohodil. Přes hraniční přechod nedaleko Čížova, určený pouze pro chodce, cyklisty a lyžaře, se dostanete do kouzelného městečka Hardegg. S necelou stovkou stálých obyvatel je nejmenším městem našich jižních sousedů.

GuentherZ_2002_0428_Hardegg_vom_Max-Plateau

Vzhůru na hrad

Jeho dominantou je stejnojmenný středověký hrad. Archeologické výzkumy dokládají na místě dnešní romantické zříceniny existenci dřevěného sídla již v 10. století. Kamenná stavba pochází ze 12. století a byla součástí pohraničního středověkého opevnění. Dnes je hrad v soukromých rukou a po rekonstrukci, nabízí prohlídku interiérů a expozic, které seznamují s historií jeho jednotlivých majitelů od počátku do současnosti a také s historií Rakušanů. Zajímavá je expozice věnovaná císaři Maxmiliánu Mexickému, obsahující i ukázky umění starých Inků a Aztéků, či pohled prosklenou podlahou do rodinné hrobky.

Castle_Hardegg_-_broken_walls

Centrum obchodu i oáza klidu

Městečko v podhradí má také dlouhou historii, první písemná zmínka o něm pochází z roku 1290. Ve středověku bylo významným centrem řemesel a obchodu, jeho obyvatelé vyráběli kromě běžných komodit i střelný prach. Hardegg začal upadat po založení nedalekého vinařského města Retz a své vykonala i třicetiletá válka a obrovský požár z roku 1764. Na opravu zničených domů pak obyvatelé použili materiál z ruin středověkého hradu. Doslova z popela město vstalo na konci 19. století, kdy se změnilo v hojně navštěvované letovisko. Uvádí se, že ve druhé polovině 20. let 20. století mohlo nabídnout ubytování až pěti stům návštěvníků(!).

Motoristům vjezd zakázán

Po druhé světové válce se Hardegg ocitl za železnou oponou a most, který spojoval dva odlišné světy, byl zbourán. Význam města rapidně klesl. Dávnou slávu kouzelnému městečku i romantickému hradu přineslo až znovuotevření hranice a obnovení hraničního přechodu Čížov–Hardegg. Ten je pro nemotorizované turisty otevřen od dubna do října (6.00–22.00 hod.) a od listopadu do března (8.00–20.00 hod.). Cestou k hranici si návštěvník může prohlédnout jak připomínku bývalé železné opony, tak přírodní krásy malebné části Národního parku Podyjí. Text: Lenka Fukalová, foto: wikipedie.com