Myomy jsou častou příčinou bolesti i neplodnosti

Myomy jsou častou příčinou bolesti i neplodnosti

Myomy jsou nezhoubné nádory vznikající z děložní svaloviny. Podle odhadů jimi trpí až čtyřicet procent žen ve věku od třiceti pěti do padesáti let věku. V mnoha případech se však myomy vyskytují i u žen mladších. „Výjimkou není ani to, když je myom u mladé ženy př


shutterstock_269224412Myomy jsou nezhoubné nádory vznikající z děložní svaloviny. Podle odhadů jimi trpí až čtyřicet procent žen ve věku od třiceti pěti do padesáti let věku. V mnoha případech se však myomy vyskytují i u žen mladších. „Výjimkou není ani to, když je myom u mladé ženy příčinou problému s otěhotněním,“ říká MUDr. Kateřina Veselá Ph.D., ředitelka centra Repromeda. Myomy jsou jedním z nejčastějších gynekologických problémů. V některých případech probíhají zcela bezpříznakově, žena o nich neví a k jejich diagnostice dojde náhodně během gynekologického vyšetření, kdy myom lékař objeví ultrazvukovým vyšetřením. U části žen však mohou být příčinou celé řady potíží. „Myomů je několik typů, vyskytovat se mohou ojediněle, i vícečetně a mohou souviset s celou řadou problémů. Mezi nejčastější patří nepravidelné, nadměrné či prodloužené krvácení, pocit napětí až bolesti v podbřišku či bolest během pohlavního styku. Kromě toho ale myomy mohou způsobovat srůsty, mohou deformovat dělohu a mohou být příčinou opakovaných potratů i toho, že žena nemůže otěhotnět,“ uvádí MUDr. Veselá. Z pohledu plodnosti ženy je důležité uložení myomu, jeho velikost, případně četnost. „Problémy s plodností souvisejí zejména s myomy, které se vyklenují do děložní dutiny,“ dodává lékařka. Myomy jsou nezhoubné nádory vznikající přeměnou hladké děložní svaloviny, příčina jejich vzniku není známá, předpokládá se však, že zásadní roli při jejich tvorbě hrají ženské pohlavní hormony estrogeny.

Myomy se dají léčit

Léčba myomů nabízí několik možností. Krajním řešením léčby myomů je hysterektomie (odnětí dělohy). „Odejmutí dělohy je definitivní tečka za plodností ženy. To, zejména v době, kdy dochází k posunutí věkové hranice plánování mateřství, není dobré,“ upřesňuje lékařka. Moderní léčba se proto upíná k metodám, které umožní odstranění myomu při zachování dělohy a její funkce. „Možností je léčba, při které dojde k zablokování hormonálního systému ženy, následkem čehož dochází ke zmenšení myomů. V tomto období lze myomy pohodlněji vyoperovat, případně se dá tato doba využít k mimotělnímu oplodnění,“ popisuje lékařka. Další možností je chirurgická léčba. „V dnešní době se upřednostňuje laparoskopické odstranění myomů před klasickou operací, při níž byla děloha zpřístupněná řezem přes stěnu břišní. Pacientky nejvíce oceňují menší zjizvení břišní stěny, ale pravdou je, že laparoskopické operace mají víc výhod než jen kosmetické efekty, snižují riziko pooperačních komplikací, zkracují hojení i následné období rekonvalescence,“ dodává lékařka.

Myomy a plodnost

zena tehotnaS léčbou a jejím plánováním úzce souvisí i plodnost a mateřství ženy. Právě na ty je třeba myslet zároveň s plánováním léčebného postupu. „Největší chybou, se kterou se ženy mohou setkat, je, že lékař naplánuje léčbu myomu bez toho, aby s pacientkou komunikoval to, zda v budoucnu plánuje těhotenství. Například u mladých žen je třeba nejdříve pamatovat na jejich plodnost a s ohledem na to plánovat další postup,“ říká MUDr. Veselá. Součástí léčebného plánu mladé ženy by tak měly být nejprve kroky zajišťující, že žena bude mít možnost se v budoucnu stát matkou a následně by měl být nastaven vlastní léčebný plán. „Před léčbou myomů u žen ve fertilním věku je vhodné ženě doporučit hormonální stimulaci, odběr vajíček a přípravu embryí. Myomy nejsou život ohrožující stav a tak u nich nehrozí riziko z prodlení. Ba naopak, léčba vedená bez ohledu na pozdější reprodukci ženy, může způsobit nevratné změny,“ dodává MUDr. Veselá. Komplikací, které mohou vzniknout v důsledku chirurgické léčby je mnoho, žena může například přijít o vaječník, o dělohu, či může dojít k rozsáhlému zjizvení dělohy, bránícímu spontánnímu otěhotnění. „Mladé ženy si toto riziko samy neuvědomují a na to, že vznikl problém, přijdou až v okamžiku, kdy zjistí, že nemohou otěhotnět. Tím jim začne zbytečně utíkat čas a šance na mateřství se snižují. Tomu je možné dobrým nastavením léčebného plánu zabránit,“ dodává lékařka. V případě, že dojde k problémům s početím po prodělané léčbě myomů, doporučují lékaři neotálet a vyhledat neodkladně specializované centrum. „Vyšší šanci na úspěch mají vždy ženy, které se na komplikace předem připravily,“dodává MUDr. Kateřina Veselá.

Co byste o myomech měli vědět:

Myomy jsou nezhoubné nádory vznikající ze sliznice děložní. Patří mezi nejčastější gynekologické diagnózy žen ve fertilním věku. Jistou roli v jejich vzniku hraje genetika – myomy častěji onemocní ženy, jejichž matky myomy měly také. Po padesátém roce věku klesá riziko vzniku myomu, to je dáno vyhasínáním funkce vaječníků a poklesem hladiny pohlavních hormonů estrogenů. Myomy mohou vznikat i během těhotenství. Myomy se mohou zvětšovat o jeden až dva centimetry ročně. Myomy mohou dorůstat velikosti až několika desítek centimetrů. Jsou ale i případy, kdy se jejich růst zcela zastaví. Pokud jsou myomy příčinou problémů s otěhotněním, je možné podstoupit léčbu v centru specializujícím se na léčbu neplodnosti.