Jak poznat moderní sociopaty?

Jak poznat moderní sociopaty?

6 známek nemilosrdného a bezcitného chování, které vám napoví, že jednáte se sociopatem
či psychopatem.

Antisociální porucha osobnosti, známá také jako sociopatie nebo psychopatie, je definována klinikou Mayo takto: „Je to duševní stav, ve kterém člověk neprojevuje žádný ohled na správné či špatné chování a ignoruje práva a pocity druhých. Lidé s antisociální poruchou osobnosti mají tendenci manipulovat s ostatními
s naprostou lhostejností a tvrdostí. Necítí vinu a nemají žádné výčitky vůči svému chování.“

Asi 75 % sociopatů jsou muži a 25 % ženy. Sociopaté i psychopaté jsou často spojování s dalšími zvláštnostmi, jako jsou šikana, narcismus a další. Nemluvíme však hned o masových vrazích. Dnes můžeme takovéto lidi potkat i na vysokých funkcích a jsou opravdu úspěšní. Dokážou však škodit nepřímými a zákeřnými prostředky a rádi své funkce zneužívají.

Tito lidé mají obvykle své povrchní charisma a určité kouzlo, které rádi využívají ku svému prospěchu.
Až posléze odhalí svou krutou a nepřátelskou povahu. Například až poté, co byla podepsána důležitá smlouva. Klamou, manipulují a zneužívají svých vztahů bez výčitek. Zanechávají za sebou zraněné „oběti“ a traumatizují svým naprostým nedostatkem slušnosti a empatie.

Sociopaté jsou v práci velmi ambiciózní, jdou si za svým i za cenu vykořisťování a agrese. Nejčastěji je najdeme v politice, médiích, podnikajících ve financích a v dalších sférách. Mezi vhodné příklady patří finanční poradce, který změní životní úspory klientů na bezohledné investice; politik, který manipuluje s lidmi, aby ho následovali nebo výkonný ředitel, který pro svůj vyšší zisk sníží zaměstnancům jejich mzdu či zruší odměny a benefity.

Jak takového člověka rozeznat? Uvědomme si však, že ne všichni lidé, kteří mají některý z níže uvedených bodů jsou automaticky klinicky diagnostikovaným sociopatem či psychopatem. Skutečný sociopak bude vykazovat více z následujících znaků, zejména v případě, že jsou v sázce jeho osobní zisk, kontrola a sociální nadvláda.


Patologické lhaní a manipulace

Pokud často opakujete lži, stávají se pravdou. Obvykle tomu tak je, když toužíme po stále větší síle a kontrole nad vztahy, organizacemi či širokou společností. Mnoho sociopatů i psychopatů rádo zformuje jakoukoliv lež, aby dosáhli svých cílů. Lži, nesplnitelné sliby, obviňování druhých jsou jen některými z běžných prostředků, které umožňují těmto lidem posílit jejich agresivní a bezohledné chování. Braňte se tvrdým odmítnutím těchto lží.

Nedostatek morálky a narušení pravomocí

Jistě znáte větu, že pravidla jsou určena k tomu, aby se porušovala. Většina lidí má ale základní smysl pro správné a špatné. Obecně se můžeme shodnout, že laskavost je správná a že krutost je špatná. Ať už se jedná o lásku, vztahy, práci nebo krádeže. Sociopaté nebo psychopaté však mají pouze malý, často pak vůbec žádný smysl pro morálku. Věří, že pravidla se mají porušovat a že etické úvahy jsou jen slabostí. Stručně řečeno, mají jen malé nebo vůbec žádné svědomí. Rádi však využívají falešnou morálku k tomu, aby dosáhli svého.

Nedostatek empatie a ledové chování

Výzkum neurologa Adrian Raine odhaluje, že lidé s antisociální poruchou osobnosti mají v nejvyspělejší oblasti mozku méně buněk. Právě tato kůra mozková je zodpovědná za mnoho funkcí spojených s porozuměním, empatií, se schopností vytvářet zdravý a principiální úsudek, ale také se schopností určité sebereflexe. Právě proto jsou více nemilosrdní a chladnokrevnější než ostatní. Z čehož dále vyplývá, že si z konfliktů nevedou žádné morální výsledky. Nemají pocit utrpení svých obětí, naopak se cítí vítězi. Nemají výčitky a jednají bez lítosti. Za své jednání obviňují své okolí.

Narcismus a nepravdivý komplex nadřazenosti

Ne všichni narcisté jsou sociopati, mnoho z nich je emotivních, ale většina sociopatů a psychopatů má jisté narcistické rysy, jako manipulaci, seberealizaci, výmluvy, domýšlivost a falešnou nadřazenost nad ostatními. Tito lidé mají pocit, že jsou lepší a proto mohou s ostatními manipulovat, využívat je a zacházet s nimi špatně.

Emocionální vydírání

Jakmile vás někdo neustále přesvědčuje o tom, že jste špatní, začnete mít pochybnosti a postupně začněte vnímat svou identitu i sebehodnocení pod jiným úhlem pohledu. Patologické citové vydírání představuje psychické šikanování a kontrolu mysli. Tento emocionální teror můžete zažít ve vztahu, v práci nebo také ve společnosti. Sociopat neustále opakuje své lži a manipuluje s daným člověkem, aby své lži o nežádoucím chování druhého, o jeho nedostatečnosti a podřazenosti dostal tam, kam potřebuje.

Nedostatek pokory a „nesmrtelnost“

Pokud se setkáte se sociopatem a dostanete se do křížku, většina z nich nedá najevo žádné rozhořčení ani výčitky za své nevhodné chování. Leda by to přineslo určité výhodu ve vašem vztahu. Obvykle však naopak znásobí své agresivní tendence, zvýší nepřátelství, popře odpovědnost, obviní vás či ostatní a zachová si aroganci a domýšlivost. Většinou obvińují ostatní právě tím, co sami provádějí.Foto: pinterest.com