Co je inflace a k čemu nám slouží?

Co je inflace a k čemu nám slouží?

Pojem inflace se ve světě skloňuje často. Slyšíme ho z televize, z rádia, z úst ekonomů i běžných lidí. Víte ale, co vlastně znamená a k čemu je nám inflace dobrá?


 

 

Co je to inflace?

Inflace by se zkráceně dala vysvětlit jako nárůst cen zboží a služeb za dané období. Je to vlastně opakovaný růst cen v ekonomice. Cena zboží i služeb se totiž v čase mění, a to jak nahoru, tak i dolů. A právě změnu cen směrem nahoru, tedy zdražování, vyjadřuje inflace.

 

Jak vypočítat inflaci?

Abychom dokázali spočítat, jaká je míra inflace, potřebujeme k tomu index spotřebitelských cen, index cen výrobců a deflátor hrubého národního produktu. Tato data si dokážete najít například na stránkách statického úřadu. Jako běžný občan si ale pravděpodobně inflaci doma počítat nebudete. V ČR inflaci počítá Český statistický úřad, který vychází ze spotřebitelského koše. Ten představuje asi 775 položek, kterým je přiřazena důležitost v rámci spotřeby domácnosti.

 

Míra inflace u nás a ve světě

Běžná, resp. obvyklá, míra inflace se pohybuje kolem 2 až 3 %. Existují ale i státy, které se potýkají s tzv. hyperinflací. Například v takové Venezuele dosahuje míra inflace až 130 000 %. Peníze Venezuelanů tak nemají žádnou hodnotu.

Za rok 2019 byla v České republice průměrná inflace 2,8 %. V lednu 2020 stoupla v porovnání s prosincem 2019 o 0,1 procentního bodu na hodnotu 2,9 %, v únoru se posunula na 3 %. Podle predikcí by se v roce 2020 mohla průměrná roční inflace pohybovat kolem 3,2 %.

Ve státech eurozóny se míra inflace pohybuje kolem 1,6 %. V USA je to mezi 1,7 a 2 %.

 

Jaké jsou důsledky inflace?

Inflace je často tažená poptávkou. To znamená, že když budeme více nakupovat, povede to ke zdražování. V případě, že se budou firmám zvyšovat náklady, poroste inflace na základě nabídky a zdražovat budou především energie a různé materiály.

Důsledkem inflace je, že se ceny nezvyšují rovnoměrně, ale jen za některé zboží a služby, třeba za potraviny. Problémem je rychlost růstu mezd, které se nezvyšují tak rychle jako ceny zboží a služeb. Přesto má inflace pozitivní vliv na ekonomiku, například na nezaměstnanost. Ta je totiž se zvyšující se inflací nižší. Při deflaci je to naopak – lidé nenakupují a čekají na další zlevnění a zvyšuje se nezaměstnanost.

 

Na inflaci nejméně tratí ti, kdo vlastní nemovitosti. Protože ceny nemovitostí rostou, mohou být jejich majitelé v klidu a na inflaci moc neprodělávají. V oblasti investic nám inflace může „uškodit“ – reálný výnos z investici může být nižší než to, co jsme do ní vložili. S inflací se proto u investic musí vždy počítat, abychom si byli jisti, že nám to něco přinese.

 

Kurzy měn a inflace

S inflací celkem úzce souvisí také kurzy měn. Změny v cenové hladině mají totiž dopad na devizové intervence, které se ze všeho nejdřív promítnou právě do měnového kurzu. Kurzy měn zásadně ovlivňují vývoj spotřebitelských cen, jelikož měnový kurz má vliv na ceny zboží, které se k nám dováží. Nepřímo pak mění i ceny našeho zboží. Obě veličiny se tak ovlivňují navzájem.

 

Jak ovlivňuje inflace kurzy měn?

Pokud dojde k inflaci při neměnných kurzech měn, zdraží zboží tuzemské oproti tomu zahraničnímu. To zvýší poptávku právě po zahraničním zboží, a tím i po zahraniční měně. Výsledkem celého procesu je postupné znehodnocování domácí měny.

 

 

Zdroj: Unsplash.com