Počítač používá 94 % Čechů, pětina z nich více než 50 hodin týdně

Počítač používá 94 % Čechů, pětina z nich více než 50 hodin týdně

Řadu zjednodušení či klávesové zkratky však neznají


Bezmála dvě třetiny Čechů používají počítač ve volném čase i ke své práci, další třetina pro něj najde využití pouze ve volném čase. Nejpoužívanějším programem napříč všemi věkovými skupinami je pak Microsoft Word, který používá 75 % lidí, nejznámější klávesovou zkratkou dlouhodobě zůstává kombinace Ctrl+C a Ctrl+V. Aplikace a funkcionality, které nabízejí nejnovější operační systémy, však Češi často neznají. Vyplývá to z průzkumu společnosti Microsoft, který v rámci projektu na usnadnění přístupnosti moderních technologií osobám se zdravotním hendikepem zkoumal počítačové dovednosti a návyky Čechů.

Více než polovina Čechů hodnotí svou úroveň počítačových dovedností jako mírně pokročilou. Zvládají tak práci s programy jako jsou editory Word, Excel či Powerpoint. Umí také používat základní klávesové zkratky, nakupují na internetu či ovládají své bankovnictví online. Za uživatele se základní úrovní znalostí práce na počítači se označuje 19 % respondentů, naopak za experty se považují 4 % populace. V průměru pak Češi u počítače tráví 20 hodin týdně. Pětina z nich však pak dokonce více než 50 hodin týdně. Výsledky průzkumu dále ukazují, že se zvyšujícím věkem potřeba užívání počítače ani čas u něj strávený nijak výrazně neklesá. Znamená to, že počítače již nadobro pronikly do běžných životů nás všech, bez ohledu na věk. Stejně jako mladí Češi jsou
i jejich rodičové závislí na technologiích.

Počítače a moderní technologie pronikly do našich běžných životů, mnoho lidí je potřebuje pro svou profesi. Zejména mezi mladými je počítač nezbytnou součástí jejich pracovního vybavení. Těší nás, že při vývoji systémů se klade velký důraz na funkcionality pro lidi se zdravotním znevýhodněním, čímž se zvyšuje jejich šance zapojit se do běžného života a vykonávat profese, které to dříve neumožňovaly,” říká Lukáš Glöckl, ředitel vendor marketingu a programu Alza pro firmy ze společnosti Alza.cz.

 

Nejpoužívanější jsou Microsoft Word a zkratka Ctrl+C a Ctrl+V

Nový počítač si pořizuje 40 % Čechů přibližně jednou za 5 let. Každé dva roky si nový počítač pořídí každý desátý Čech do 35 let. Nejčastěji používaným programem je Word, který pravidelně používá přes 75 % lidí, s Microsoft Excel pak pracují dvě třetiny respondentů. Největší generační rozdíl najdeme u využívání programu Skype. Zatímco jej používá jen 10 % mladých, lidé nad 45 let Skype pravidelně využívají ve čtvrtině případů.
U mladých do 35 let lze pozorovat vyšší míru využívání programů z balíku kancelářských programů, 40 % z nich již pravidelně používá i Microsoft Teams nebo úložiště OneDrive.

 

Nejlepší klávesové zkratky

Ctrl+C a Ctrl+V

funkce kopírovat a vložit

Ctrl+F

hledat na stránce

Ctrl+X

funkce vyjmout

Ctrl+P

tisk souboru

Ctrl+A

označ vše

Windows+L

uzamknutí počítače

Windows+V

historie zkopírovaných položek

Windows+Shift+S

výstřižek obrazovky

Windows+Tab

zobrazí otevřené aplikace a plochy

Ctrl+Shift+Esc

spuštění správce úloh

Windows+Ctrl+D

vytvoření virtuální plochy

 


Nejznámější klávesovou zkratku pro kopírování a vkládání, známou jako Ctrl+C a Ctrl+V, používá 84 % dotázaných. Druhou nejznámější klávesovou zkratkou je Ctrl+A pro označení celého obsahu, kterou zná téměř každý druhý Čech.

 

Funkcionality pro zdravé i hendikepované

Jak ale většina počítačových uživatelů přiznává, nové funkcionality, které operační systémy nabízejí často vůbec neznají. Mezi takové nástroje patří například možnost vytváření virtuálních ploch, dynamický zámek, který zvyšuje bezpečnosti počítače či Microsoft Translator, který pomáhá prolomit jazykovou bariéru v zahraničí i v práci. Řada nových řešení, které moderní systémy nabízejí, jsou přitom vyvíjeny s velkým důrazem na maximální pomoc osobám se specifickými potřebami. Jen v Česku je 117 tisíc dětí do 15 let se zdravotním postižením či 65 tisíc lidí s těžkým zrakovým postižením.

„Řada funkcionalit, které hendikepovaným rovněž usnadňují každodenní práci, je užitečných i pro širokou populaci. Jde například o funkci Microsoft Lens, která typicky pomocí chytrého telefonu umožňuje jednoduše převést psaný nebo vytištěný text nebo skicu či rovnici do digitální podoby. Lidé se zrakovým postižením si pak mohou nechat text jednoduše přečíst pomocí Předčítače textu. Pro osoby se sluchovým postižením naopak výborně slouží Microsoft Teams, které umožňují mluvené slovo převádět přímo do psané podoby. Systém Windows 11 nabízí nepřeberné množství dalších technických vychytávek, díky kterým je každým den pro lidi s hendikepem jednodušší,“ vysvětluje Dalibor Kačmář, ředitel pro technologické standardy ve společnosti Microsoft Česká republika.

Mezi ty, kterým moderní technologie pomáhají zapadnout do běžného života i se zdravotním hendikepem, patří Alexandr Zvonek z Brna. Čísla 99,98 % na levém uchu a 99,92 % na pravém uchu značí procentuální ztrátu jeho sluchu. I přes složitosti, které před něj život postavil, ale dosáhl na doktorský titul na univerzitě. Sám nyní působí ve středisku Teiresiás Masarykovy univerzity, kde pomáhá dalším studentům se zdravotním hendikepem v cestě za vzděláním. „Možnosti, které mají studenti dnes, jsou s dobami, kdy jsem do školy chodil já, naprosto nesrovnatelné. Mladí lidé se sluchovým postižením mají k dispozici automatické titulky či asistenta pro přepis do mluvené řeči,“ vyjmenovává Alexandr Zvonek. Alexandr je rád, že velké společnosti na tuto oblast nezapomínají a snaží se v tomto ohledu technologie neustále posouvat. Sám používá i řadu dalších aplikací nebo služby rychlopísařů, kteří zajišťují simultánní přepis mluvené řeči, díky kterému může normálně nejen telefonovat, ale jak s šibalským úsměvem dodává, třeba se i díky tomu dohadovat s kurýry na závozu zásilky.

 

Microsoft a Alza.cz pomáhají dětem s hendikepem

Díky rozvoji moderních technologií pomáhají běžné počítače a notebooky ulehčit životy osobám se zdravotním postižením. Nástroje pro různá zdravotní postižení jsou dnes již běžnou součástí operačního systému Windows. Právě vytváření přístupného prostředí pro osoby se specifickými potřebami je také hlavním cílem společného projektu společností Microsoft a Alza. V rámci speciální kampaně je jejich cílem rozšířit povědomí o možnostech moderních technologií pro hendikepované. Za každé prodané zařízení se systémem Windows 11 na stránkách Alza.cz také zamíří 150 Kč neziskové organizaci EDA, který pomáhá dětem se zrakovým postižením a jejich rodinám.

 

Více informací o řešeních usnadňujících přístupnost osobám se zdravotním hendikepem najdete na webu Alza.cz.

Katalog inkluzivních nástrojů pro osoby se zdravotním hendikepem naleznete na tomto odkazu.

Průzkum byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na vzorku 550 respondentů.

 

 

 

 

 

O společnosti Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) umožňuje digitální transformaci v éře inteligentního cloudu a inteligentního internetu věcí. Naší misí je pomoci každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. Na podzim 2015 jsme se spolu s pražskou divizí Skype přestěhovali do nového světa práce – kanceláře vytvořené pro svět práce odkudkoli. V červenci 2016 spojila česká pobočka síly se slovenskou a vznikl Microsoft Česká republika a Slovensko. Na podzim 2016 bylo v Praze otevřeno vývojové centrum Microsoft Dynamics.

Tento dokument je určen pouze pro informační účely. Společnost Microsoft se zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé situace týkající se užití tohoto dokumentu pro jiné účely. Společnost Microsoft nebude nikdy odpovědná za jakékoliv mimořádné, přímé, nepřímé či vyplývající škody, ať již vzejdou z účinnosti smlouvy, zanedbání nebo jiné skutečnosti vzniklé následkem užití či interpretace tohoto dokumentu či v souvislosti s ním. Microsoft je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corp. v USA a/nebo v jiných zemích. Jména společností
a produktů zde uvedených mohou být obchodní značky jejich příslušných vlastníků.