Kam s vánočním stromečkem

Kam s vánočním stromečkem


Poslední roky jsou v módě stromečky skutečně živé, rostlé v kontejnerech. Pokud jste takový správně aklimatizovali a dodávali mu vláhu, je pořád pěkně zelený. Doma ho nenechávejte dlouho, už týden je pro něj docela dramatický zásah do jeho normálního života. Takže ještě ozdobený ho pokud možno hned po vánočních svátcích přeneste do chladné chodby. Pak ho pomalu zvykejte na větší a větší chlad a po Novém roce ho přeneste na zahradu. Jestli nestojí v místě, kde mu vláhu dodává postupně tající sníh, nezapomeňte ho občas trochu zalít – jehličnany potřebují vláhu i v zimě.

Většina z nás má ovšem stromeček, který po Vánocích opravdu dožívá. Máte zahradu? Pak je to jednoduché. Malé větvičky rozlámejte (pokud máte drtič, prožeňte je tímto šikovným zahradním pomocníkem) a spolu
s jehličím dejte na kompost, stanou se součástí kvalitní zeminy pro vaše rostliny. Ani silné větvě a kmínek nemusí skončit v kamnech – budou se časem hodit jako opora třeba pro vysoké letničky. Ke spálení v kotli, v kamnech nebo v krbu si je nechte pořádně vyschnout, čerstvé by špatně hořely a topidlo zanesly smůlou.

Vám se stromek k ničemu takovému nehodí? Top ještě neznamená, že ho na zahradě nebo na topení nespotřebují vaši sousedé – na vesnicích je vždycky lepší se poohlédnout, jestli někdo dřevo nezužitkuje, než se shánět po kontejneru.

Co se stromkem ve městě? Prakticky všude, kde se pravidelně sváží komunální odpad, pamatují městské služby i na svoz vánočních stromečků. Stačí je tedy dobře odzdobit a pak postavit k popelnicím se směsným odpadem. V lednu a únoru jsou pravidelně odváženy – a déle stromečky doma mít nebudete. Pozor! Svážejí se směsným odpadem, takže je rozhodně nenoste ke speciálním kontejnerům na tříděný odpad. Přece jen jste to nestihli? Pak od vás zdarma stromek odeberou ve sběrném dvoře – adresu toho nejbližšího jistě najdete na webu vašeho městského úřadu.

Jak stromečky končí? Zpravidla se štěpkují a využívají pro kompostování, tedy tvorbu zeminy pro městskou zeleň. Proto je velmi důležité, aby na nich nezbyly žádné drátky a hliníkové třepení či řetězy. Ani tam, kde jde dřevo rovnou do kotelny, nejsou tyhle zbytky výzdoby žádoucí. Takže si dejte na sbírání ozdob záležet.

Co se stalo s neprodanými stromečky? Většina z nich putuje do zoologických zahrad jako krmení pro vysokou zvěř, slony nebo hlodavce, takže se zužitkují velmi dobře. Vy ale stromeček do ZOO nenoste – ty z domácností nepřijímají, protože hrozí riziko, že na nich zůstane zapomenutá prskavka, kterou by se zvěř mohla těžce poranit nebo bývají chemicky ošetřené všelijakým umělým sněhem či voňavým postřikem, což jsou látky většinou jedovaté.

 

 

 

 

 

Text: Gabriela Koulová