Čeká vás stěhování? Přinášíme 7 tipů, jak na nic nezapomenout

Čeká vás stěhování? Přinášíme 7 tipů, jak na nic nezapomenout


Ne nadarmo se říká, že je lepší vyhořet než se stěhovat. A co teprve komplikace související se změnou trvalého pobytu, kdy musíte měnit i doklady. V případě, že vlastníte řidičský průkaz, jste v penzi nebo podnikáte, tak vyřizování různých oznámení může zabrat i celé odpoledne. Na co si dát pozor, abyste nic nezapomněli?


1.S formulářem na místní úřad

S každým stěhováním souvisí výměna dokladů a návštěva úřadů. Vaše první kroky by měli mířit na ohlašovnu v novém místě trvalého pobytu, tedy na obecní úřad, magistrát nebo úřad příslušné městské části. Zde musíte vyplnit „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ a předložit např. nájemní smlouvu nebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V případě, že jste vlastníkem nemovitosti, tuto skutečnost by měl být schopen ověřit v katastru nemovitostí úředník dálkovým přístupem, aniž byste museli předkládat výpis. Dále zaplatíte správní poplatek 50 Kč, odstřihnou vám růžek u občanského průkazu a dostanete potvrzení o změně trvalého pobytu. Detailnější postup najdete v tomto průvodci.


2. Jste vlastník auta? Zpozorněte!

Pokud jste řidiči, o změnu v řidičském průkazu žádat nemusíte, pouze pokud vlastníte auto, nahlásíte změnu místa trvalého pobytu v registru vozidel. Registrační značka auta zůstane stejná, dojde pouze k doplnění údajů ve velkém technickém průkazu a dostanete nové osvědčení o registraci vozidla, tedy „malý“ technický průkaz. Informace o zápisu změny údaje do technického průkazu vozidla najdete přehledně v tomto průvodci na Portálu veřejné správy. K aktuálním údajům o vašem vozidle včetně údajů vedených ve velkém technickém průkazu máte také kdykoliv přístup v Portálu občana.


3. Nezapomeňte na zdravotní pojišťovnu
 

Jedním z míst, na které nesmíte určitě zapomenout, je pojišťovna. Vůči ní máte totiž tzv. ohlašovací povinnost
a musíte jim novou adresu nahlásit do 30 dnů. A to i v případě, že jsou všechny pojišťovny na základní registry napojené, a tuto změnu ve většině případů provedou sami. Pokud máte datovou schránku, můžete nahlášení změny jednoduše provést z domova a mimo úřední hodiny.


4. Finanční úřad to zvládne za vás

Finanční úřady se připojily k základním registrům, a tudíž není nutné změnu trvalého pobytu ohlašovat. Díky datové schránce nebo elektronické identitě můžete navíc kontrolovat veškeré informace v portálu MOJE daně
o tom, pod kterou okresní správu finančního úřadu spadáte, i jaké jsou vaše povinnosti.


5. Změna sídla OSVČ

Pokud jste jako OSVČ měli jako sídlo podnikání uvedené místo trvalého pobytu, díky propojení se základními registry se sídlo podnikání automaticky změní se změnou místa trvalého pobytu. Nemusíte tak nikam psát ani osobně docházet. Jiná situace ale nastává, kdyby jste změnili sídlo svého podnikání mimo místo svého trvalého pobytu. V tomto případě vás čeká návštěva živnostenského i finančního úřadu, kde je nutné novou adresu nahlásit. Pomocí datové schránky můžete využít komunikaci s úřady on-line a vše vyřídit elektronicky na portálu Registru živnostenského oprávnění. Už od začátku ledna 2023 se budou postupně všem podnikatelům zřízovat datové schránky automaticky ze zákona, a tím získají možnost vyřizovat všechny své záležitosti jednoduše
z domova, bez nutnosti navštěvovat úřady osobně.


6. Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen“ČSSZ“´)

Stejně jako finanční úřad, tak i ČSSZ vám pošle datovou zprávu s oznámením, že změnu trvalého pobytu zpracovali a budou vás informovat, pod kterou okresní správu sociálního zabezpečení nově spadáte. Změnu musíte nahlásit pouze v případě, kdy pobíráte důchod. I v tomto případě můžete vyřídit vše elektronicky pomocí datové schránky. Podrobnější informace najdete přehledně v tomto průvodci.


7. Co jestě zbývá?

Nahlásit změnu trvalého pobytu byste měli ještě například v bance, lékařům, věřitelům, provozovateli internetu nebo mobilnímu operátorovi. V případě, že jste vedeni jako uchazeči o zaměstnání, pobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo dávky v hmotné nouzi, změnu hlásíte na úřadu práce. Jejich orientační seznam najdete na Portálu veřejné správy.

 

 

Jak si pořídit datovou schránku?

Datovou schránku si může založit fyzická nebo podnikající fyzická osoba zdarma na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT jako je například pošta nebo městský úřad. Stačí vám občanský průkaz a 5 minut času
a rázem budete mít svou datovku k dispozici. Další možností je, pokud vlastníte aktivovanou eObčanku, kartu STARCOS s identifikačním certifikátem, aktivovaný uživatelský účet NIA ID nebo aktivovaný mobilní klíč eGovernmentu, mojeID nebo vaše banka poskytuje služby bankovní identity na identitaobcana.cz, můžete si datovou schránku založit přímo v Portálu občana nebo v klientském portálu datových schránek. Tato možnost je plně dálková, nemusíte nikam chodit! Vše najdete přehledně na infowebu chcidatovku.gov.cz.