ROZHOVOR: S tvůrkyní Aniballu Mgr. Renatou Zichovou

ROZHOVOR: S tvůrkyní Aniballu Mgr. Renatou Zichovou


Renato, jak a kdy jste přišla na nápad vyvinout Aniball?

K myšlence mě přivedla osobní zkušenost. Můj první porod jsem díky balonku prožila krásně, přirozeně, bez medikace, bez poranění. Dostala jsem se tehdy k obdobnému balonku, který byl sice určen pro jiné účely, ale princip byl podobný. Zaujal mě, protože jsem si říkala: „Co se trénuje, to funguje.“ Díky cvičení s balonkem jsem se na porod těšila, strach zmizel, což vnímám jako klíčové. Začala jsem si uvědomovat, že mě čeká něco zásadního, a ty pocity po porodu byly velmi silné a krásné, byla jsem na sebe opravdu pyšná. Když jsme se pak s manželem zamýšleli nad tím, jak účinná, a přitom jednoduchá je tato metoda, napadla nás myšlenka přivést na trh pomůcku, která bude určena ženám k předporodní přípravě a umožní jim rodit bez nástřihu a poranění. Prodej jsme zahájili před 4 lety.

Můžete maminkám popsat, jak Aniball funguje?

Jde o jednoduchý princip ručního nafukování a vypuzování zavedeného silikonového balonku. S touto pomůckou má předporodní příprava smysl – umožňuje ženě pochopit své tělo, uvolnit a aktivovat svaly pánevního dna a tím vhodně připravit porodní cesty. Aniball je i výborná pocitová příprava na porod – žena se při porodu těchto pocitů, které již důvěrně zná, nezalekne. Samotná vypuzovací fáze je pak mnohem snadnější
a minimalizuje se riziko natržení nebo nástřihu hráze a to je důležité pro pohodlí ženy bezprostředně po porodu
i v pozdějším životě. Jak říká dula Jana Čurdová: „Jizva po nástřihu je jizvou nejen na těle, ale i na duši.“ Žena
s balonkem začne cvičit 3–4 týdny před termínem porodu a postupně se dostává na čím dál vyšší obvod balonku. Není dána hranice, optimálních je tak 28-30 cm. Je důležité vytrvat, chce to trpělivost. Díky cvičení také zjistíte, jaká poloha u porodu bude vyhovující. Co já považuji za snad největší přínos, je sebedůvěra. Ženy mají z porodu často strach, bojí se neznáma.

Dá se balonek použít i po porodu?

Určitě. Posilování svalů pánevního dna po porodu je důležité. Porod má zásadní vliv na stav této oblasti a žena to může právě cvičením hodně ovlivnit. Porodem to nekončí, naopak. Přála bych si, aby se dělala větší osvěta
a ženy o sebe a o své pánevní dno více pečovaly – tak, jak to přirozeně dělají např. ve východoasijských zemích.

Jak na Aniball reagují odborníci?

U porodních asistentek a dul byl od začátku vstřícný přístup. U lékařů to bylo jiné. Myslím si, že tam hraje roli
i to, že některé porodní asistentky a duly pečují o ženu už od začátku těhotenství, jsou s nimi u porodu
a v kontaktu jsou i dál. Pomáhají s kojením, sdílí s maminkou veškeré pocity a znají i poporodní stav. Lékař-porodník je při porodu, ale často ženu už pak nevidí. Nemá tedy vždy informace o rekonvalescenci a stavu hráze po porodu s nástřihem. Nevidí, že jsou pak ženy s porodními poraněními často nešťastné z toho, že nemůžou mít ještě třeba i rok po porodu pohlavní styk. Dnes řada gynekologů říká, jak je Aniball skvělý, výsledky je přesvědčily. V současné chvíli někteří lékaři i porodnice poptávají vzorek a informační materiály. Vidí, jak rodí ženy, které se připravují s Aniballem. Dokonce je v některých porodnicích Aniball součástí porodního plánu
a lékaři se na něj při příjmu ptají. Z toho mám velkou radost.

Gynekolog a porodník Miroslav Verner říká: „Otázka porodního poranění a jeho dopadů na kvalitu života žen byla po dlouhou dobu tabu a do značné míry i opomíjené téma. Dnes se naštěstí situace zásadně změnila a řada nastávajících maminek hledá nejen informace, ale i pomůcky, jak porodnímu poranění předejít nebo ho alespoň významně minimalizovat. V tomto směru Aniball sehrává velmi důležitou, svým způsobem nezaměnitelnou roli. Ačkoliv ještě není zpracované a publikované dostatečné množství klinických dat, aby se jednoznačně potvdil pozitivní vliv cvičení s Aniballem na četnost a závažnost porodního poranění, mohu již dnes na základě své osobní zkušenosti říct, že ženy používající Aniball v naprosto většině minimálně ví, jak správně tlačit ve II. době porodní, což se obvykle pozitivně projeví na její délce.“

 

 

Co považujete za největší přínos tohoto cvičení?

Aniball je dobrým pomocníkem, jak se zbavit strachu z porodu, a skvělý způsob, jak získat sebedůvěru pro porod. Trénink s Aniballem opravdu umožňuje větší flexibilitu tkání, které by mohly potencionálně prasknout při průchodu hlavičky dítěte. Díky tomu, že je hráz uvolněná, nejen že neklade takový odpor, ale aktivně urychluje rození dítěte, což je pro dítě bezpečnější. Takto připravená tkáň se daleko lépe hojí. Pomůcku jde skvěle využít k posílení svalů pánevního dna také po porodu, dochází k rychlejší regeneraci.

Existují nějaká negativa spojená s tímto cvičením? Nemůže se kvůli tréninku pochva rozšířit trvale?

Ne, je tomu právě naopak. Tato mylná informace bohužel často vede k rezignaci na cvičení. Tato otázka však vyžaduje delší vysvětlení. Svaly pánevního dna jsou složeny z mnoha mikroskopicky malých vláken. Tato vlákna se při svalové kontrakci stahují díky působení dvou látek – aktinu a myozinu. Ke stažení dochází pouze tehdy, jsou-li svaly trénovány opatrně a zůstanou neporušené. Pokud se však během porodu svaly pánevního dna
v průběhu zhruba 20– 30 minut roztáhnou o 300 %, vznikají mikroskopická zranění, která se v krátkém čase zajizví – toto už však znemožňuje pozdější stahování svalových vláken. K maximálnímu roztažení svalů pánevního dna dochází v momentu procházení hlavičky dítěte – svaly se roztáhnou trojnásobně z cca
3 na 10cm. Proto je jasné, že netrénovaná svalová tkáň se může trhat. Cvičení s Aniballem je tedy nejen prevencí mikrotraumat v průběhu porodu, ale i prevencí rutinního přestřižení svalů, což se děje při epiziotomii.

Jak vznikl název Aniball?

Nese jméno mé dcery Aničky (Ani) a ball je jednoduše balonek. Díky Aničce a prvnímu porodu tato pomůcka vznikla.

Kde se Aniball vyrábí?

Silikonový balonek je český výrobek. Materiál balonku, německého výrobce, je silikonový materiál nejvyšší kvality schválený pro použití ve zdravotnictví. Ostatní díly jsou vyráběny mimo EU. Ke kompletaci a kontrole výrobku dochází také v ČR.

 

Více informací na www.aniball.cz