Mezinárodním dnem kávy začíná i nový kávový rok, kolika šálky ho oslaví Češi?

Mezinárodním dnem kávy začíná i nový kávový rok, kolika šálky ho oslaví Češi?


 

Mezinárodní den kávy připadající na 1. října není pouze oslavou pro její milovníky a ty, kdo se podílejí na její výrobě a přípravě. 1. říjen je také začátkem nového sledovaného období na trhu s kávou, tzv. kávového roku. Data o produkci a spotřebě naznačují, že v aktuálním, právě končícím roce světová spotřeba opět převýší produkci kávy. Největšími producenty jsou země Jižní Ameriky a Asie a Oceánie. Nejvýraznější skupinu konzumentů tvoří evropské státy. Průzkum pro značku L’OR potvrzuje oblibu kávy i u nás, denně si alespoň jeden šálek kávy dopřává 85 % lidí, nejčastěji si Češi dávají dva nebo tři šálky.

 

Produkce kávy

Predikce Mezinárodní organizace pro kávu (International Coffee Organization, dále ICO) naznačují, že v aktuálním, právě končícím kávovém roce 2022/2023 vzroste v porovnání s rokem předchozím produkce kávy o 1,7 % na 10,28 milionů tun kávy. Částečně se vyrovná pokles způsobený především nepříznivými klimatickými jevy v klíčových pěstitelských oblastech v kávovém roce 2021/2022. „Klimatické výkyvy mají na pěstitele kávy značný dopad. Jejich negativní vliv zaznamenal svět kávy v předchozím sledovaném období nejvýrazněji v podobě nečekaných mrazů v Brazílii nebo povodní ve Vietnamu, tedy ve dvou předních pěstitelských zemích. Globální klimatické změny se promítají i do zaběhnuté definice kávového pásu neboli oblastí vhodných pro pěstování kávy. Můžeme pozorovat, že pěstování kávy se začíná dařit v místech, kde byla dříve její produkce nemyslitelná nebo velice obtížná,“ komentuje Lumír Františák, ředitel divize L’OR Professional společnosti Jacobs Douwe Egberts. Podle dat ICO zůstávají nejsilnějšími oblastmi pro pěstování kávy Jižní Amerika se 48% podílem na světové produkci a Asie a Oceánie s 29% podílem.

 

Spotřeba kávy ve světovém i domácím měřítku

Předešlý kávový rok 2021/2022 byl ve znamení strmého nárůstu spotřeby kávy. ICO uvádí, že důvodem bylo zejména uvolnění odložené poptávky nahromaděné během covidových let a hospodářský růst v roce 2021. Zpomalení tempa hospodářského růstu v letech 2022 a 2023 spolu se značným růstem životních nákladů bude mít pravděpodobně dopad na spotřebu kávy v kávovém roce 2022/23. Očekává se, že poroste, ale zpomalujícím tempem o 1,7 % na 10,71 milionu tun. Největší podíl ve spotřebě kávy připadá na evropské státy (31 %). Evropské státy, zejména severské země, také pravidelně obsazují horní příčky žebříku konzumace kávy na obyvatele. Roční spotřeba kávy na obyvatele v ČR dosahuje podle Českého statistického úřadu[i] 2,4 kg.

 

Kávové zvyklosti Čechů

Káva se řadí mezi nejoblíbenější nápoje a nejinak je tomu i u nás. Podle průzkumu pro značku L’OR si 85 % Čechů denně dá alespoň jeden šálek kávy. Třetina z nás si během dne vychutná šálky dva, téměř čtvrtina pak šálky tři. Každý desátý Čech denně vypije 4 a více káv.

Svou první kávu si skoro čtvrtina Čechů uvaří těsně po probuzení. Pro necelou třetinu lidí je jejich první káva součástí snídaně. 18 % Čechů s prvním šálkem vyčkává na příchod do práce. Zaměstnání je také po domově druhým místem, kde během dne Češi vypijí nejvíce kávy.

Na poli domácí přípravy kávy vede instantní káva (36 %). Čtvrtina Čechů si kávu připravuje pomocí automatického kávovaru na zrnkovou kávu. Obliba mleté kávy zalévané do hrníčku, lidově nazývaná „turek“, vede spíše u starší části populace.

To, jak si kávu Češi vychutnávají nejraději, je značně rozdílné. 3 z 10 Čechů preferují černou kávu. Podobnou oblibu má i káva s mlékem. Stejná část Čechů si do svého šálku kávy s mlékem přidává navíc cukr. Černou a oslazenou kávu si dopřává 1 z 10 Čechů. „Výsledky průzkumu potvrzují, že každý z nás má rozdílné preference. Naše zkušenosti z firemního a gastro prostředí ale naznačují určité trendy. Dalo by se říct, že mladší konzumenti kávy obvykle spíše preferují kávové směsi, které jsou ovocné a svěží. Skupina nad 40 let zase spíše tíhne k výrazným a hořkým směsím,“ popisuje Lumír Františák z Jacobs Douwe Egberts a dodává: „Je zajímavé, že kávové směsi stejných charakteristik, tedy výrazné a hořké, jsou téměř bez výjimky volbou našich zákazníků z Moravy, zejména její východní a severovýchodní části.“

Rozdílné chutě Čechů se projevují i v nejčastějších objednávkách kávy v kavárnách. Velké oblibě se těší mléčné varianty jako například caffè latte nebo cappuccino. Více než třetina Čechů zůstává u variant černé kávy, v popředí v klasickým espressem. „Češi si zvykli na skvělou kávu v kavárnách a stejně dobrou kávu si chtějí dopřávat po celý den. To se promítá i do kategorie kávy v zaměstnání. V office segmentu je už dnes zcela přirozené, že se setkáváme s voláním firem nejen po výborném espressu, ale i po řešení, které dokáže dodat i mléčné varianty kávy na úrovni kávy z kavárny,“ uzavírá ředitel divize L’OR Professional.

 

Světová produkce a spotřeba kávy

Kávový rok

Produkce (miliony t)

Meziroční změna

 Spotřeba (miliony t)

Meziroční změna

2022/23

10,28

1,7%

10,71

1,7%

2021/22

10,11

-1,4%

10,54

4,2%

2020/21

10,25

1,5%

10,11

0,6%

2019/20

10,1

-0,9%

10,06

-1,9%

2018/19

10,19

1,4%

10,25

3,2%

Zdroj: ICO, https://www.icocoffee.org/documents/cy2022-23/cmr-0823-e.pdf

 

 

 

 

[i] https://www.czso.cz/documents/10180/165278791/2701392201.pdf/e6e3334c-3c53-4a09-bbc8-b2a465b0a49f?version=1.3