Maminky manažerky a stoupající věk rodiček

Maminky manažerky a stoupající věk rodiček


PRŮMĚRNÝ VĚK MAMINEK SE ZVYŠUJE

Celosvětově se zvyšuje věk budoucích maminek a Česká republika v tomto trendu není výjimkou. Gynekologové, porodníci i porodní asistentky tak musí reagovat na nové výzvy a situace, které s sebou tento věkový posun přináší. Ze statistických údajů vyplývá, že průměrný věk budoucích maminek je 31 let. Nároky na ženy se mění jak v soukromém, tak i pracovním životě. Ženy jsou ve velmi důležitých a vysokých pracovních pozicích, kde chtějí uspět a budují si svou kariéru. „Žít v této uspěchané a náročné době není snadné. Jsou jiné nároky na bydlení, poplatky, provoz domácnosti a každý je ovlivněn ekonomickou situací – mateřskou, rodičovskou dovolenou. Tyto a mnohé další faktory přispívají k pozvolnému, ale vytrvale stoupajícímu průměrnému věku maminek,“ říká Pavla Jelínková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického a neonatologického oddělení
v Nemocnici Mělník, kterou provozuje skupina VAMED MEDITERRA.

JAKÝ JE IDEÁLNÍ VĚK PRO MATEŘSTVÍ?        

Tělo ženy je po fyzické stránce na mateřství nejlépe připraveno ve věku mezi 20. až 24. rokem věku. Otěhotnět jde snáz. Mladá žena je plná sil a energie, a to je v období těhotenství a při samotném porodu velice důležité. „Pokud budeme mluvit o období po porodu, tělo se rychle zotaví a při péči o miminko pociťuje mladá maminka menší únavu. Nesmíme zapomenout rovněž na to, že mladé ženy se samy většinou s ničím neléčí. Jinak to
ale může být s rovinou psychickou. Ženy v tomto věku často studují nebo jsou teprve na začátku kariéry
či partnerského vztahu a mnohdy narychlo řeší zázemí, které je potřeba pro miminko zajistit,“
uvádí Pavla Jelínková.

STARŠÍ NASTÁVAJÍCÍ MAMINKU MUSÍ LÉKAŘ PEČLIVĚ HLÍDAT

Se stoupajícím věkem řeší lékaři často již samotné otěhotnění, které v některých případech nejde tak snadno. „Pravděpodobnost spontánního otěhotnění s narůstajícím věkem klesá. Zdravotní stav nastávající maminky v porodnicky vyšším věku může ovlivnit řada zdravotních obtíží, jako jsou například vysoký krevní tlak, cukrovka, onemocnění srdeční, štítné žlázy, očí či kloubů. V současnosti již mohou otěhotnět i ženy po odstranění části tkáně děložního čípku, s myomy na děloze či s dalšími nemocemi ženských orgánů. Do hry leckdy vstupují
i psychické obtíže a psychiatrická onemocnění. V případě otěhotnění pak v rámci sledování již vstupně zdravotně zatížené maminky je zapotřebí častějších kontrol a vyšetřování nejen jí samotné, ale i budoucího miminka. V mnoha případech je třeba řešit výsledky odběrů na vývojové vady, kde ve výsledcích bývá častější odchylka, a maminky tak musí podstoupit další vyšetření,“
vysvětluje Pavla Jelínková.

Přese vše výše uvedené nemusí většina starších maminek rodit ve specializovaných centrech. Porodnice plnící doporučené standardy pojišťoven a odborných společností – tj. dva porodníci a pediatr/neonatolog ve službě spolu s patřičným zázemím (jednotky intenzivní péče – novorozenecká a porodnická, ARO, krevní banka), je naprosto dostatečná. Tyto standardy jsou důležité pro nepředvídatelné a závažné stavy, které nejdou předpovědět sebepečlivější péčí v těhotenství.


 

VĚTŠÍ ZKUŠENOSTI, VYŠŠÍ NÁROKY                                                           

Nejen manažerky, ale i maminky, které těhotenství odložily do vyššího věku, přichází s mnoha požadavky na těhotenství a porod. Vše vyplývá z nabytých zkušeností a získaných sociálních a ekonomických standardů.
„Ve chvíli, kdy se tyto maminky rozhodnou, že si miminko přejí, chtějí si své těhotenství – leckdy bohužel jediné – co nejvíce užít. A nároky na obor pozvolna rostou,“ říká Pavla Jelínková.

Naštěstí dnes již nemálo porodnic vychází vstříc požadavkům této skupiny maminek a kromě běžných standardů péče nabízejí mnohé nadstandardní služby. Počínaje porodnickými kurzy, přes ultrazvukovou diagnostiku 3D i 4D, cvičení pro těhotné, aroma či balneoterapii a konče nadstandardním ubytováním v období porodu s téměř hotelovými službami včetně dostupnosti WiFi a dárky pro maminky a potomky. „Díky požadavkům maminek se tyto služby nejen u nás, v Porodnici Mělník, rok od roku zlepšují a vše je činěno proto, aby maminka zvládla co nejlépe svoji roli, v pohodlí a soukromí. A když miminko dovolí, mohla současně pokračovat i v pracovním nasazení,“ vysvětluje Pavla Jelínková.

 

Více info najdete v Nemocnice Mělník, kterou provozuje skupina VAMED MEDITERRA