Základy plaského kláštera chrání voda

Základy plaského kláštera chrání voda

Při putování západními Čechami, by pozornosti zvídavého turisty neměl uniknout cisterciácký klášter ve městě Plasy, ležícím 21 kilometrů severně od Plzně. Klášter je dokladem geniality dávných stavitelů a jeho návštěva nadchne jak milovníky umění, tak technicky založ


Při putování západními Čechami, by pozornosti zvídavého turisty neměl uniknout cisterciácký klášter ve městě Plasy, ležícím 21 kilometrů severně od Plzně. Klášter je dokladem geniality dávných stavitelů a jeho návštěva nadchne jak milovníky umění, tak technicky založené jedince.

800px-Konvent_Plasy

Zakládací listinu plaského kláštera, jejž vybudovali cisterciáci v údolí řeky Střely, podepsal roku 1144 český kníže Vladislav II.

Středověké splachovací záchody

Klášterním areálem, stojícím na bažinatém podloží, prochází uměle zbudovaný kanál, Královská štola, který dodával vodu mlýnu a poháněl pilu. Štola měla a dodnes má za úkol odvádět přebytečnou vodu ze základů a střech klášterních budov. Navíc v historii plnila i funkci hygienickou, byla jakýmsi „splachovadlem“ dřevěných prevétů (záchodů), vybudovaných nad ní a kanalizací. Záchody měly dokonce i jakousi ventilaci – zápach pohlcoval speciální komín – a byly opatřeny nikou na svíčku.

Plasy,_Czech_town_-_monastery,_large_hallKlášter na tisících dřevěných kůlů

Voda byla a je pro plaský klášter životně důležitá. Netradičně řešené základy klášterních budov, postavených v bažinaté krajině, stojí na 5100 dubových kůlech, přes něž byl položen trámový rošt. Zdi kláštera vyrostly až na něm. Dřevěné kůly a rošt chrání před vzduchem, a tedy před zkázou voda, přiváděná z několika okolních pramenů, díky níž materiál doslova zkameněl. Dostatečně vysoká hladina a kvalita vody jsou po celou historii kláštera několikrát denně pečlivě kontrolovány ve dvou barokních bazénech v interiéru kláštera. Nápis nad jedním z nich – Aedificium hoc sine aquis ruet (Bez vody se stavba zřítí) – je dostatečně výmluvným varováním.

Středověká funkční klimatizace a samonosné schodištěKlášter_Plasy_-_Santiniho_eliptické_samonosné_schodiště

Plaský klášter je pozoruhodný i dokonalým klimatizačním systémem, tvořeným klikatou podzemní chodbou po obvodu budovy, jež v létě interiéry ochlazuje a v zimních měsících dokonale vyhřívá. Tento technický unikát je veřejnosti přístupný vždy jednou v roce během plaské poutě. Další jedinečnou památkou jsou čtyři samonosná schodiště, vybudovaná podle plánů Jana Blažeje Santiniho-Aichela, či velký hodinový stroj z roku 1686, který se skrývá ve věži klášterní sýpky. Je sestaven bez jediného šroubku, jen pomocí spojů a závlaček.

Hřešil jsi, do temnice s tebou

Součástí prohlídky kláštera je i temnice, tedy vězení pro provinilce. Jídlo se vězni podávalo nejčastěji ze zimního refektáře prostřednictvím otočného dřevěného bubnu. Pro ty, kteří se provinili více, byla určena 3,5 metru hluboká šachta, v níž odsouzený trpěl po pás ve vodě.Klášter_Plasy_-_sýpka,_Plzeňský_kraj,_Česká_republika Součástí kláštera je i patrová gotická kaple, zasvěcená sv. Václavovi (spodní) a sv. Maří Magdaléně (horní). Obě patra spojuje schodiště. Kaple sv. Václava skrývá unikátní freskovou výzdobu z poloviny 13. století. Aby se fresky nepoškodily, není kaple přístupná návštěvníkům. Text: Lenka Fukalová, zdroj: http://www.klaster-plasy.cz, foto: wikipedie.org