DĚTI BEZ POHYBU JSOU NEŠŤASTNÉ

DĚTI BEZ POHYBU JSOU NEŠŤASTNÉ

Děti jsou stále línější a línější, což se projevuje i na jejich zdraví. V současné době trpí nadváhou každé čtvrté dítě. Nejlepším přítelem se jim místo kamarádů ze školky a školy stávají moderní technologie. Raketově tak stoupá počet dětí, které mají probl


Děti jsou stále línější a línější, což se projevuje i na jejich zdraví. V současné době trpí nadváhou každé čtvrté dítě. Nejlepším přítelem se jim místo kamarádů ze školky a školy stávají moderní technologie. Raketově tak stoupá počet dětí, které mají problém se zády, s obezitou nebo se začleněním do společnosti. Přitom až 15 % dětí, které nemají sportovní vyžití, se cítí nešťastně. Vyplývá to z výzkumu Národního institutu dětí a mládeže ministerstva školství. Co dělat, aby děti začal pohyb zase bavit a lépe se začlenili do společnosti? Co jsou největší zabijáci pohybu? A co je takzvané třídimenzionální cvičení? Poradíme vám! jana-matov-thelittlegym_30444500715_oV současné době se čím dál častěji setkáváme s dětmi, které pohybu věnují zanedbatelné množství volného času, což může do budoucna způsobit nejenom zdravotní problémy, ale i potíže s učením či socializací. Třídimenzionální cvičení si klade za cíl pomoci rodičům tak, aby si jejich ratolesti budovaly všestrannou pohybovou základnu a znovu se těšily z pohybu, který se pro ně stal důležitou součástí volného času,“ komentuje situaci MUDr. Jana Mašátová, odbornice z The Little Gym. Děti jsou zrcadlem rodičů Děti jsou jak houby. Už od malička sají informace, které se na ně valí ze všech stran. Ovládat tablet nebo nejnovější mobil dítě hravě zvládne už jako batole. Tvůrci jeho volného času jsou právě rodiče, kteří jsou v současné době stále více zaneprázdněni. Nejjednodušším řešením tak bývá posadit potomky před televizi. Z výzkumu také vyplývá, že děti svůj volný čas nejčastěji rozdělují mezi televizi, počítač a mobil. A to platí pro všechny věkové kategorie. Rodiče tak „zadělávají“ svým potomkům na problémy. Nejenom na zdravotní, ale i sociální. girlsupsidedown_30444493555_o Právě volný čas, který s dětmi tráví rodiče aktivně například hraním, výlety či společným vařením posiluje sociální vazby v rodině a umožňuje společné zážitky. Důležité jsou pro spokojenost dětí i různé zájmové kroužky, které jim nabízí něco aktivně prožít, zúčastnit se a vybít svou nahromaděnou energii.     „Každý je originál. Je důležité vnímat charakter i vlohy, potřeby i pocity a podle toho podporovat rozvoj potomka. Vhodnou motivací a zaujetím přivedete k pohybu ostýchavé dítě, stejně tak usměrníte proud energie ‚neposedy‘. V mnoha ohledech tak pohybem ovlivníte svoji ratolest tím správným směrem,“ říká MUDr. Jana Mašátová.   prekjumpingoffbeamPohyb v jiné dimenzi Jednou z variant, jak cíleně vést děti k pohybu a rozvoji, je návštěva The Little Gym. Jde o specifické programy pohybového rozvoje dětí od 4 měsíců do 12 let, které fungují ve světě již 40 let. Detailní osnovy programu, prostor tělocvičny a školení instruktoři umožňují dětem naučit se cíleně ovládat své tělo, zkoušet prvky gymnastiky, zdokonalit se v pohybu i orientaci v prostoru a zároveň se rozvinout i po sociální stránce.   Metodika kurzů pro všechny věkové kategorie vychází z konceptu tzv. třídimenzionálního procesu učení Jedná se o jedinečnou metodu všestranného přístupu k pohybové výchově, která zohledňuje dítě jako celek, nejen jeho tělesné vlohy. Během pohybové výuky se snažíme podpořit všechny tři důležité oblasti rozvoje dítěte – tělesnou, rozumovou a sociální,“ vysvětluje princip třídimenzionálního přístupu ke cvičení MUDr. Jana Mašátová. K tomu, aby se děti co nejlépe rozvíjely, je zapotřebí vhodně stimulovat všechny tři oblasti rozvoje. Různé a cíleně volené druhy pohybových aktivit mediátor propojuje ve všech třech oblastech rozvoje. Pomáhat dětem vyrůstat – tělesně, rozumově i sociálně – to je hlavní náplní kurzů v The Little Gym.

Chcete, aby vaše dítě navštěvovalo nějaký kroužek, ale nevíte, jak jej rozhýbat? 

Vyzkoušejte jednu z 5 rad: 1) Domluvte se s kamarádkou nebo maminkou spolužáka a na kroužek zapište děti společně. Dítě tak bude mít na kurzu parťáka. 2) Jděte mu příkladem a zajděte společně třeba do bazénu nebo zaběhat si. Dítě během aktivit podporujte a chvalte. 3) Vyprávějte mu, co všechno se v kroužku může naučit, kolik nových kamarádů může získat. Systematicky ho připravujte. 4) Dejte dítěti právo volby. Chcete, aby vaše holčička navštěvovala kurzy baletu, a ona přitom touží po karate? Dovolte jí to. Nikde není psáno, že za rok se k tanci nevrátí. 5) Sdílejte s dítětem radost, ale i jeho obavy. Podporujte ho a chvalte. Mnoho zájmových kroužků nabízí možnost vyzkoušet si vzorovou hodinu zdarma. Využijte tuto příležitost. onmarkgetsetgo_29813341684_o Volnočasové pohybové aktivity jsou výbornou průpravou pro budoucí život dětí. Kvůli rozdílným schopnostem a potřebám jsou děti v The Little Gym rozděleny do 3 základních věkových kategorií, ty pak dále do několika podkategorií. Ve skupině nejmenších (od 4 měsíců do 3 let) cvičí děti s rodiči. Druhou skupinou jsou předškoláci, kteří už cvičí sami, stejně jako školáci od 6 do 12 let.     V lekcích se děti naučí samostatnosti, v kolektivu pak týmové spolupráci. Ze sociálního hlediska si odnese cennou zkušenost v podobě vlastních zážitků a jistoty, že někam patří. Více informací o volnočasových aktivitách a kurzech v The Little Gym naleznete na www.vyrustatnasbavi.cz.