Sex není téma jen pro dospělé

Nemluvíte se svým potomkem o sexu nebo ho okřiknete, jakmile "to" vysloví? Nemusíte. Sex je součástí kulturní výchovy a neznamená žádné sexuální praktiky. Přestože letos vznikly velké rozpaky při zavádění sexuální výchovy do škol, je sex skutečně součástí obecné


Nemluvíte se svým potomkem o sexu nebo ho okřiknete, jakmile "to" vysloví? Nemusíte. Sex je součástí kulturní výchovy a neznamená žádné sexuální praktiky.

Sex není téma jen pro dospělé

Přestože letos vznikly velké rozpaky při zavádění sexuální výchovy do škol, je sex skutečně součástí obecné výchovy, a čím dříve se začne s jeho osvětou, tím lépe pro budoucnost dítěte.

Začátek sexuální výchovy má být v rodině

Sexualita začíná narozením a vyvíjí se celý život. Prvním projevem je už to, že se miminka dotýkáme, mazlíme se s ním a ono cítí, že ho milujeme. Kolem třetího roku si děti pomalu vybírají své životní role. Holčičky se začínají oblékat do růžového, kluci většinou do modrého, dívky si hrají s panenkami a chlapci s autíčky. Dívky dělají domácí práce formou hry, chlapci si hrají na opraváře, hasiče a vojáky. Před čtvrtým rokem si děti začínají všímat rozdílu mezi ženou a mužem.

Jak nic nepokazit?

  • neodbývejte dítě,když se začne ptát
  • dobré je opravovat, kdy mají říkat ona a kdy on
  • pohlavní orgány nazývejte pravými jmény a nezakazujte je používat
  • vysvětlete, jaké projevy sexuality lze používat na veřejnosti
  • nevykládejte dětem báchorky o zplození dítěte a porodu

Kdy dítěti poskytnout informace?

To je jednoduché: až o ně začne mít zájem. Bývá to většinou v předškolním věku. Důležité je jednat s dítětem upřímně, aby vědělo, že se může na cokoli zeptat a vy mu pravdivě odpovíte - samozřejmě přiměřeně jeho věku. Nejlepší je reagovat hned a jasně, protože pokud otálíte, může si dítě myslet, že se ptá na něco neslušného. Anebo se začne ptát dál, vy se zamotáte a zvědavý potomek začne být zmatený. Nebojte se, že je moc brzy nebo že toho povíte moc. Dítě si z vašeho výkladu stejně vezme jen to, co je schopné pochopit, a množství informací, které stačí vstřebat.

Předškolní věk je ideální k rozvinutí zdravého sebevědomí

U předškoláků je vhodné dát najevo, že život není omezen pohlavím. Tedy že pohlaví nepředurčuje jeho životní roli v rodině. Neznamená to, že ženám budete upírat mateřskou roli a chlapcům péči o rodinu, ale dejte najevo, že záleží na něm samotném, jakou roli bude chtít zaujmout. Podle MUDr. Ondřeje Trojana (z knihy O čápech, vránách a dětech) se v tomto věku dá hodně ovlivnit sebevědomí dítěte.

V pubertě se musí s výchovou pokračovat

Na výchovu v rodině by měla navazovat školní výchova. Mluvit by se určitě mělo o:
  • antikoncepci
  • pohlavních chorobách
  • použití ochrany před prvním pohlavním stykem
  • možnosti otěhotnění při prvním styku
  • hygieně pohlavního života
Měli bychom zahodit stud a mluvit s dětmi o problematice sexu co nejvíc a co nejdříve. Je prokázáno, že ti, kteří už vědí, začínají s pohlavním životem později než neinformovaní. Své partnery si vybírají už z citového postoje, a ne z flirtu a bez základních informací (což by mohlo mít pro vašeho potomka nedozírné následky). (jh) Foto: www.pixmac.cz