Globální hlas lidí s migrénou

Globální hlas lidí s migrénou

Migrénou trpí každý desátý na světě. Světová zdravotnická organizace ji řadí mezi
10 nejzávažnějších onemocnění, kvůli kterým lze ztratit roky života z důvodu nemohoucnosti.


Jenom v Moravskoslezském kraji migrénou trpí přibližně 120 000 lidí, přičemž obecně platí, že 40 % pacientů není diagnostikováno. Přitom se jedná o onemocnění, které vyžaduje péči specialisty a adekvátní léčebný přístup. K dispozici je v dnešní době jak léčba akutní, tak preventivního rázu. To, že migréna není pouhé bolení hlavy a zasahuje do všech aspektů života, dokazuje i největší globální studie migreniků s názvem My Migraine Voice (volný překlad: Hlas mojí migrény). V rámci studie bylo dotazováno více než 11 000 pacientů z 31 zemí po celém světě, kteří zažívají čtyři a více migrenózních dnů v měsíci. Hlas Čechů však chybí. Studie o migréně v České republice se připravují.

Migréna je závažné neurologické onemocnění, které zůstává často nepochopené a podceňované. Jak ovlivňuje životy lidí, přibližuje celosvětová studie My Migraine Voice. Pacienti z Polska, Belgie, Portugalska, USA, Dánska, Německa a mnoha dalších zemí se do ní zapojili, aby široké veřejnosti lépe přiblížili, jaký je doopravdy běžný den, měsíc a roky s migrénou. Dle studie My Migraine Voice 60 % migreniků běžně zažívá záchvat trvající 12
a více hodin. Dopad migrény však jde u řady pacientů mnohem dál, každý pátý respondent My Migraine Voice totiž uvádí, že jeho záchvaty trvají déle než 3 dny. Po takto dlouhou dobu mohou lidé s migrénou zažívat i doprovodné příznaky migrény. „Pacienty s migrénou kromě schvacující bolesti hlavy sužuje také nevolnost, citlivost na světlo a zvuky, komplexní únava, ale i zvracení. Právě tyto doprovodné příznaky jsou něčím, čím se liší ataka migrény od běžné bolesti hlavy,“ zdůrazňuje MUDr. Lukáš Klečka z Neurologického oddělení a iktového centra Městské nemocnice Ostrava, které je zároveň certifikovaným centrem pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy.

Nepochopení a bezmoc, i to je tvrdá pravda o migréně

Pro 85 % respondentů My Migraine Voice je život s migrénou často plný beznaděje, neporozumění a někdy i deprese. Neustálý pocit strachu může být každodenní realitou lidí s migrénou. Až polovina dotázaných uvádí, že zažívají pocity obav, kdy migréna přijde a který důležitý moment překazí. Maturitní ples dcery, jubileum partnera nebo důležitá prezentace v zaměstnání. Migréna se neptá a dokáže narušit jakýkoliv životní moment. Po odeznění akutního záchvatu trvá hodiny až dny, než se pacient dostane do normálního režimu. „Přesah migrény do všech oblastí života pacienta je obrovský. Přijde-li migréna, pak středně těžcí migrenici zvládají aktivity běžného dne jen velmi omezeně. U těžké migrény nejsou pacienti schopni dělat téměř nic. V praxi to znamená, že maminka malého dítěte se o něj během migrenózního záchvatu zkrátka nedokáže postarat. Ne proto, že by nebyla dost silná, ale proto, že je to při silné migréně nemožné,“ říká MUDr. Lukáš Klečka.

Dostupnost odborné péče v České republice narůstá

Zásadním posunem v péči o pacienty s migrénou bylo v České republice vytvoření certifikovaných center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, kam se soustřeďují největší odborníci na migrénu. Po schválení šesti nových center jich funguje po celé České republice 25. Jejich podrobný seznam je dostupný na stránkách Czech Headache Society. „Specializovaná centra pro léčbu migrény jsou určena především pacientům se středně těžkou a těžkou migrénou. Pacienti, kteří mají lehkou formu migrény, by měli nejdříve navštívit praktického lékaře, který je poté může poslat k neurologovi nebo přímo do centra. Lékař dle diagnózy zvolí nejvhodnější akutní či preventivní léčbu, případně kombinaci obojího. Nejnovější preventivní léčbou je léčba biologická, která je samozřejmě dostupná i v ostravském centru. Jedná se o první cílenou preventivní léčbu, která může snížit počet migrenózních dnů, intenzitu záchvatů a jejich četnost,“ zdůrazňuje MUDr. Lukáš Klečka z centra pro diagnostiku
a léčbu bolestí hlavy, které získalo certifikaci v roce 2017 a v současné době má v péči přibližně 500 pacientů
s migrénou.

Tvrdý dopad migrény pociťují lidé na celém světě. Přes všechny překážky, které migréna přináší, se však řada z nich naučila, jak k ní přistupovat. Dokonce více než 50 % respondentů My Migraine Voice uvádí, že jim do života přinesla i něco pozitivního. Houževnatost a osobní síla, se kterou musí lidé migréně čelit, jim pomáhá se s ní vyrovnat a být odolnější i v jiných aspektech života. Migréna není žádné bolení hlavy a vůlí ji zkrátka nepřemůžete. Proto je klíčové o ní mluvit se svým okolím, a především s odborníky, kteří mají největší přehled
o všech možnostech léčby.