Proč stigma masturbace v době dospívání předurčuje náš sexuální život v dospělosti?

Proč stigma masturbace v době dospívání předurčuje náš sexuální život v dospělosti?


Dospívání je složité období v mnoha směrech, sexualitu nevyjímaje. Mladí lidé často při prvním vztahu čelí tlaku svého okolí a vlastní nejistotě. Satisfyer si to uvědomuje, a proto jako přední značka na poli sexuálního wellness, chce zdůraznit jak klíčová je sexuální výchova a celkově vzdělání v oblasti sexuality.

Průměrný věk pro začátek sexuálního života ve Španělsku je 17.7 roku. Obecně se považuje za lepší, když mladí dospívající mají svůj první vztah po 15. roce, jelikož tou dobou už mají dostatečné povědomí o metodách antikoncepce a jsou také emočně vyzrálejší.

Na pozadí toho uvádí Megwyn White, ředitelka pro vzdělávání v Satisfyer a klinická sexuoložka, 4 body, které je dobré mít v rodinách na paměti, aby teenegeři mohli správně dospět a zdravě si užít sexualitu.

 

Normalizovat masturbaci

Masturbace pokládá základy pro uvědomění si potěšení a je kritická pro pojmutí všech nástrah partnerského sexuálního života. Bohužel ale většina teenegerů vyrůstá s minimem nebo dokonce s žádnými informacemi
v této oblasti a často se za masturbaci stydí. Masturbace je totiž v mnoha společnostech silně stigmatizovaná, obzvláště ta ženská. Je to přesně tento vzorec chování, který vede k nedostatku sebedůvěry a zmatení okolo masturbace.

Je důležité předpokládat, že masturbace je součástí zdravého sexuálního vývoje, a že je důležitá pro získání sexuální vnímavosti. Přestože průměrný věk první masturbace je 13 let u dívek a 12.4 u chlapců, neexistuje  žádný “správný” věk pro první zkušenost s ní. Jsou dokonce zdokumentovány případy, kdy k masturbaci, sebeukojení došlo již v děloze..o.

Obdarování sexuální hračkou může být jedním ze způsobů, jak začít konverzaci na téma masturbace a zároveň vyjádřit pozitivní pohled na sebe-objevování.

  


Budovat v nich jistotu v jejich těla

Sexuální vzdělání teenegerů je důležité pro podporu jejich sebedůvěry a sebejistoty s jejich tělem. Odhození pocitu studu, který bývá chybně propojen s touto zkušeností, pomáhá vybudovat schopnost otevřeně o sexualitě a svých potřebách a pocitech komunikovat od počátku sexuálního života. Také je důležité používat správné anatomické termíny – penis, šourek, vagina a vulva, jelikož toto přispívá k získání jistoty a sebedůvěry již od počátku. Používáním těchto termínů získávají mladí lidé základní porozumění o sexuálních částech svých těl. Zároveň tak pomáháme dětem z chudších poměrů hlouběji porozumět svému tělu a pomáháme tím k jejich ochraně před sexuálním zneužíváním a násilím..

 

Mluvit o chtění a vědomém souhlasu

Spousta lidí si svůj první sexuální zážitek pamatuje jako zkušenost obklopenou spíše sociálním tlakem než opravdovou touhou. Je důležité podporovat mladé lidi v osvojování si vlastní nezávislé sexuální aktivity, tak aby byli méně ovlivňováni okolím. Tento přístup může být ale pro spoustu adolescentů velice obtížný, obzvlášť pokud on nebo ona nedostali dostatečné sexuální vzdělání a nemohli dostatečně prozkoumat své tělo a svou sexualitu.

Pro ty nejcitlivější povahy může mít příliš brzká sexuální zkušenost velmi silný vliv na jejich emoční vývoj. Proto je velmi důležité, aby mladý člověk, kousek po kousku, poznával a dokázal vyjádřit své vlastní sexuální meze
a zároveň obdržel dostatečné množství informací o sexuálně přenosných chorobách a nechtěném těhotenství.

V přípravě na začátek sexuálního života může hrát pozitivní roli, když mladí lidé zjišťují, co se jim líbí, sami se sebou – nebo případně s nějakou sexuální pomůckou – a až potom to vyzkouší s někým jiným. Nakonec jde hlavně o to, aby on/ona byli připraveni, a že jeho/její touha mít se svým partnerem sex vychází z nich samotných a ne z tlaku jejich okolí.

 

Snažit se, aby jediným zdrojem informací nebylo porno

Mnoho lidí si utváří první představu o tom, jak má sex vypadat, na základě porna, které je  primárně tvořeno pro heterosexuální muže. Vyjádření odlišných sexualit jsou v něm velice nepřesná, obzvláště pak lesbiček. Toto může často vést k internalizované homofobii, která může potlačit sexuální vývoj. Vystavení pornografii může také navodit zvýšenou zvědavost ohledně sexu, což může následně teenegery dostávat do situací, ve kterých jsou ve větším riziku sexuálního zneužití.

V každém případě, rodiče jsou ti, kdo hraje velmi důležitou roli v sexuálním vývoji svých dětí, jelikož jsou jejich nejbližším zdrojem vlivu. Bohužel je ale ve spoustě rodin velmi těžké  mluvit otevřeně o sexu nebo masturbaci. Naneštěstí tato ambivalence může následně u teenegerů vést ke smíšeným pocitům a přispět k pocitům hanby a úzkosti s ohledem na sex. Na závěr je důležité podotknout, že absence modelového chování v rodině může mít na mladé lidi negativní dopad, který ale lze zmírnit nebo dokonce odstranit otevřenou rodinnou konverzací na téma sexualita.

 

 

Průměrný věk pro začátek sexuálního života je ve Španělsku 17,7 roku a adekvátní sexuální výchova v této životní fázi jednoznačně přispívá lepší sexualitě v dospělosti.

Masturbace, sebedůvěra nebo sexuální touha jsou některé aspekty, které by měly být adresovány již v mládí.

 

 

Pro více informací navštivte www.satisfyer.com

 

.o.  Medical study: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3550126/

.  Article from Colorado Coalition Against Sexual Assault: https://www.ccasa.org/actual-anatomy-teaching-your-children-body-parts/