Generace Z mění zažité vnímání sportu. Nezajímá se o výsledky a vyhýbá se poměřování s ostatními

Generace Z mění zažité vnímání sportu. Nezajímá se o výsledky a vyhýbá se poměřování s ostatními


Generace Z vyrůstá s technologiemi a svobodným přístupem k informacím i světu.  Spojujeme si ji hlavně se sociálními sítěmi, zájmem o udržitelnost a problémy s duševním zdravím. Od předchozích generací ji však odlišuje i jiný vztah ke sportu. Lokální výzkum, který pro adidas zajistila kreativní agentura VMLY&R[1], ukazuje, že sport je pro zástupce této generace především o zážitku, zábavě a psychickém odpočinku. Nechtějí soutěžit o nejlepší výkon a výsledky ostatních je nezajímají. Možnost přizpůsobit si tempo vlastním možnostem a obava z hodnocení ostatními je naopak důvodem, proč se 39 % zástupců generace Z věnuje raději pohybu o samotě.

Na rozdíl od předchozích generací záleží té nejmladší hlavně na autenticitě, zdraví a celkové pohodě. Průzkum zaměřený na vztah generace Z ke sportu, pohybu a zdraví obecně vznikl v rámci vytváření nové strategie komunikace pro běžeckou komunitu adidas runners Prague, kterou připravila agentura VMLY&R. Místo rekordních výsledků chtějí mít mladí lidé hlavně dobrý pocit z toho, že udělali něco prospěšného pro sebe a své zdraví. Jejich hlavní motivací ke sportu je být zdravý a fit (26 %), užít si zábavu a volný čas s přáteli (19 %)
a dopřát si mentální odpočinek (17 %).

„Sport už pro Gen Z neexistuje. Tedy v takové podobě, jak jsme ho znali doteď. Pro generaci Z představuje něco daleko otevřenějšího a pestřejšího, co nemůžeme škatulkovat na JE a NENÍ. Proměnil se v něco, do čeho může každý projektovat svoje vlastní hodnoty, postoje, a dotvářet tak sám sebe. Čistě pohybové aktivitě totiž už dávno odzvonilo,“ vysvětluje Tomáš Sýkora, šéf strategie v agentuře VMLY&R.

 

Sport je o zábavě, důležité je se cítit dobře

Fyzický dril, pevná pravidla nebo ambice být nejlepší jdou stranou. Sport se stává součástí každodenního života mladých. Nemusí nutně znamenat pohyb, ale je potřeba se bavit. Za sport považuje mladá generace jakoukoli fyzickou či mentální činnost, u které si člověk odpočine a cítí se po ní dobře. Tedy i to, co by jako pohyb jejich rodiče či prarodiče vnímali jen stěží, např. slackline, herní konzoli s pohybovým senzorem, žonglování nebo hacky sack. Jedna čtvrtina respondentů považuje za sport i profesionální hraní počítačových her (tzv. e-sport.

Alespoň jednou týdně nebo častěji sportují tři čtvrtiny respondentů. Od klasických sportů jako např. fotbal, hokej nebo tenis se ale pozornost generace Z obrací spíše ke sportům individuálním a méně náročným na vybavení. Více než jedna třetina dotazovaných (39 %) uvedla, že sportuje individuálně. To jim umožňuje mít vlastní tempo, nebýt s nikým srovnávaný a soustředit se jen na sebe. 38 % respondentů střídá individuální sporty se skupinovými – často ve společnosti rodiny a přátel, s kterými se můžou vzájemně podporovat a užít si čas strávený společně. Naopak organizované sporty, které jsou svázány pravidly a pravidelnými tréninky, je příliš nelákají – nevěnuje se jim 64 % dotazovaných.

 

Generace běžců

Přibližně tři čtvrtiny (74 %) zástupců generace Z jsou běžci. Důvodem, proč mladí lidé upřednostňují běh před jinými sporty, je pocit svobody a volnosti, který jim dodává nejen běh samotný, ale především jeho časová
i prostorová flexibilita, finanční dostupnost a mentální odpočinek.

 

Vztah ke sportu pomáhá budovat vlastní identitu

Pro 80 % zástupců této generace je důležité mít vlastní unikátní identitu, kterou mohou libovolně vytvářet
a snadno měnit. Žádnou roli v tom však podle 63 % z nich nehraje potřeba ukazovat ji okolnímu světu např. prostřednictvím sociálních sítí. Právě sport je pro téměř tři čtvrtiny (71 %) jedním z hlavních způsobů, jakým svou individualitu formují. Díky pravidelnému pohybu jsou sebejistější a odvážnější, získávají nové kontakty
a zkušenosti, které mohou uplatnit ve svém osobním nebo pracovním životě. Na tom, aby je ostatní vnímali jako sportovce, záleží o něco více mužům (45 %, tj. o 9 % více než u zbytku populace).

 

 

 

[1] Reprezentativní průzkum Gen Z and their attitude towards sports and health realizovala agentura STEM/MARK na vzorku 303 respondentů v dubnu 2022.