Jaká je ideální hmotnost a výška dětí? Záleží především na věku a genetice

Jaká je ideální hmotnost a výška dětí? Záleží především na věku a genetice


Pokud chcete zjistit ideální váhu svého dítěte vzhledem k jeho věku, mohou vám pomoci online kalkulačky. Právě hmotnost a výška u dětí závisí na řadě faktorů, mimo jiné na věku, pohlaví a genetice.

Ideální váhu nebo výšku dítěte nelze zcela přesně určit na základě věku. Ideální hmotnost a výšku můžete vypočítat pomocí online kalkulaček. Je však třeba zohlednit i další kritéria, jako je pohlaví a genetické predispozice. Ani to ovšem nemusí nutně nic znamenat. Vývoj dítěte je velmi individuální, což platí i pro jeho růst a hmotnost. Jedná se spíše o vodítko pro určení ideální hmotnosti a výšky dětí.

Přirozený růst dětí je třeba pravidelně sledovat. Pokud se objeví anomálie, jako je příliš nízký nebo příliš vysoký růst některé z hodnot, může to být známkou problému. Zde je třeba zvážit i další faktory, včetně celkového zdravotního stavu dítěte, jeho fyzické aktivity nebo stravovacích návyků.

BMI percentil u dětí

U dětí známe tzv. percentil BMI. Používá se k určení ideální hmotnosti a výšky na podobném základě jako index BMI u dospělých. Tento ukazatel zohledňuje, že děti různého věku a pohlaví mají různé hodnoty BMI percentilu, které se s věkem mění.

Percentil BMI se počítá podobně jako BMI dospělých, ale výsledek se porovnává s tabulkami percentilových hodnot pro daný věk a pohlaví. Percentil ukazuje, jaká část dětí má stejný nebo nižší BMI než dané dítě. Pokud má dítě BMI na 50. percentilu, znamená to, že 50 % dětí v jeho věkové skupině má stejný nebo nižší BMI než toto dítě.

Percentil BMI se používá jako součást preventivní zdravotní péče o dítě a ke sledování jeho tělesného růstu. Lékař, který má přehled o hodnotách BMI percentilu, může rodičům a dítěti pomoci určit, zda má dítě zdravou tělesnou hmotnost a zda je třeba změnit stravu nebo životní styl.

Rozdělení percentilů - pásma

 • percentil = dítě je těžší/vyšší než 97 % a lehčí/nižší než 3 % dětí v jeho věku.
 • percentil = dítě je těžší/vyšší než 95 % a lehčí/nižší než 5 % dětí v jeho věku.
 • percentil = dítě je těžší/vyšší než 90 % a lehčí/nižší než 10 % dětí v jeho věku.
 • percentil = dítě je těžší/vyšší než 75 % a lehčí/nižší než 25 % dětí v jeho věku.
 • percentil = 50 % dětí je vyšších a 50 % nižších, resp. lehčích/těžších.
 • percentil = dítě je těžší/vyšší než 25 % a lehčí/nižší než 75 % dětí v jeho věku.
 • percentil = dítě je těžší/vyšší než 10 % a lehčí/nižší než 90 % dětí v jeho věku.
 • percentil = dítě je těžší/vyšší než 5 % a lehčí/nižší než 95 % dětí v jeho věku.
 • percentil = dítě je těžší/vyšší než 3 % a lehčí/nižší než 97 % dětí v jeho věku.
 • Pásmo průměrné výšky/hmotnosti = 25 - 75 percentil = průměrný růstový trend.
 • Mezní hodnoty = 97. a 3. percentil - lékař navrhuje častější kontroly a častěji sleduje růstovou křivku..

Proces růstu a vývoje

Všechny údaje jsou orientační, takže není třeba panikařit ani se příliš obávat případných výkyvů. Každé dítě je individuální a každé reaguje jinak. Pokud v dětství roste méně, může to dohnat v pubertě a naopak. Růst protože probíhá po celé dětství až do rané adolescence nebo dospělosti.

Růst je proces, který probíhá po celý život, ale jeho intenzita a tempo se s věkem mění. U dětí a dospívajících probíhá aktivní fáze růstu, dokud se neuzavřou růstové ploténky, které se nacházejí v kostech a umožňují růst kostí. U dívek k tomu obvykle dochází mezi 14. a 16. rokem života, u chlapců mezi 16. a 18. rokem života.Po uzavření růstových plotének se vertikální růst zastaví, ale stále může docházet ke zvětšování šířky
a hmotnosti kosti. Celková délka těla, tedy jeho výška, zůstává téměř nezměněna, pokud nedojde ke změně struktury kostí, například při osteoporóze.

Fáze růstu a dopad na růst

Růst a vývoj ovlivňuje mnoho faktorů, jak jsme se již zmínili - genetika, funkce orgánů, hormony, životní styl, množství pohybu a strava. Na vývoj má vliv také psychická pohoda.

U dětí však rozeznáváme 4 růstové fáze. Jsou to období růstu, tj. růst plodu, období zvýšené rychlosti růstu neboli kojenecké období, předškolní a mladší školní věk a posledním obdobím je puberta a raná adolescence..

Fetální růst

Fetální růst představuje období vývoje a růstu plodu ještě v děloze těhotné ženy. V tomto období se plod vyvíjí
a roste velmi rychle, zejména během druhého trimestru těhotenství. Růst a vývoj plodu ovlivňuje řada faktorů, včetně genetických, přes placentu a matčin přístup během těhotenství. Během růstu plodu se vyvíjejí různé orgány a struktury plodu, například mozek, srdce, plíce, ledviny a trávicí systém.

Důležitými faktory jsou také přírůstek hmotnosti plodu a délka plodu, které jsou ovlivněny výživou matky, zdravotním stavem matky a dalšími faktory. Děti narozené s nízkou porodní hmotností nebo příliš brzy mohou mít různé zdravotní problémy, protože jejich orgány nejsou plně vyvinuté a připravené na samostatné fungování mimo tělo matky.

Kojenecké období

Kojenecké období je zase obdobím růstu, které se vztahuje k novorozeneckému a kojeneckému období dítěte. Je to období od narození do prvního roku života. Toto období je charakteristické velmi rychlým nárůstem tělesné hmotnosti a délky těla. Dítě může během tohoto období vyrůst až o 25 centimetrů. Během druhého roku života může vyrůst o dalších 10 až 12 centimetrů.Hlavní vliv na růst v tomto období má výživa, okysličení organismu a hormonální aktivita, zejména růstový hormon a hormony štítné žlázy. V tomto období je důležité zajistit dítěti odpovídající výživu, protože nedostatečná výživa může vést k opožděnému růstu a vývoji. V tomto období se také mohou vyskytnout některé zdravotní problémy, například nedostatek vitamínů a minerálů ovlivňující růst a vývoj dítěte.

Období předškolního a mladšího školního věku

Období předškolního a mladšího školního věku se také nazývá růstová křivka dítěte. Vyznačuje se pomalejším, ale stabilnějším růstem než v předchozích obdobích. V tomto období dítě obvykle roste o 5 až 7 cm ročně, což je asi 40 % konečné výšky.

V tomto období se prohlubuje pohlavní dimorfismus, tj. rozdíly ve výšce a tvaru těla mezi chlapci a dívkami. Tento pohlavní efekt je nejvýraznější v období puberty, ale již v této době jsou dívky často o něco menší a lehčí než chlapci.

Pubertální růst do rané adolescence

Období pubertálního růstu až po "ranou adolescenci" je charakterizováno vlivem pohlavních hormonů na růstový hormon, čímž začíná fáze růstového spurtu. U chlapců začíná tato fáze později než u dívek, obvykle mezi 12. a 16. rokem života.

U dívek se během této fáze pubertálního růstu zvyšuje produkce estrogenů, což spouští růstový spurt. Růstový spurt označuje období rychlého nárůstu výšky, které nastává v období puberty, mezi 11. a 13. rokem věku. Během tohoto období obvykle dochází ke zvýšené produkci pohlavních hormonů, které stimulují produkci růstového hormonu. Výška dívek v tomto období roste v průměru o 9 centimetrů každý rok; může to být 7 až 11 centimetrů i více za rok. Ke zpomalení růstu obvykle dochází společně s menarché, první menstruací.

U chlapců začíná růstový spurt později a trvá déle než u dívek. Růstový spurt vyvolává testosteron, který je produkován v nadledvinách a varlatech. Chlapci v průměru vyrostou asi o 10,5 centimetru za rok, v rozmezí od 7 do 15 centimetrů i více za rok. Růst se obvykle zpomaluje mezi 16. a 18. rokem, kdy se uzavírají růstové ploténky v kostech.

Hmotnost dítěte

U dětí se k centimetrům přidávají také kilogramy. Stejně jako u výšky závisí hmotnost na mnoha faktorech. Těmi jsou genetika, výživa, pohyb, metabolismus a zdravotní stav dítěte. Pro každý věk jsou stanoveny určité váhové normy, které obvykle vycházejí z percentilů BMI. Percentil BMI pro dítě se určuje podle věku a pohlaví
a porovnává se s normami pro dané věkové rozmezí

Po narození dítě váží asi 3200 gramů, po porodu ztrácí 100 až 300 gramů, což je fyziologický pokles.
K vyrovnání hmotnosti dochází přibližně 10. - 12. den. A pak již hovoříme o pravidelném přibývání na váze.

V číslech to vypadá následovně:

 • První čtvrtletí - 200 gramů týdně a asi 25 - 30 gramů denně.
 • Ve druhém čtvrtletí je to 150 gramů týdně.
 • Třetí čtvrtletí 100 gramů týdně.
 • Čtvrté čtvrtletí 75 gramů týdně.
 • Poté dítě přibírá asi 2 kilogramy za rok. A v 5. - 6. roce je to již jen 1 kilogra

Lékař vždy u dětí posuzuje růst a váhový přírůstek ve vzájemné souvislosti. Kilogramy proto hodnotí ve vztahu
k výšce. V tomto případě se tedy jedná o výše zmíněné hodnocení BMI. Ale pozor, v období do 18 let se hodnocení provádí pomocí speciálních diagramů.

Hodnocení hmotnosti u dětí není stejné jako u dospělých a nezaměřuje se pouze na jednu hodnotu BMI. Lékaři a odborníci sledují celkový vývoj dítěte, včetně růstu, přírůstku hmotnosti a vývoje kosterního a svalového systému. Proto je důležité chodit na pravidelné preventivní prohlídky k pediatrovi a nepřehlížet příznaky, které naznačují možné zdravotní problémy.