Nezateplenou střechou či půdou uniká až 30 % tepla

Nezateplenou střechou či půdou uniká až 30 % tepla

Využijte dotační podporu a ušetřete na energiích.


Snižování spotřeby energií v domácnostech je celoevropským tématem. Jedním z klíčových prvků, které mohou významně ovlivnit energetickou účinnost domu, je zateplení střechy a půdy. Majitelé navíc na tato opatření mohou opět žádat o příspěvek z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, který je určen zejména pro nízkopříjmové domácnosti. V rámci programu Nová zelená úsporám pak nově získají 30 tisíc Kč bonus ti zájemci, kteří spojí instalaci fotovoltaiky s dílčím nebo komplexním zateplením. Jak kvalitně izolovat střechu a půdu poradí Ing. arch. Tereza Vojancová ze společnosti URSA, předního výrobce a distributora minerálních izolací.

Zvyšování energetické nezávislosti vlastníků budov i samotných členských států je pro Evropskou unii klíčové. Již v březnu by se mělo hlasovat o finální podobě Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD 4), která upravuje pravidla nejen pro novostavby, ale také fond stávajících budov. Ty je potřeba renovovat. Každá rekonstrukce domu za účelem snížení spotřeby energie však musí být dobře naplánovaná, proto je vhodné se vždy poradit s odborníkem. „Ideální je začít hledáním místa, kudy z domu uniká nejvíce tepla. Často je to střecha nebo půda. Právě tudy může unikat 25 až 30 % veškerého tepla spotřebovaného na vytápění. Odborník rovněž doporučí správný postup, aby se například nestalo, že při instalací fotovoltaiky nebude střecha zateplená,“ upozorňuje Ing. arch. Tereza Vojancová.

Jak postupovat při zateplení šikmé střechy

Pro zateplení šikmé střechy se standardně využívají dva způsoby – zateplení shora a zateplení zdola. „Při zateplování svépomocí je vhodnější zateplení mezi a pod krokvemi neboli zateplení zdola. Není zde nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy a je možné jej provádět i v zimním či deštivém období,“ říká Vojancová. Zateplení shora naopak umožňuje minimalizovat vliv tepelných mostů na výsledné vlastnosti konstrukce. „Zateplení shora neboli nadkrokevní zateplení konstrukce se využívá především z estetických důvodů, nebo pokud mají domy malou světlou výšku podkroví. Díky němu není pro rekonstrukci nutná demontáž původních nižších vrstev střechy,“ popisuje Vojancová.

 

Výhody zateplení shora:
  1. Pro rekonstrukci není nutná demontáž původních vrstev, a tak je možné v domě stále bydlet
  2. Variabilita vzhledu interiéru, vyšší komfort bydlení
  3. Lze přiznávat krokve
  4. Vysoká tolerance k tvarové přesnosti (např. rovinnost) nosné konstrukce
  5. Vytažení ploch „kondenzace“ z nosného systému konstrukce

Výhody zateplení zdola:
  1. Standardní osvědčená metoda
  2. Provádění možné i v zimním, chladném a deštivém období
  3. Odstranění tepelných mostů pod krokvemi
  4. Není nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy
  5. Lze provádět formou DIY

Nová zelená úsporám nově s bonusem

Od 15. února začínají platit nové podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám, které zvýhodní žádosti o instalaci fotovoltaiky v kombinaci se zateplením bonusem ve výši 30 tisíc korun. Bonus získají všichni, kteří instalují fotovoltaiku a zároveň provedou dílčí nebo komplexní zateplení domu. „Je tedy možné zateplit jen některé části domu, kudy uniká nejvíce tepla, typicky střechu a podlahu půdy. Než začnete instalovat fotovoltaiku, promyslete si, zdali střechu nejprve nezateplit. Je více než žádoucí do skladby střechy později již nezasahovat,“ uvádí Vojancová.

U zateplení půdy myslete na parotěsnící zábranu

Při zateplování půdy je nutné nejprve zkontrolovat stav stropní konstrukce. Pokud v konstrukci chybí parotěsnící zábrana, je nutné ji vždy doplnit, aby nedocházelo ke kondenzaci.

Pokud je na půdě dostatek místa, lze izolovat pouze nad trámy. „Podlaha půdy se očistí, aby bylo možné na ni položit parotěsnící vrstvu, není-li v konstrukci stropu níže. Pokud chcete podlahu půdy pochozí, je třeba si připravit dřevěný rošt či rošt z OSB, který se vyplní minerální izolací. Shora se na rošt přidělají prkna s drobnými mezerami. Nikdy shora nepoužívejte jako záklop OSB, protože na rozdíl od prken nepropouští vodní páru a hrozilo by hromadění vlhkosti v konstrukci. Pokud je půda nepochozí, stačí na ní pouze rozprostřít dostatečnou vrstvu izolace,“ vysvětluje Vojancová.   

 

Využijte příspěvek z programu NZÚ Light

V polovině ledna byl znovu spuštěn příjem žádostí o zálohovou dotaci na zateplení fasády, střechy, stropu nebo podlahy, výměnu oken či vchodových dveří a na instalaci solárního ohřevu vody, a to až do výše 240 tisíc korun. Příspěvek z programu Nová zelená úsporám Light je určen zejména žadatelům s nižšími příjmy, jako jsou starobní a invalidní důchodci nebo osoby pobírající příspěvky na bydlení či na děti. Na zateplení střechy lze získat až 120 tisíc korun, na zateplení stropu pak 50 tisíc korun.

Kvalitní izolace – klíč k energetické úspoře

Mnoho lidí se snaží ušetřit na tloušťce izolace nebo na kvalitě materiálu, což se z dlouhodobého hlediska nevyplatí. Nejvhodnější tloušťka izolace střechy a půdy je okolo 30-40 cm. Neméně důležitý je samotný výběr izolace. Ideální je použít minerální izolaci, která nabízí vynikající tepelnou ochranu – v zimě pomáhá zabránit úniku tepla z interiéru a v létě chrání dům před přehříváním. „Minerální izolace mají řadu výhod – jsou difuzně otevřené, proto propouštějí vodní páru, takže umožňují konstrukci vysychat. Jsou také přirozeně nehořlavé, což se hodí, když máte na střeše fotovoltaiku, a dobře tlumí hluk. Mohu doporučit minerální izolaci na bázi skla URSA GLASSWOOL nebo jedinečnou minerální izolaci bez formaldehydu URSA PUREONE," uzavírá Vojancová. 

 

Více informací naleznete také na www.ursa.cz.

 

 

O společnosti URSA
Společnost URSA CZ s.r.o. je jedním z předních dodavatelů tepelných, akustických a protipožárních izolací. Letos oslaví 30 let na českém stavebních trhu. Produktové skupiny URSA nabízejí širokou škálu konstrukčních řešení v pozemním stavitelství, čímž URSA naplňuje strategii být v čele udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí prostřednictvím snižování energetické náročnosti budov. Společnost URSA je členem respektovaných zájmových sdružení, např. Asociace výrobců minerálních izolací a Asociace dodavatelů montovaných staveb, které se mj. soustředí na kvalitu a osvětu v oblasti zateplování budov. Podrobné informace týkající se produktů společnosti URSA vám rádi poskytnou odborníci na zateplení prostřednictvím tech.poradce.cz@etexgroup.com.