Na Helfenburku prý můžete potkat čerta

Na Helfenburku prý můžete potkat čerta

Jižní Čechy byly ve středověku převážně majetkem významného šlechtického rodu Rožmberků. Páni z Růže zde vybudovali celou řadu honosných sídel. Jedním z nich byl i Helfenburk u Bavorova.   Podle pověstí kromě šlechticů na Helfenburku žili i čerti, kteří pr


Jižní Čechy byly ve středověku převážně majetkem významného šlechtického rodu Rožmberků. Páni z Růže zde vybudovali celou řadu honosných sídel. Jedním z nich byl i Helfenburk u Bavorova.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Podle pověstí kromě šlechticů na Helfenburku žili i čerti, kteří prý významně pomohli s jeho stavbou. Na oplátku si nechali ve skále pod palácem vybudovat rozsáhlé sklepení s tajným vchodem. Jiná pověst praví, že na hradě je pod velkou věží zakopán poklad.

Hrad za pomoc proti italským povstalcům

Ať už při jeho výstavbě čerti byli, nebo ne, hrad vznikl ve 14. století na vrchu Malošíně na místě dávno opuštěného dřevěného sídla. Svolení ke stavbě získali Rožmberkové od císaře Karla IV. jako odměnu za to, že mu pomohli potlačit povstání v italské Pise.OLYMPUS DIGITAL CAMERA Budování hradu se protáhlo na následující dvě staletí. Na konci 16. století přestalo sídlo sloužit svému původnímu účelu. Obývalo je nižší úřednictvo a změnilo se ve správní středisko rožmberského panství. Petr Vok, poslední z Rožmberků, prodal roku 1593 hrad s celým panstvím městu Prachatice.

Romantickou zříceninu zachránili turisté

Po bitvě na Bílé hoře byl majetek města jako v mnoha jiných případech za účast na stavovském povstání zkonfiskován a získal jej Jan Oldřich z Egenberku. Dalšími majiteli panství pak byli Schwarzenberkové, kteří o něj přišli roku 1922 státním výnosem o pozemkové reformě. Zřícenina Helfenburku přešla do vlastnictví Státních lesů a statků Třeboň. O jeho záchranu se v první polovině minulého století postaral Klub českých turistů, který jej zpřístupnil veřejnosti. V současnosti je hrad majetkem města Bavorov, které se snaží o to, aby památka zůstala zachována i budoucím generacím. Díky jeho iniciativě i Klubu českých turistů bylo zastaveno chátrání hradu a jeho hradby i budovy byly částečně obnoveny. Z jižní strážní věže vznikla rozhledna s úžasným výhledem do širokého okolí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na hradě to žije po celý rok

Hrad je využíván k různým kulturním akcím, zejména v jarních a letních měsících, ale žije i v zimě. Letos v únoru se již poněkolikáté konala akce Pasovští pod Helfenburkem, na níž kluby vojenské historie z Plzně předvedly dobývání hradu. Návštěvníky potěšily i ukázky starých řemesel a renesančního válečnictví. V květnu se chystá Žehnání koním na Helfenburku a další nevšední akce budou určitě následovat v letních měsících. Zajímavá je i samotná prohlídka hradu. Turisté při ní dnes už sice na čerta nenarazí, i když kdo ví... Na Helfenburku se to rohatými čtvernožci jen hemží. Otevírací doba: od 1. 4. - o víkendech od 1. 5. – 30. 9. - denně mimo pondělí od 1. 10. – 1. 4. - o víkendech podle počasí Návštěvní doba: 10.00 – 17. 00 hodin (po domluvě i déle) Vstupné: Dospělí 45,- Kč Děti a osoby uplatňující slevu 35,- Kč Děti do 6 let zdarma Text a foto: Lenka Fukalová [clear] [gallery ids="10193,10192,10191,10190,10189,10188,10187"]