Generace Y

Generace Y

Generace Y je sice otevřená novým myšlenkám, snaží se být více zodpovědná za sociální jistoty, zároveň ale její zástupci požadují vyšší životní úroveň.


Kladou důraz na osobní uplatnění a chtějí naplno využívat všech možností, které jim společnost nabízí, avšak nehodlají kvůli tomuto luxusu obětovat osobní život.

 

Méně práce, více času na rodinu

Generace Y je o několik kroků dál díky veškerým technickým vymoženostem, mohou tedy například vytvářet virtuální komunity přes internet. Práci berou jen jako prostředek k zaplacení složenek a o otázce přesčasů nemůže být vůbec řeč. Proto často lidé narození v těchto letech střídají zaměstnání. Zaměstnavatelé by si tedy měli uvědomit, že jakmile odbije poslední hodina v práci, lidé vypínají počítače, odkládají pracovní pomůcky a chtějí jít domů. Proto by motivace měla být postavena jinak, než jsou zvyklí. Ostatně tato generace již pár let nastupuje na pracovní trh a ještě nastupovat dlouhou dobu bude.

 

Hodně peněz za málo muziky

Bohužel je čím dál častější, že se zástupci generace Y zadlužují a to právě proto, jaký vztah k práci i k penězům mají. Berou si více půjček, hypotéky, kreditní karty…  Žádají vysoké platy za málo nebo průměrně práce, nezajímá je, že jejich kvalifikace není natolik dobrá, aby si odměnu za práci v takové výši zasloužili. Současně chtějí, aby je práce bavila a byla jejich koníčkem. Pokud některé z těchto požadavků ono pracovní místo nesplňuje, seberou se a jdou prostě dál.

Tito lidé mají vysoké sebevědomí a velké ambice. Během pár let od nástupu do zaměstnání chtějí být na vysokých manažerských postech, a jakou cestou se k nim dostanou, už nikoho nezajímá. Současně ale chtějí maximálně v pět zamknout kancelář a jet domů za partnerem a rodinou. Přizpůsobit se musí všichni, zaměstnanci i zaměstnavatelé…

Naprosto jisté ale je, že se časem současné firmy budou o generaci Y rvát.

 

 

 

 

 

 

Text: Jana Čechová
Foto: Pixabay.com