KOUKNU – A VIDÍM aneb odborníci na obličeje

Obloukáři, véčkaři, úzko a tlustoobočníci Kdo má linii vlasů na čele ve tvaru pravidelného oblouku, má všechny žádoucí vlastnosti úspěšného řídícího pracovníka. (U plešatých šéfů se můžete domnívat, že popisu odpovídali dříve...). „Obloukáři“ jsou často


Obloukáři, véčkaři, úzko a tlustoobočníci

Kdo má linii vlasů na čele ve tvaru pravidelného oblouku, má všechny žádoucí vlastnosti úspěšného řídícího pracovníka. (U plešatých šéfů se můžete domnívat, že popisu odpovídali dříve...). „Obloukáři“ jsou často slavní, občas ale i v záporném slova smyslu, záleží na tom, jak energii a ctižádost využijí.

Linie vlasů ve tvaru písmene V značí cit pro tradice, ale i jistou dávku přizpůsobivosti. Na pracovišti „véčkaři“ (neplést si s politickou stranou) bodují, ale jen, pokud si to nezkazí zmatečností a sklonem dělat nejméně pět věcí naráz, což vyústí nezřídka v konflikty. Jsou však současně velmi smyslní, erotika je pro ně hodně důležitá.

Opakem smyslných véčkařů jsou lidé s úzkým obočím, kteří sex považují při nejlepším za nutnou, leč neradostnou povinnost. Pro pohodové rodinné soužití jsou ale „úzkoobočníci“ schopni sebezapření a věrně svazku slouží s plným nasazením i v ložnici. V životě si velmi potrpí na kázeň, pevný řád a pořádek.

A právě tohle je cizí lidem s hustým obočím, což zakládá na problém, pokud se dá taková dvojice dohromady. „Tlustoobočníci“ překypují vášnivými city, ale pevné partnerské svazky jsou pro ně těžko uchopitelné a pochopitelné. Zato je s nimi legrace a jejich neustálá činorodost je vrhá do nečekaných dobrodružství.

Pokud ale chcete žít s někým nekomplikovaným a veselým, vyberte si raději někoho s rovným obočím. I když, i tady cosi latentně hrozí, co by mohlo propuknout, muž bývá někdy sice rád veselý, ale i s jinou… Zato žena s rovným obočím je vyrovnaná stálice, která v erotice nevidí smysl života.

S lesklým nosem šup do kasina!

Číňané věří, že nos vypovídá o bohatství a jsou dokonce přesvědčeni, že pokud se nos leskne, je jisté, že nastala nejlepší chvíle vsadit si, nebo odebrat se urychleně do kasina. Pokud je špička nosu široká, nehrozí nikdy žádné finanční starosti.

U nás se říká, podle nosa poznáš kosa, neboli, čím větší, tím zajímavější sexuální zážitky si s dotyčným můžete slibovat. Když si ale vzpomenete na chudáka platonika Cyrana, ten k tomuto cíli rozhodně nedošel, protože Roxanu okouzlil jím nastrčený Kristian, zřejmě s předpisově tvarovaným nudným nosem.

Zvedněte koutky - a je to vaše!

Číňané věří, že ústa zrcadlí smyslnost žen. A právě to byl důvod, proč čínské dívky měly držet rty pevně semknuté, aby nelákaly muže. Obecně vzato, horní ret hovoří o citu, rozumu a vašich potřebách, dolní ret o uskutečňování přání. Ideální ústa jsou souměrná, s jasnými konturami a pozvednutými koutky.

Zvednuté koutky úst působí natolik optimisticky, že magneticky přitahují ostatní, což může být leckdy až na obtíž. O navazování známostí nemají takoví „usmívači“ nouzi.

Máte horní ret plnější než dolní? Číňané by vás prohlásili za neupřímnou, u nás na vás spíš platí hodnocení - velkorysá, citová, milostně naladěná osoba, prahnoucí po požitcích. Plnější dolní ret napovídá také cosi o velkých rozkoších, ovšem u žen také značnou upovídanost.

Ostatně, povídat se dá u všeho …

„Plachťáka“ musíte uzemnit

Zkuste si představit vodorovnou čáru od horního konce vašich uší – pokud uši jsou výš než linie obočí, kyne naděje na slávu už v mládí! Jestli jsou pod linií obočí, je možné se aspoň utěšovat nadějí na úspěch ve starším věku.

Podstatným znamením je ušní lalůček. Jestliže je masitý, věří Asiaté, že majetek a blaženost vás nemine. (I Buddha má na všech vyobrazeních přesně takové lalůčky). Malé lalůčky prý znamenají v Číně skrblictví a nezajímavou osobnost. Přirostlé lalůčky mají prý velmi ambiciózní lidé.

Odstávající oslí uši prý sluší vědcům a filozofům, kteří pro samou pracovní horlivost na sebe moc nedbají, což někdy odnese jejich zdraví. Hlavně muži s „plachťáky“ potřebují silné ženy, aby je uzemnily, pokud by náhodou vzlétli.

mič

Více se dočtete v Tajemství lidské tváře od Čchi An-Kuei