Neslýchané! Ženy v nevěrách vedou!

Neslýchané! Ženy v nevěrách vedou!

Dámy budou nejspíš kroutit hlavou, ale statistiky jsou nevyvratitelné. Výzkum, který provedl výrobce kondomů Pepino, jasně ukazuje vztyčeným prstem - na nevěrné ženy! 


Ano, je to pravda! I když se říká, že nevěra je výsadou mužů, a páni si díky ní dokazují svou mužnost, průzkum uskutečněný mezi studenty vysokých škol ve věku od 18 do 30 let odhalil opak. Časy se mění a podle výsledků pátrání jsou dnešní ženy méně věrné než muži. Že by pánové pomalu ztráceli instinkt lovců?

Muži se pochlubí, ženy zatloukají

O nevěře bylo napsáno už mnoho článků a obě pohlaví vedou na toto téma dlouhé diskuse. Ženy jsou údajně mazanější a odhalit jejich „bokovku“ je těžší. Muži se v kruhu svých kamarádů zase rádi pochlubí novým „úlovkem“ a nevěrou si prý dokazují mužnost. Něžné polovičky mají jinou výmluvu – hledají jinde to, co doma nenajdou…

Nikdy neříkej nikdy!

Někteří lidé mluví o nevěře jako o neodpustitelném „zločinu“ a nikdy by ho neprominuli. Ale nezapomínejte na přísloví Nikdy neříkej nikdy! V otázce nevěry to platí dvojnásobně. Ta je často odsuzována, odmítána a viníci jsou titulováni jako „podrazáci“. Když se sama stanete podváděnou, přemůže vás žal a hněv, a když podvádíte, máte najednou větší pochopení. Někteří nevěrníci se bijí v prsa, že už to neudělají, a svého činu litují, jiní naopak cynicky hledí zraněnému partnerovi do tváře.

A co polibek? Je to nevěra?

Reakce z obou stran jsou v případě nevěry a zrady různé a stejně tak se liší názory na její překonání. Odlišné jsou též pohledy na to, kde stojí pomyslné hranice nevěry – je nevěrou už flirt nebo polibek? Nebo nevěra začíná a končí sexem? Podléhají pokušení více muži, nebo ženy? Výsledky mohou být pro někoho šokující, pro jiného samozřejmé.

Tady jsou:

  1. Nevěru přiznalo 37 % žen a 26 % mužů.
  2.  Z věkového hlediska jsou nejnevěrnější mladí lidé ve věku 20 až 24 let – 32 %. Nicméně rozdíly zde jsou minimální. V ostatních věkových skupinách (15 až 19 let a 25 až 29 let) přiznalo nevěru 31 % dotazovaných.
  3.  Lehce ve prospěch žen hovoří osobní zkušenost s nevěrou. Na vlastní kůži ji u partnera zažilo 24 % žen, zatím co s nevěrnou partnerkou se setkalo o 2 % mužů méně.

    A kde jsou hranice nevěry?


1. Pro většinu žen (58 %) je líbání jasná nevěra, 10 % žen navíc pokládá za podvádění už samotný flirt. Líbání považuje za nevěru i 47 % mužů, flirt pak 13 % mužů. 

2. Obě pohlaví se shodují (75 % žen a 76 % mužů) v tom, že by byli za některých podmínek ochotni nevěru odpustit. Jako absolutně neodpustitelnou ji chápe 16 % žen a 17 % mužů.(kaw)