Pacienti s rakovinou mohou zdarma využívat službu virtuální ambulance

Pacienti s rakovinou mohou zdarma využívat službu virtuální ambulance


Čas je v oblasti onkologie zcela zásadním faktorem. Současná situace ohledně pandemie má však za následek, že se někteří pacienti obávají opouštět domov, odkládají plánovaná vyšetření, nebo je dokonce ruší                        a drahocenný čas přitom ubíhá… Protonové centrum v Praze na tento problém reaguje otevřením virtuální onkologické ambulance, která funguje od konce ledna letošního roku. Je to systém, v jehož rámci si pacienti mohou sami zvolit, chtějí-li setkání s lékaři absolvovat prostřednictvím videokonzultace, nebo se na něj dostaví osobně.

Virtuální onkologická ambulance

Ve virtuální ambulanci probíhají videokonzultace pacienta s lékařem. Služba je určena pacientům s nově diagnostikovaným nádorovým onemocněním, kteří mají podstoupit radioterapii a chtějí získat informace
o protonové léčbě, jejích výhodách a rizicích. Služba virtuální ambulance je zcela zdarma a pro všechny pacienty z celé ČR.
Hlavní výhody videokonzultace:

 • Možnost absolvovat pohovor s lékaři i v případě náhle vzniklého respiračního onemocnění či v případě karantény.
 • Snížení rizika nákazy koronavirem SARS-CoV-2 v době nepříznivé epidemiologické situace v ČR.
 • Úspora vašeho času, který byste strávili na cestách.
 • Konzultace probíhá z pohodlí vašeho domova.
 • Na základě zaslaných prezentačních materiálů máte možnost připravit si dotazy na lékaře.


Každý pacient má svého koordinátora

Pacienti mají trpí nejen bolestmi, ale i strachem a pochybnostmi, které se v době pandemie pochopitelně násobí. Proto má každý pacient Protonového centra svého osobního koordinátora, který mu je plně k dispozici
a vždy se snaží, aby pacienti zbytečně nečekali a šli na konzultaci s lékařem v čase, na který byli objednáni. I po pohovoru s lékařem je každý koordinátor připraven se s pacientem znovu setkat a probrat s ním další kroky nebo zodpovědět otázky, které pacienta napadly v průběhu konzultace. Následují administrativní kroky, jež za pacienta řeší právě jeho osobní koordinátor, který také naplánuje všechna nezbytná vyšetření.

Co jste možná nevěděli

 • Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami a je tedy dostupná všem pacientům
  z České republiky, ale i klientům slovenských a vybraných evropských pojišťoven.
 • Pražské Protonové centrum (PTC) dosud léčilo přes 6000 pacientů z 50 států světa.
 • Protonová léčba je v současnosti nejšetrnější radioterapií a dává vysokou šanci na úspěšné zvládnutí léčby při minimalizaci vedlejších účinků.
 • PTC vyvinulo jedinečné postupy ozáření, díky nimž mu patří přední místo na světě v léčbě karcinomu prsu.
 • Protonové centrum je spoluautorem mezinárodních doporučení pro léčbu maligních lymfomů a účastní se klinických studií iniciovaných Oxfordskou univerzitou.