Znamení mužské sexuality – Kozoroh

Znamení mužské sexuality – Kozoroh

Kozoroh prožívá city s vážností a smyslem pro odpovědnost. Ale pod jeho klidným a kontrolovaným zjevem skrývá zvláštní nedůtklivost, která je daná přemírou citlivosti. Zdá se to neuvěřitelné, ale pro toto znamení je projev emocí cosi jako zkouška.


Jak  se chová v lásce muž KOZOROH 

Díky svému vrozenému pesimismu má Kozoroh strach milovat. Ne proto, že by nevěřil citům, ale on příliš věří, že milostné vztahy vždycky jednou skončí. Toto jeho chování pramení z obav, že jeho láska nebude opětována, že zůstane zklamaný a opuštěný. Jeho znamení vládne Saturn, který představuje citovou samotu, a Kozoroh ji může někdy zvolit jen proto, aby se nezklamal. A tak tráví čas v přesvědčení, že by mohl žít v klidu bez této podivné nemoci zvané láska. Ale právě ve chvíli, kdy se smíří a nevyhnutelně se uzavře do sebe sama, přijde někdo, kdo ho donutí otevřít bránu svého srdce! Na počátku nového milostného vztahu se chová s extrémní opatrností, a uvolní se teprve ve chvíli, kdy si je jistý vážností a upřímností partnerky. V lásce existují dva druhy chování Kozoroha: je schopný prožívat city v tichosti, aniž by si toho případná partnerka vůbec všimla, nebo je schopný se po celé roky držet zpátky v lásce, která je pro něj příliš neklidná a nemožná, aby nakonec vyšla najevo ve správné chvíli: protože žádné znamení neumí čekat s takovou trpělivostí, jako právě Kozoroh!

Jaký je Kozoroh ve vztahu

Díky své samotářské a nedůvěřivé povaze raději nastoluje vztah uzavřený. Období zasnoubení většinou trvá velmi dlouho, než nakonec dojde k uzavření manželství. Soužití přijímá pouze jako přechodnou podmínku. Pro Kozoroha je základní podmínkou věrnost. V některých případech může volit vztah z rozumu, pro výhodu kariéry nebo financí, a podílí se na práci partnerky. Pokud se má dostat do kompromisu, raději dá přednost samotě. Má ale výjimečnou vytrvalost, a vydržet v obtížném vztahu, i když si je vědom, že mu to přinese utrpení. Moderní život v páru ho nezajímá: dává přednost tradičním vztahům. Naštěstí, jak plyne čas, náš Kozoroh nabírá důvěru, a osvobozuje se od svého strachu z pochybení, a stává se stále něžnější a zamilovaný. Je třeba vědět, že žena, která v zodiaku je na zcela opačné cestě, je pro něj právě ta nejvhodnější!!

Muž Kozoroh ve vztahu

Je to věrný a vášnivý milenec, i když velmi obtížně projevuje své city. S vážností, která je pro něho typická, na sebe bere veškerou odpovědnost ve vztahu, a zásadně dodržuje vé sliby. Je to solidní a důvěryhodný partner, a jistě si zaslouží důvěru: jen zřídka se vydá hledat společnost jiných žen, protože věří ve věrnost a ve výhradní lásku vůči své partnerce. Občas si dělá přehnané starosti o finanční stránku domácnosti. V negativní rovině trpí autoritativním chováním, a nutí svoji vůli partnerce. Může dokonce dojít do situace, kdy se vám bude zdát, že bez jeho cenné pomoci nedokážete udělat vůbec nic.

Kozoroh a žárlivost

Žárlivost u Kozoroha vzniká z jeho potřeby respektu. Toto znamení dává partnerovi velkou důvěru, a na oplátku vyžaduje absolutní věrnost! Jakmile jednou vznikl citový vztah, netoleruje, aby kdokoli prožíval paralelní románek. Z toho důvodu žárlivost není důsledek majetnictví, ale stává se prostředkem k zachování lásky partnera a ochrany před pokušením. Kozoroh je ochotný dodržet dané slovo, pokud se mu z druhé strany dostává stejného jednání: není dovoleno se odchýlit ze společně započaté cesty, pokud nedošlo ke skutečnému rozdělení páru z důvodu neslučitelnosti osobností. Dokonce po případném rozdělení nebo rozvodu potrvá velmi dlouho, než Kozoroh dokáže přijmout fakt, že si bývalá partnerka vytvořila nový vztah!

Sexualita Kozoroha

O Kozorozích, mužích i ženách, se říká, že mají oheň pod krunýřem. Jejich zdánlivě chladné a odměřené chování se projevuje i když jsou fyzicky přitahováni k partnerovi. Jakmile však začnou partnerovi důvěřovat, a emočně se zklidní, v tu chvíli vybuchnou jako ohňostroj! Jejich sexualita není nikdy oddělena od lásky, naopak! Obvykle, čím silnější je jejich cit, o to silnější je jejich fyzické zapojení. Když pomine počáteční období vztahu, Kozoroh se dostane do souladu s partnerkou, překoná hranice racionality, a on se zcela oddá vášni. Erotika a smyslnost jsou u tohoto znamení velmi silné vlastnosti. Je tak schopný překvapit partnerku intenzivním a panovačným chováním, které na počátku vztahu nikdy neukázal. Příčina tohoto chování je založena na pocitu větší důvěry v partnerku, krok za krokem, jak se vztah konsoliduje. Postupem času Kozoroh odhazuje v sexu své zábrany a strachy!

Muž Kozoroh v posteli

Ačkoli má překotné sexuální instinkty, dokáže kontrolovat své reakce tak dlouho, dokud se nezačne cítit jistý svou partnerkou. Má obecně nedůvěřivou náturu, a raději se nevrhá do citových a sexuálních pout, dokud zcela racionálně nezhodnotí situaci. Jinak řečeno, považuje sex za nedostatečně uspokojující i pro sebe sama, a teprve pokud je skutečně zamilovaný, dokáže se odvázat, a nedělat si výčitky. Je to vlastně dobrá záruka pro vážné zájemkyně o vztah s naším Kozorohem! A na románky na jednu noc je lepší předem zapomenout!

Erotogenní zóny Kozoroha

Slabinou Kozoroha jsou kolena a kůže. Samotná kůže ovládá jeden z nejdůležitějších z pěti smyslů, hmat. Proto je velmi důležité dlouhé hlazení, pomáhají mu zvýšit důvěru a uvolnit se! Kolena na druhou stranu u tohoto muže vybuzují zajímavou věc: zdá se, že nachází velké uspokojení, když vidí svoji partnerku na kolenou...!

Muž Kozoroh se vám bude líbit, pokud...

Jste unavená vidět muže přelétavé jako papírové draky, a nyní toužíte po stabilitě - Neděsí vás smysl pro ironii, která je občas trochu „hard“. - Chcete se provdat za něho, ale především za jeho kariéru! Ale vyhněte se mu jako moru, pokud... toužíte po muži, který nebude v práci dělat přesčasy!

Jak získat muže Kozoroha

Existují různé fungující taktiky, jak získat muže tohoto znamení. Je jisté, že se nesmíte nechat odradit, pokud nedosáhnete úspěchu ihned a snadno: s Kozorohem budete potřebovat notnou dávku trpělivosti a špetku veselosti, aby vaše dobyvatelská cesta nebyla příliš suchopárná! Z toho vyplývá, použijte chování, které se nejlépe hodí k vašemu charakteru, a... hodně štěstí!

Tajemství, jak ho svést...

- Nikdy se neukazujte příliš sebejistá. Muž tohoto znamení je plachý, a raději vás uvidí červenat se kvůli chybě, trapasu, nebo přeřeknutí, protože tak uvidí svůj odraz jako v zrcadle. Bude vás vnímat bližší: když vám bude důvěřovat, začne vám sdělovat své myšlenky s větším klidem. - Pokud máte kamaráda, který ho zná, můžete ho požádat, aby vás seznámil, a ještě ho požádejte, aby barvitě popsal, jak byste se k sobě hodili: i to je způsob, jak získat jeho důvěru, a určitě dokážete s ním lépe komunikovat! - Můžete se s ním bavit o práci – to je jeho oblíbené téma, a o tom, jak si představujete pojem „kariéra“. Ukažte mu své stejné odhodlání, začne si vás vážit! A pak... nemá rád ženy, které jsou finančně málo soběstačné! - Snadnější bude, když se ho zeptáte, jaká byla poslední dovolená na horách... tedy pokud není zcela ponořen do svých pracovních závazků, a na nějaké dovolené nedávno byl. Řekněte mu, že moudrý člověk dává přednost klidné dovolené, daleko od zvědavých pohledů, která mu dovolí přemýšlet nad sebou samým... Kozoroh velmi ocení člověka, který si vybírá pro svůj odpočinek méně přelidněná místa. Bude šťastný, když potká někoho, kdo konečně rozumí a sdílí jeho hledání samoty a poustevnických chýší! - Pokud máte ráda moře, požádejte ho, aby vás vzal na opuštěný ostrov! Je to jediný způsob, jak ho přesvědčit! - Ukažte, že jste upřímná. Žádné komedie a předem sestavené řeči. Buďte jednoduše sama sebou, jaká skutečně jste! Pokud si všimne, že mu lžete, nebudete pro něj důvěryhodná... a nebude již žádná druhá šance! - Se zmateným a zasněným výrazem mu svěřte, že jste dosud nepotkala solidního muže, který by vám dal jistotu, kterou hledáte. To zabere vždycky

Jak se provdat za Kozoroha

Nikdo jiný z celého zodiaku neprožívá manželství jako investici. Aby došel k tak důležitému rozhodnutí, musí nejprve mít logické důvody, se kterými city nemají vůbec nic společného! Ne že by partnerku nemiloval, má jen prostě potřebu vidět užitek z tohoto kroku, který má trvat po celý zbytek jeho života! Přesvědčte ho tím, že přirovnáte manželství k doživotní rentě: dokažte mu, že si rozdělíte výdaje, že si spolu pořídíte větší bydlení, že spojíte vaše platy do společné kasy! Pokud uvidí praktické výhody, nedokáže odmítnout!  

Muž Kozoroh a manželství Nečekejte, že se za Kozoroha provdáte po pár měsících vztahu! Tedy pokud nemá Ascendent v ohnivém znamení. Potrvá to i nějaký rok, než se znenadání jednoho dne ocitnete před oltářem! Po letech čekání nebudete věřit vlastním uším, a řeknete mu ano, budete mít na sobě šedý kostým, který jste měla ve skříni, a své nejbližší přátele obvoláte na poslední chvíli! Jak se jednou ožení, je připraven dodržet své závazky se vší vážností. Nyní se cítí být na vlně významné kariéry: ve funkci hlavy rodiny. Ví, že se zavázal s celoživotní perspektivou, a proto se chová s velkým smyslem pro odpovědnost. Ví, že má mnoho povinností a závazků. Pokud jde o práva, vyhradí si roli kapitána! Je velmi autoritativní, a je prakticky nemožné ho přimět změnit názor. Náhradou za to dokáže své ženě a dětem finanční jistotu. Pokud jde o citové výpady, pokusy o přizpůsobení, nebo změny, bude lepší, když na ně zapomenete!

Jak si udržet muže Kozoroha

Vážnost, racionalita a počestnost jsou pevné pilíře jeho charakteru. Pokud pochopí, že si ho vážíte a ceníte pro to jaký je, a ne jaký by měl být (pro svou zvláštní povahu často potkává lidi, kteří by ho chtěli změnit!), bude vám neskonale vděčný. A nejen že vám bude více důvěřovat, konečně uvěří, že s vámi může vybudovat solidní pár, rozhodný a trvalý v čase!

Zde je několik rad, jak si ho udržet: - Dejte mu důkaz trpělivosti a vytrvalosti. Nikdy neměňte nečekaně plány, neukazujte se jako nerozhodná, byť i při pouhém vybírání oblečení: mohla by se mu začít vařit krev... i když bude na vás čekat s „trpělivým“ výrazem před obchodem! - Je nezbytné, abyste se ukazovala jistá svými city. Nikdy mu nenasazujte brouka do hlavy řečmi jako: „nejsem si jistá, jestli tě dost miluji. Kdoví, jednoho dne...“ Vyděsí se, a mohl by i utéct! - Jako záminku, abyste s ním byla častěji, použijte „práci“. Mluvte s ním o jeho plánech, nebo ho požádejte o radu ohledně vaší práce. Zkrátka, toto je jediný způsob, jak být o trochu víc s ním během pracovních dnů, aniž by to považoval za ztrátu času. - Také cesty by měly mít pokud možno pracovní cíl! Použijte fantazii: vymyslete více či méně evidentní vazby mezi místem, které chcete navštívit, a jeho prací (nebo i vaší, protože na pracovní cestu vás s radostí doprovodí!) - ¨Více než slova používejte vášnivé a okouzlené pohledy, jako byste se dívala na řeckou sochu! - Pokud vás urazí (to se bude stávat často, protože je to mrzout) vyhněte se diskusím a hádkám! Bez jediného slovo vykliďte bitevní pole, jako vojsko na ústupu: jakmile zůstane sám, dolehnou na něj pocity provinění, a bude se vám omlouvat trochu neohrabaným, ale upřímným způsobem! - Buďte upřímná: on má mnoho vad, ale také jednu velmi důležitou ctnost, a to je upřímnost ducha!

Vhodné dárky pro muže Kozoroha

Je to vážný muž, a dost často trochu poustevník. Bude mít dojem, že ho chápete, pokud mu darujete například: - Předplatné týdeníku o politice - Pánský kalendář! - Rukavice z černé kůže - Důležitý dar: zkuste zařídit, abyste mohli doma nainstalovat krb... pokud to není možné, i pěkný gril mu udělá velkou radost! Text: Alena Meleová 

Foto: pixabay.com