Téma: Jak květiny ovlivňují psychiku

Neměli bychom se bát relaxovat a vyhrazený čas pro odpočinek věnovat k udržení či znovunabytí energie, vnitřního klidu a radosti ze života. Právě takové chvilky, kdy dochází ke zklidnění mysli i těla dostávají zejména v současné době punc výjimečnosti a ex


Neměli bychom se bát relaxovat a vyhrazený čas pro odpočinek věnovat k udržení či znovunabytí energie, vnitřního klidu a radosti ze života. Právě takové chvilky, kdy dochází ke zklidnění mysli i těla dostávají zejména v současné době punc výjimečnosti a exkluzivity. K tomu, abychom dosáhli maximálního účinku relaxace, nám mohou dopomoci květiny a jejich barvy nebo péče o ně.

 

Téma: Jak květiny ovlivňují psychikuKvětiny mají záhadný a nezanedbatelný vliv na city. Uvolňují napětí naší mysli a zpříjemňují prostředí, ve kterém se každodenně pohybujeme. Jejich vůně okouzluje naše smysly a jejich krása uklidňuje naši mysl. Získávají si náš úsměv a darují nám lesk v očích. Kromě toho mají rostliny také podstatný vliv na psychiku lidí. Jejich přítomnost může působit na člověka několika způsoby. Již samotný pohled na rostliny pozitivně ovlivňuje náladu lidí a přispívá k duševní pohodě a vyrovnává negativní působení přetechnizovaného světa. Svojí uklidňující zelenou barvou, vytváří příjemné a pohodové klima v interiérech i exteriérech. Některým lidem květina může pomáhat v těžkých životních situacích, kdy slouží jako posluchač či ochránce. Jak je známo, o květinu je zapotřebí se starat. Proto může u někoho dokonce vyvolat potřebu o něco  pečovat.

Květiny a jejich pěstování hrají v našem životě důležitou roli. Nejvíce si lidé uvědomují funkci estetickou.

Nejen květiny v zahradách, ale také květiny v nádobách v našich interiérech významně dekorují a přinášejí osvěžení pro naše oči i mysl. Ostatně zvyk dávat rostliny do nádob existuje už z dob starého Řecka, kdy během Adonisových slavností byl pozorován rozkvět a zánik rostlin v květináči.

Čtěte také: Proč v noci nemůžu spát?

Pojďme se však podívat na rostliny z dalšího pohledu. Květiny v květináči dávají možnost realizovat naši potřebu o někoho nebo něco pečovat, jsou integrální součástí našich vztahů a našich příběhů, říká Lenka Novotná ze společnosti Plastia, která se specializuje na výrobu plastových květináčů a samozavlažovacích systémů

Zeptali jsme se ocborníka

Mgr. Lenky Řezníčkové, která pracuje jako emoční terapeut a psychoterapeut, jaký mají květiny vliv na duševní pohodu člověka

Může zájem o pěstování květin prozradit něco o emoční charakteristice člověka ?

Klienti, kteří se přiznávají k tomu, že mají rádi květiny a pěstují je doma, vykazují podobné rysy v chování a prožívání. Objevuje se u nich vyšší míra emoční inteligence než u klientů, kteří květiny nepěstují. Informace z okolního světa jsou zvyklí vnímat více na základě emočních zážitků a prožitků, než na základě rozumových úvah a následných myšlenkových konstruktů. V neposlední řadě vykazují větší míru empatie a velmi často u nich pozoruji silnou potřebu o někoho se starat a tímto způsobem být užiteční.

Může květina pomáhat ?

Květiny je možné použít k léčení emočních bloků u dětí i dospělých lidí, které vznikly velkým duševním traumatem nebo velkou životní změnou, která se projevuje neschopností projevovat city druhým lidem, z důvodu strachu z opětovného zranění a ublížení. V takovém případě lze květinu využít jako bezpečný objekt pro přijímání emočního zájmu ze strany zablokovaného klienta bez případných možných emočních rizik.

Téma: Jak květiny ovlivňují psychiku

I v případě depresivního klienta lze květinu využít jako součást terapie, kdy se květina může stát jediným důvodem, proč vstane ráno z postele s vědomím, že je někde potřebný a že bez jeho péče květina nepřežije, což má pro něho pozitivní přínos.

Může květina harmonizovat prostředí ?Téma: Jak květiny ovlivňují psychiku

Květiny mohou sloužit jako harmonizátor prostředí, mohou zmírňovat dopady elektronegativních vibrací z elektrických přístrojů, pomáhat čistit vzduch v místnosti a tlumit dopady geopatogenních zón. K těmto účelům je vhodné volit zejména květiny s kulatými tvary, bez ostnů a s co nejmenším obsahem alkaloidů. O případném přesném rozmístění a konkrétním výběru květin do obývacích prostor je dobré požádat odborníka, který se specializuje na techniku Feng Shuej, která se zabývá celkovou energetickou harmonií všech obývaných prostor.

Text: DD