Proč dítě potřebuje tátu?

Malé dítě, od narození vychovávané oběma rodiči, má velkou výhodu: poznává dva různé druhy péče, což mu umožní lepší orientaci ve světě. Máma ho svou péčí hladí a táta zase zbavuje strachu z neznámého. Otec je k dítěti méně úzkostlivý než ustaraná máma a je


Malé dítě, od narození vychovávané oběma rodiči, má velkou výhodu: poznává dva různé druhy péče, což mu umožní lepší orientaci ve světě. Máma ho svou péčí hladí a táta zase zbavuje strachu z neznámého.

Proč dítě potřebuje tátu

Otec je k dítěti méně úzkostlivý než ustaraná máma a jeho „dobrodružná“ výchova malého prcka baví. Táta je pro něj autorita i kámoš zároveň. A věřte, že i rozbité koleno způsobené tatínkovou nepozorností nebo blažená konzumace vámi nenáviděného hamburgeru po společném pouštění draků vaší ratolesti nejenom že neublíží, ale dokonce prospěje.

Hlavní téma: velkorysost

Pokud se váš partner hrne do přebalování kojence, neodhánějte ho, i když se zdá, že v zápase s plenkovými kalhotkami jeho nešikovné ruce nemají šanci zvítězit. Však on se to naučí. Dejte mu prostor, aby si dítě mohl užít bez vašeho věčného: Pozor, buď opatrný, ty jsi ale nešika, dej mi ho, udělám to sama… Znechutíte-li tatínka neustálým odháněním od vašeho drobečka, nedivte se, že zůstanete na všechno kolem něj sama. Pak si nestěžujte kámoškám, že vám "ten váš" nepomůže. To se mimochodem týká i pomoci v domácnosti. Vyplatí se velkoryse přehlédnout nedokonalost mužské pomoci, protože se cení především snaha.

Tati, s tebou je svět jinačí!

Mrňousek, který se teprve učí sedět, lézt a chodit, potřebuje bezpečnou oporu. A tou jsou právě tátovy ruce. Máma na všechno sílu nemá, a navíc táta tak krásně a dobrodružně voní. K tomu pořád neokřikuje: "Nedělej to, nelez tam, sedni si hezky, neumaž se." Táta totiž leze taky. Také tam, kam nemá. Jakmile se v podvečer otočí klíč v zámku, dítě zpozorní a vrhá se k tomu zajímavému objektu zábavy. A o vás momentálně ztratí zájem. Bylo s vámi celý den... a najednou přišel někdo atraktivnější. Buďte ráda, že to tak je, aspoň si chvíli odpočinete. Jestliže se cítíte odstrčená, nebuďte. To, že táta dokáže dítě zaujmout, je signálem, že ve vaší rodině všechno funguje tak, jak má. I když vám oba trochu rozvrátí váš zaběhlý řád a nechají po sobě nepořádek. Uklízejte ho potom s vědomím, že svému dítěti prospíváte. Tátovy "jiné hrací způsoby" mu rozvíjejí kreativitu a slovní zásobu. Táta totiž mluví jinou intonací, nepoužívá tolik zdrobnělin a ukazuje a pojmenovává dítěti svět jinak než vy. A tím se vašemu drobečkovi otevírají nové obzory. (es) Foto: www.pixmac.cz