Zavádění jednoho embrya v cyklu IVF chrání matku i dítě

Zavádění jednoho embrya v cyklu IVF chrání matku i dítě

Mezi nejčastější mýty o asistované reprodukci patří laická představa, že výsledkem léčby neplodnosti bývá téměř vždy narození dvojčat, nebo dokonce trojčat.


Stejně tak mnohé páry přicházejí za lékařem v domněnce, že s implantací většího množství embryí do dělohy ženy roste i šance porodit zdravé dítě. Faktem však je, že vícečetné těhotenství patří k největším rizikům léčby metodami asistované reprodukce. Těm lze předejít právě snížením počtu transferovaných embryí
a upřednostnění přenosu jednoho embrya.

 

Víc embryí, víc rizik

Některé statistiky uvádějí, že pravděpodobnost otěhotnění při implantaci jednoho embrya se pohybuje okolo 30 %, při dvou embryích se zvyšuje na 50 %, a při třech dokonce na 65 %. Přitom je ale třeba si uvědomit, že primárním cílem každé metody asistované reprodukce je narození zdravého dítěte bez zbytečného ohrožení zdraví matky. „Vícečetná těhotenství jsou spojená s vyšším výskytem komplikací. Stoupá především riziko předčasného porodu a narození dětí s nízkou nebo extrémně nízkou hmotností. Tyto děti bývají následně ohrožené především dětskou obrnou a problémy se zrakem. Matky dvojčat a vícerčat mají zase častější problémy s vysokým krevním tlakem, ledvinami, je u nich též vyšší riziko vzniku těhotenské cukrovky, trombóz, embolií či předčasného ukončení gravidity v důsledku ohrožení jejich života,“ vyjmenovává vybraná rizika a komplikace provázející vícečetné těhotenství MUDr. Hana Višňová, vedoucí lékařka kliniky asistované reprodukce IVF CUBE v Praze.


Rozhoduje kvalita embrya

Podle MUDr. Višňové z IVF CUBE je už několik let v reprodukční medicíně trendem zavádění pouze 1 embrya, přičemž při jeho výběru se klade důraz na kvalitu. „Uhnízdění embrya ve sliznici dělohy je velmi složitý proces, který ovlivňuje nejen kvalita a počet zaváděných embryí, ale i věk a zdravotní stav ženy.,“ říká MUDr. Višňová
a pokračuje: „Již mnoho let se snažíme snižovat počet transferovaných embryí na jedno.  Dnes máme k dispozici velice efektivní metodu mražení embryí – tzv. vitrifikaci, kdy 95% embryí přežívá mražení a daří se pak s nimi dosáhnout úspěšnosti terapie srovnatelné s úspěšností při transferu čerstvého embrya. Díky moderním technikám zůstává takzvaná kumulativní úspěšnost, tedy součet úspěšnosti opakovaných cyklů z jednoho odběru vajíček, stále vysoká.“

Jednou z metod, která zajistí minimální nutný počet transferů a výběr nejkvalitnějších embryí pro úspěšné těhotenství, je metoda genetického testování embryí PGT–A. Genetik před samotným transferem doporučí euploidní embrya vhodná k transferu. Genetik analyzuje vzorek bioptátu získaného biopsií embrya.

Na pražské klinice IVF CUBE při tom využívají i unikátní technologii EmbryoScope, při níž kamera zabudovaná
v inkubátoru pro vývoj embryí snímá embryo v přibližně desetiminutových intervalech. „Natočená videosekvence nám pomáhá lépe určit dynamiku vývoje a vývojového potenciálu embryí. To nám současně umožňuje snížit počet transferovaných embryí bez poklesu úspěšnosti celé léčby. Případně zvýšit úspěšnost léčby v případech, kdy doteď nebyla úspěšná,“ objasňuje lékařka.

 

Legislativa upravuje počet jen nepřímo

V České republice je počet transferovaných embryí legislativně limitovaný na 3, snižování počtu transferovaných embryí však nepřímo podporuje systém úhrad z veřejného zdravotního pojištění, ze kterého jsou ženě hrazené tři terapie za život. Výjimku mají ženy, kterým bylo během prvních dvou cyklů implantované jen jedno embryo.
V tomto případě pojišťovna hradí až čtyři terapie za život. „Ani přesně definovaná legislativa nemusí vždy reflektovat nejmodernější medicínské poznatky. Příkladem je praxe ve Velké Británii, kde ženě mladší 40 let mohou být implantovaná maximálně dvě embrya a ženě, která dosáhla 40 let, mohou být transferovaná embrya tři. Je přitom dokázáno, že zdravotní rizika pro matku spojená s vícečetným těhotenstvím s věkem rostou,“ vysvětluje MUDr. Višňová.

Podle MUDr. Višňové doporučením na transfer jen jednoho embrya začíná důvěřovat také čím dál více žen podstupujících léčbu.  Z jednoho odběru mnohdy získáme větší počet vajíček, potažmo embryí. Žena pak nemusí podstupovat opakovanou hormonální stimulaci a s ní související zdravotní, emocionální i finanční zátěž. Dostatek informací je proto v procesu rozhodování pro páry klíčový. „Našim klientům se snažíme vysvětlit, že tzv. single embryotransfer (SET) chrání před komplikacemi souvisejícími s vícečetným těhotenstvím stejně ženu jako dítě, což je základ úspěchu každé metody asistované reprodukce.“