Nemoci dýchacího ústrojí a jejich léčba

Nemoci dýchacího ústrojí a jejich léčba

SLOVO LÉKAŘE Prim. MUDr. Růžena Vaňková, hotel Pacifik


Velká část dětí i dospělých trpí právě v tomto období onemocněním dýchacích cest. Nejvíce ohroženi jsou senioři, děti a lidé se sníženou imunitou.

K hlavním příznakům při onemocnění dýchacích cest patří rýma, chrapot, kašel (suchý, dráždivý nebo produktivní s hleny), dušnost, zvýšená teplota, může být i pocit tíže na hrudi.Vše závisí od toho, zda se jedná
o akutní nebo chronické onemocnění, a zda choroba postihne horní cesty dýchací nebo průdušky a plíce.

Pokud se akutní onemocnění často opakuje nebo kašel přetrvává déle než 3 měsíce, přechází onemocnění do chronické formy. Aby k tomu nedošlo, je důležité včasné vyšetření odborným lékařem (fyzikální vyšetření, rentgenové a funkční vyšetření plic) a léčba příčiny, jako jsou infekční záněty nebo alergie.

Samozřejmě je důležitá prevence, to znamená včasné odhalení a léčba alergií u dětí, prevence prochlazení, otužování, dostatek přírodních vitamínů, odstranění škodlivin zevního prostředí jako jsou prach, alergeny
a emoční zátěž, a naopak  do běžného života zařadit pohyb na čerstvém vzduchu.

Pokud již došlo k rozvoji chronického onemocnění, úplné vyléčení je složité, ale naším úkolem je dosažení dlouhodobé remise.

Proto je tak důležité začít co nejdříve s lázeňskou léčbou, která je zaměřena na zlepšení ventilační funkce dýchacích cest, obnovení správné mechaniky dýchání a průchodnosti dýchacích cest, zvýšení imunity
a odstranění škodlivin vnějšího prostředí.

 

Díky podhorskému klimatu a čistému vzduchu se Mariánské Lázně specializují na prevenci a léčbu chorob dýchacích cest. Pro léčbu používáme Lesní pramen – alkalicko slaná minerální voda, která má alkalizující
a expektorační účinek a používá se ve formě pitné léčby, inhalací a minerálních koupelí. Kromě toho klienti absolvují speciální gymnastiku, oxygenoterapii a další procedury.

Do Léčebných lázní Mariánské Lázně/Ensana Hotels se jezdí léčit všechny věkové kategorie.

Provádíme preventivní programy pro děti i dospělé pacienty a léčebné programy pro dospělé. U léčebných programů lékař dohlíží vždy na předepsaný individuální léčebný program.

Máme pozitivní zkušenosti, že pokud se například pacient s astmatem nebo chronickou bronchitidou opakovaně léčí v Mariánských Lázních, dochází ke snížení dušnosti a záchvatů kašle a ke zlepšení výsledků spirometrického vyšetření. Proto také zdravotní pojišťovny schvalují pacientům s touto diagnózou pobyt v lázních každoročně.

 

Co se týká prevence onemocnění dýchacích cest v domácím prostředí, doporučila bych dávat pozor na prochlazení, ale také na přehřátí (vyvarovat se zpocení, vlhký oděv a obuv odložit co nejdříve, z vytopeného bytu vycházet na mráz postupně), postupně se otužovat sluncem, vzduchem a vodou, pravidelná životospráva s dostatkem minerálů a vitamínů (konkrétně vitamin D a C jsou důležité v prevenci respiračních onemocnění), dostatek spánku a samozřejmě nekouřit.

Prevence chorob dýchacích cest je důležitá v současné době Covidu-19, který postihuje především dýchací cesty. Na to je zaměřen náš týdenní preventivní program pro zlepšení stavu dýchacích cest a imunity.

V poslední době se objevil názor, že klient se může v lázních nakazit Covidem.

Musím uvést, že lázeňská zařízení poskytují mnohonásobně vyšší míru hygienických opatření, než s jakou se klienti setkají v běžném životě, v obchodních centrech, nebo hromadné dopravě, a proto není třeba se obávat aktivního pobytu v léčebném lázeňském zařízení.

 

Rádi přivítáme klienty v našich Ensana hotelích v Mariánských Lázních a.s. na preventivní nebo léčebné pobyty.