Jak zajistit optimální podmínky v mořském akváriu

Jak zajistit optimální podmínky v mořském akváriu


 

Způsob péče o mořské akvárium je odlišný, než péče o akvárium sladkovodní.  Základem dobře fungujícího mořského akvária je vyvážený systém - správná kvalita vody, vhodné osvětlení akvária, teplota, doplňování chemických prvků, biologická filtrace, správné proudění vody a dostatečně silná filtrace.

Kvalita vody je důležitá

Základem mořského akvária je kvalitní mořská sůl. Sladkou vodu je nejlepší použít z reverzní somózy, u níž je záruka, že je chemicky čistá. Pro čištění vody je potřeba použít biologický filtr, jehož kapacita musí odpovídat velikosti akvária. Vodu stačí měnit jednou za měsíc - 1/10 objemu vody v nádrži.

Doplňování chemických prvků

Pomocí dávkovacího čerpadla do vody denně doplňujte chemické prvky, které jsou živočichy v akváriu spotřebovávány: vitamíny, Mg, I, KH, Trace, uhlohydráty, aminokyseliny, popřípadě podle druhů chovaných ryb B, Sr, Ca,Fe2, K atd.

Teplota musí být rovnoměrná

Podle toho, jakou teplotu vyžadují v nádrži chovaní živočichové, ji udržujte v rozmezí od 22 °C do 28 °C. Teplota vody by neměla kolísat.

Nezapomeňte na proudění vody

V mořském akváriu je nutné zajistit široké proudění vody se změnami směru a intenzity. Optimální hodinový průtok čerpadla by měl být minimálně 20x větší než je objem akvária.

Osvětlení zapněte na 12 hodin

Osvětlení by mělo mít potřebnou intenzitu a spektrum. Prostřednictvím spínacích hodin měňte intenzitu osvětlení tak, aby den měl 12 hodin.

Kontrola a údržba techniky

Pravidelně kontrolujte techniku v akváriu: odpěňovače, čerpadla, náplňové filtry, osvětlení, dávkovací čerpadla, nádoby na dávkování a teplotu, hustoty a složení vody. Čistěte hřebeny, magnety, sklo akvária a dezinfikujte pracovní nástroje. Každý půl rok vyměňte UV trubice ve sterilizátoru, vyčistěte destičky ozonizátoru a dle potřeby vyměňte filtry reverzní osmózy.Interiér

Do mořského akvária nepoužívejte křemičité kameny a písky, ani kov (s výjimkou titanu). Materiál na dno akvária by měl být zvolen podle toho, zda je dno součástí filtračního systému. Do nádrže jsou vhodné pravé mořské kameny s vysokou porézností.

Krmení ryb v mořském akváriu

Ryby krmte v pravidelnou dobu potravou určenou pro mořské živočichy. Dávejte jim jen takové množství, které spotřebují. Zbytky rozkládajícího se krmiva by narušily biologickou stabilitu v akváriu. Dojde-li ke zvýšení obsahu dusíkatých látek, krmení omezte. Kontrolujte množství fosfátů ve vodě - při zvýšení jejich obsahu vyměňte náplň filtru proti fosfátům.

Kontrola ryb a korálů

Sledujte ryby, zda přijímají potravu a nejeví další známky nemoci - zrychlený dech, stažené ploutve, fleky nebo paraziti na těle atd. Kontrolujte korály, jestli se navzájem nepoškozují a nemění se jejich vzhled a zabarvení.

 

Je-li mořské akvárium dobře sestaveno, péče o něj je méně časově náročná, než péče o sladkovodní akvárium.