Jak si zvolit střední školu aneb vybírejte moudře!

Jak si zvolit střední školu aneb vybírejte moudře!


Každý rok desítky tisíc deváťáků a jejich rodiče řeší věčné dilema ohledně pokračujícího vzdělání – jaká střední škola bude ta pravá? Cest, jak vybrat studium na střední škole je mnoho. Zde je několik tipů, které vám pomůžou s jedním z nejdůležitějších rozhodnutí. 

 

Dvakrát měř, jednou řež

Při výběru školy hraje velkou roli zájem dítěte, mělo by totiž studovat obor, který ho baví. Dalším důležitým faktorem jsou studijní předpoklady – bude spokojenější a úspěšnější ve specializovaném oboru nebo na všeobecném gymnáziu? Při výběru vhodné školy byste se měli spolu s dítětem zaměřit na jeho silné stránky, schopnosti, vlastnosti, ale i nedostatky. Cenný je pak i nezávislý názor výchovného poradce. Velmi důležité je, aby měly děti co nejvíce informací o daném oboru, o všech jeho výhodách, případně nedostatcích (např. nižší uplatnitelnost na trhu práce). V tomto ohledu tak může být podstatná i rodinná tradice, kdy je výhodou, když rodiče mohou svým potomkům případně pomoci se studiem.

Nepropásněte dny otevřených dveří

Prohlédnout si prostory školy a poznat prostředí, ve kterém děti stráví několik příštích let, je enormně důležité.  Nezapomeňte se proto zúčastnit takzvaných Dnů otevřených dveří, během nichž budete moci nahlédnout do interiéru školy, seznámit se s učitelským sborem a především získat reference od současných studentů. Připravte si otázky a ptejte se na vše, co vás zajímá.  Získáte zároveň i příležitost „nasát“ atmosféru školy.

Škola hrou

Především u technických oborů je vybavení školy a technologie, které provázejí praktickou výuku a přípravu studentů na budoucí povolání, rozhodujícím faktorem pro výběr té správné instituce. Střední a odborné školy se aktivně snaží zvyšovat zájem o technické obory, na což má bezesporu vliv i technické vybavení učeben a hravost výuky. „Praktická výuka je daleko zábavnější, žáci nemusí jen sedět a poslouchat co říká učitel, aktivně se zapojují do výuky, sami se snaží přijít na správné řešení. I žáci, které běžná výuka nebaví se zapojují a mají radost, když samostatně přijdou na správné řešení.   Je však potřeba pracovat s moderním vybavením, které odpovídá dnešní době. Žáci pak mohou znalosti získané při praktickém vyučování využít v běžném životě,“ vysvětluje Ing. Jaroslava Škoudlilová ze Střední školy technické v Mostě, jejíž učebny jsou vybaveny moderním zařízením od českého výrobce Diametral. Ten dodává školám řadu speciálních pomůcek včetně výukových panelů Uno Volta, které slouží k nejrůznějším experimentům z oblasti elektrotechniky. A jak sami učitelé podotýkají, jakékoli zařízení, které názorně předvede, jak funguje například elektřina či magnetismus, je pro danou instituci obrovským přínosem.

Co prozradí sociální sítě?

Rozhodně není na škodu sledovat prezentace jednotlivých středních škol na jejich webových stránkách. K dispozici bývají rovněž prezentační výstavy. Důležité informace o škole získáte i z profilů na sociálních sítích, ať už z Facebooku či Instagramu. Můžete se tu dozvědět množství zajímavých informací o historii školy, jejich studentech, mimoškolních aktivitách nebo o tom, jak jsou žáci na škole motivováni a jaké možnosti jim nabízí spolupráce s partnery školy.

Nenechávejte výběr na poslední chvíli

Zaměřit se na prezentace jednotlivých středních škol je sice důležité, ale virtuálně stvořený obraz se od toho reálného může značně lišit. Skutečně nezávislé hodnocení školy nabízejí inspekční zprávy, které jsou veřejně přístupné na webu české školní inspekce. Výběr střední školy by měl být v každém případě dlouhodobou záležitostí, rozhodně není dobré ho ponechat až do deváté třídy, natož na poslední chvíli.