Kde začíná cesta biopotravin aneb Zdravá půda jako základ ekologické produkce

Kde začíná cesta biopotravin aneb Zdravá půda jako základ ekologické produkce


Mezi regály oblíbených supermarketů již běžně nalezneme také široký výběr biopotravin všeho druhu. Při vkládání do košíku si ovšem málokdo uvědomí, kde vlastně začíná jejich cesta a jak důležitou roli hraje už v samotném počátku zdravá a úrodná půda. Jaký je její význam a jak k ní přistupují samotní eko zemědělci? To vše se dozvíte v našem článku!

Alfou i omegou veškeré zemědělské činnosti, která posléze přinese kvalitní úrodu, je půda. Ta musí být v co nejlepší kondici, protože jedině ve zdravé půdě lze pěstovat zdravé potraviny. Musí být dobře vyhnojená, živá, plná žížal a přirozených mikroorganismů, které jednoduše a efektivně vytvářejí humus. Dobrá struktura půdy je navíc výhodná i z hlediska zasakování vody a jejího uvolňování v případě sucha. Dá se zároveň snadněji obdělávat a rostliny s bohatým kořenovým systémem, typické pro ekologické zemědělství, mohou lépe čerpat živiny i vláhu. To vše společně přispívá k lepší odolnosti proti erozi, ať už vodní, či větrné, i ke zlepšení klimatu v naší krajině. Právě péče o půdu a její trvalé zúrodňování je podstatou ekologického způsobu hospodaření.

BIO a půdní úrodnost

Úrodnost půdy je v ekologickém zemědělství založena výhradně na biologických procesech a měla by zajistit pěstovaným rostlinám co nejlepší podmínky pro jejich růst a vývoj. Hnojení je prováděno přirozeně – pomocí hnoje hospodářských zvířat, kompostem či zeleným hnojením. Při pěstování plodin v bio kvalitě se navíc nepoužívají žádné pesticidy ani průmyslová hnojiva, která by následně zasahovala i do potravních řetězců.

Hospodaření v souladu s přírodou není jen otázkou povrchu, ale jde i do hloubky půdy. Proto se pěstují plodiny s bohatým kořenovým systémem, jako např. jetelotrávy nebo vojtěšky, jež zajišťují mimo jiné také výživu půdy, nikoliv pouze pěstovaných rostlin. Díky dobře vyvinutému kořenovému systému se navíc soli anorganických kyselin nevyplavují do podzemních vod, ale zůstávají k dispozici rostlinám v ornici.

Důraz na rozmanitost a pestrost

Ekologická pole v krajině jednoduše poznáte podle různorodosti plodin, které se vzájemně dobře doplňují. Jejich pravidelným střídáním, vhodnou volbou a sousedstvím druhů nebo i mechanickým ničením (např. pletím) farmáři zamezují také přebujení plevelu. Pestrý a vyvážený osevní postup a návrat maximálního množství organické hmoty zpět do půdy rovněž zajišťuje, že na poli najdeme i nepřeberné množství nejrůznějšího hmyzu, brouků a motýlů.

Hospodaření v souladu s principy ekologického zemědělství zkrátka napomáhá k zachování půdní hodnoty jak pro nás, tak i budoucí generace. Nákup lokálních biopotravin je pak jednoduše tím nejlepším způsobem, jak zemědělcům za jejich neúnavnou a pečlivou práci poděkovat, a podpořit tak systém hospodaření, který jen nebere, ale i vrací – život do půdy i do naší krajiny.

Rádi byste se o ekologickém zemědělství dozvěděli více? Navštivte stránky myjsmebio.cz, kde se dočtete třeba to, jak se na ekofarmách chovají zvířata, ale také spoustu dalších užitečných informací.

 

Kupujte BIO. Pro budoucnost!

Chceme-li podpořit lokální ekonomiku, není nám lhostejná příroda a životní prostředí, a navíc myslíme na budoucnost naši i našich dětí, měli bychom na to dbát zejména v uličkách mezi nákupními regály. Správným krokem, jak podpořit ekologické zemědělce, kteří přirozeně pečují o půdu, krajinu a hospodářská zvířata s maximální ohleduplností, je totiž nákup jejich bioproduktů. Tím, že zvolíme lokálního dodavatele, máme navíc jistotu, že bioprodukty neputovaly dlouhé kilometry přes půl světa. Distribuční cesty a dojezdové vzdálenosti jsou velmi krátké. To pomůže nejen přírodě, ale rovněž nám i budoucím generacím.

 

Co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

 

Jaká loga se používají k označení biopotravin?

Národní značení
Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že poslední úpravu tohoto výrobku – ať už výrobu, zpracování, či balení – provedl subjekt certifikovaný českou kontrolní organizací. Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.


Evropské značení
Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.