Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem


Stezka korunami stromů v Janských Lázních nabízí odborné vzdělávací prohlídky určené žákům základních
a středních škol. Vyzývá učitele, aby přesunuli standardní výuku pod širé nebe a obohatili tak dětem běžný studijní den. Exkurze spolu s kvalifikovaným průvodcem navíc splňuje podmínky pro čerpání dotace MŠMT na základě některé z výzev – ŠABLONY/SPOLU PO COVIDU.

Na první pohled se může zdát, že Stezka korunami stromů Krkonoše je pouhou turistickou atrakcí. Pokud se ale zadíváte zblízka, zjistíte, že je také unikátní výukovou pomůckou pro základní školy. Její návštěva doplňuje vzdělávací oblast Člověk a příroda – 5.6.3 Přírodopis, zahrnující Význam rostlin a jejich ochranu, Základy ekologie, Praktické poznávání přírody či Životní prostředí. V průběhu poznávání okolních krkonošských lesů se žáci přenesou z „šedé“ teorie ve třídě do „zeleného“ stromu života. Dozví se například spoustu informací
o kůrovci, který devastuje většinu smrkových lesů střední Evropy a okolní lesy jim budou modelovým příkladem. Krkonošský les je „pěkný“, protože není smrkovou monokulturou, roste v něm několik generací stromů a je v něm mrtvé dřevo. Stezka tak umožňuje žákům vidět na vlastní oči klíčové vztahy v lesním ekosystému. Prozkoumají les od jeho kořenů, až ke korunám stromů, kde na ně čeká nezapomenutelný výhled do chráněné krajiny. Nabyté vědomosti žáků si pedagogové po prohlídce mohou ověřit připraveným kvízem, který obdrží již před návštěvou.

Protože vše nemůže být jen o vzdělávání, žáci se mohou v případě příznivého počasí těšit na oblíbenou atrakci na Stezce – suchý tobogán. Cesta dolů zpět ke kořenům se stane ještě zábavnější jak pro žáky, tak i jejich odvážné učitele. Navíc se u Stezky nachází nové dětské hřiště – Emilův lesní svět. Na ploše 1200 m2 najdou mladší děti unikátní prolézačky, které svými názvy tematicky zapadají do konceptu Stezky. Hřiště je otevřené od dubna do konce října.

Více informací naleznete na webových stránkách Stezky korunami stromů Krkonoše.

 

 

O Stezce
Stezka korunami stromů Krkonoše se nachází na okraji Janských Lázní v Krkonoších. Jedná se o zážitkovou
a naučnou Stezku v celkové délce 1 511 metrů, která je zakončena výstupem na 45 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Návštěvníci se na trase Stezky vydají od kořenů, přes visutý chodník a unikátní podzemní jeskyni až ke korunám stromů na vrcholu vyhlídkové věže. Na rozdíl od běžného výletu do lesa jim Stezka korunami stromů Krkonoše ukáže les z jiné perspektivy a jedinečná podzemní expozice nabídne možnost prostudovat mikrosvět půdy. Z vrcholu Stezky je možné si vychutnat výhledy do korun stromů smíšeného krkonošského lesa i do krajiny kolem. Cesta dolů pak může být výrazně urychlena jízdou v tobogánu, jehož tubus o průměru jeden metr je dlouhý 80 metrů. Původně byl tobogán určen dětem, ale hojně jej využívají všichni návštěvníci, včetně seniorů. Zatím nejstaršímu jezdci na tobogánu bylo úctyhodných 85 let. Za pěkného počasí lze dosáhnout v tobogánu rychlosti až 30 km/h, za špatného počasí tobogánem sjet možné není. Rychlost, které by bylo možné dosáhnout
(s podporou napršené vody), by mohla totiž dosáhnout až 80 km/h.

Stezka je vhodná pro všechny ty, kdo se zajímají o českou přírodu, vyhledávají aktivní odpočinek, dobrodružství
a rádi se dozví nové a zajímavé informace. Jelikož je Stezka v celé své délce bezbariérová, mohou ji navštívit
i návštěvníci s hendikepem či rodiny s dětmi v kočárku.