Znamení mužské sexuality – Rak

Znamení mužské sexuality – Rak

Rak je nejcitlivější a nejzranitelnější ze všech znamení zodiaku. Jakákoli forma agrese a nezájmu ho hluboce a těžce raní. Mimoto je vybaven velmi dobrou pamětí, a zvláště v citové oblasti – bude si pamatovat každou prožitou křivdu po dlouhá léta!   Jak  se chov


Rak je nejcitlivější a nejzranitelnější ze všech znamení zodiaku. Jakákoli forma agrese a nezájmu ho hluboce a těžce raní. Mimoto je vybaven velmi dobrou pamětí, a zvláště v citové oblasti – bude si pamatovat každou prožitou křivdu po dlouhá léta!

rak

 

Jak  se chová v lásce muž RAK

Tak jak je schopen velkých citů, je schopen, pokud je vykolejený, nasadit skutečný ochranný krunýř, kterým nepronikne nic z jeho zranitelnosti. Toto samoochranné chování, tolik typické pro toto znamení, bychom neměli nikdy podcenit! Obvykle je váš Rak velmi mírumilovný a klidný, má pomalý a pravidelný rytmus, občas působí flegmaticky, a lpí na rodinné hodnoty a na materiální jistotě. Je to zbožňováníhodná osobnost, je velice snaživý vůči partnerce a vůči dětem. V negativní rovině je plný starostí, obav, napětí pro vše, na čem mu citově záleží. Žije pro lásku, je romantický, věří v život v páru, a má velkou potřebu vidět odezvu svých očekávání. Pokud tomu tak není, stane se tvrdým jako skála... začnou se chovat jako přesný opak svého znamení, Kozoroh! Raci jsou nepopiratelně líní, a vlastní největší sílu přírody: sílu netečnosti! Tak se zatvrdí v jistotě, že jejich citový vztah musí absolutně fungovat!

Jaký je Rak ve vztazích

Jen velmi obtížně se takový člověk pustí do vztahu, pokud nemá dostatečnou důvěru v druhého. Jeho nejistota ho vede k tomu, že je velmi vybíravý, a obvykle ho to zachraňuje před obtížnými situacemi. Dává velkou váhu předpokladům vztahu, vzájemnému souladu, a citům, které absolutně nesmí chybět. Vykazuje velkou citlivost, dokonce až nadprůměrnou, která mu dovoluje snadněji zacílit na osobu, která skutečně odpovídá jeho skutečným potřebám. Nevyhnutelně míří k partnerovi, který je pro něho vhodný. Jen velmi obtížně udělá dvakrát stejnou chybu! Pokud žije v pozici partnera je věrný tak dlouho, dokud mu vlastní partner nezadá vážný důvod ke zradě. Pamatujte si, že Rak, který vstoupí do vztahu, chce ho vždycky přeměnit na rodinný svazek: pokud toto není váš cíl, bude lepší si promluvit na rovinu, protože Rak sám o sobě obvykle ze vztahu neodchází!... a nikdy není dobré opustit Raka! Zvažte dobře všechna pro a proti celé situace, a vrhněte se do důležitého vztahu s tímto partnerem pouze pokud se cítíte skutečně jistá: v případě rozvodu pak všechny diskuse o společném majetku, a o svěření dětí do péče, se mohou stát skutečnou noční můrou!

Muž Rak v páru

Rak si vybírá vždy partnerku podle toho jaký měla vztah s matkou: pokud ji nenáviděla, bude to její opak. Pokud ji milovala, bude to její kopie! Je to člověk s proměnlivou náladou, může se zdát všestranný, ale ve skutečnosti zarytě lpí na svých ideách. Dvojici vidí z pohledu manželství, a vytváří vztahy, kde citová vazba je co nejvíce silná a výjimečná. Jen obtížně maskuje žárlivost, která pramení z jeho nejistoty, že ztratí svoji sladkou polovičku.

Rak a žárlivost

Poté, co poznáte majetnickou náturu a téměř morbidní potřebu lásky u Raka, bude vám jasné, že žárlivost zabírá většinu jeho myšlenek. Žárlivost pramení z toho druhu symbiózy, kterou Rak nastolil se svojí láskou: oddělit se od něho znamená totéž, jako úraz. I malé každodenní odloučení prožívá v napětí z návratu: myšlenka rozejít se s partnerem pak má váhu jako malá smrt! Proto Rakovi připadá normální vystavovat partnerku neustálým kontrolám a prověřování, a on sám vyžaduje znát každý její krok, a pokud možno i každou myšlenku! Nenadálé objevení se na pracovišti nebo doma patří k normálním činnostem tohoto znamení. Mimoto, pokud se cítí být vyšachován, byť kvůli obyčejné večeři s přáteli, může vám ztropit strašlivou žárlivou scénu, přímo úměrnou intenzitě citů, které vůči vám chová!

Račí sexualita

Sexuálně Rak potřebuje mnohá počáteční ujištění. Jakmile zařadí rychlost, odhalí v posteli druhou tvář Luny, kterou vám doposud tajil. Tak by váš Rak mohl vyvrátit první dojem, který jste si udělala, a šokuje vás svou latentní vášnivostí. Je to příjemně kreativní a vášnivý milenec, se kterým je dobré neukázat se příliš ochotná, alespoň v počátku. Mohl by si totiž myslet, že vaše obratnost pochází kdoví z jakých zkušeností! V sexuální oblasti je to velmi podezíravé znamení, a bude vám plnit hlavu otázkami. Ale běda, pokud mu řeknete cokoli o vašich předchozích zkušenostech! Jakmile se poznáte v posteli, bude vás považovat za součást sebe sama, a tím bude neskutečně žárlit na každého, s kým jste kdy co měla předtím!

Muž Rak v posteli

Muž Rak je velký mazlík, který neustále hledá mateřský cit! Nevědomě má potíž přijmout v posteli chování, které je příliš perverzní, protože má zakotvenou představu partnerky-matky. Je absolutně zakázáno vystrašit ho, ale pokud se začátek příliš pomalu táhne, převezměte iniciativu! Dejte volný průchod vašemu rytmu, pomalu, aby věřil, že to je jeho zásluha: nechte ho, aby se cítil jakýmsi citovým iniciátorem. Mějte na paměti, že on v partnerce rád nachází jistý ostych a čistotu, jako by to bylo poprvé!

Erotogenní zóny Raka

Takzvané žhavé zóny u Raka odpovídají oblasti hrudníku. Pro ženu jsou proto prsa nejcitlivější oblastí. Je prakticky zbytečné podtrhovat, jaké je spouštěcí tlačítko, které ji sexuálně rozpálí! Obdobný výsledek dosáhneme, pokud budeme hladit hruď muži: pokud vytrváte hlazením právě v této oblasti, snadno padnou všechny jeho obranné brzdy!

Muž Rak je pro vás ideální, pokud:

- Unavili vás muži typu Macho, a toužíte pro něžném vztahu - Nesnášíte muže, kteří si neustále nafukují svaly v posilovně - Máte dítě, nebo děti! Ale vyhněte se mu jako moru, pokud... nemáte takzvaný „mateřský smysl“

Jak získat muže Raka

S tímto znamením si neporadíte mrknutím oka. Musíte se vyzbrojit veškerou vaší trpělivostí, a pokud ji nemáte, naučte se to! S ohledem na to, že to bude trvat déle než obvykle, buďte klidná, a snažte se získat jeho důvěru. Pečujte o vašeho Raka, jako by to bylo vaše dítě: vyřešte nějaký jeho malý problém, stále se ho ptejte, jestli vás potřebuje... musíte být zkrátka nepostradatelná. Buďte něžná: řekněte mu, že máte ráda poezii, a naučte se nějakou báseň, kterou věnujete výhradně jemu! Pokud nejste schopná vzít vztah s ním skutečně vážně, ihned se stáhněte... jinak se ocitnete, aniž si to uvědomíte, u oltáře!

Tajemství, jak ho svést...

- Ideální je najít někoho, kdo vás představí s pochvalnou řečí a úctou vůči vám, aby se cítil jistější. - Řekněte mu, že jste zaplatila permanentku do bazénu pro sebe a kamarádku, která si ale naneštěstí zlomila nohu. Nabídněte mu ji s výmluvou, že nemáte nikoho, kdo by šel s vámi... - Žádný výsledek? Přitlačte! Nebojte se, že budete trochu směšná v jeho očích. Je to způsob, jak mu dát pocit jistoty. - Dělejte mu maminku: vyřešte nějaký jeho malý problém v domácnosti, vyžehlete mi košile...

 Jak se provdat za Raka

Zrozenci tohoto znamení nečekají na nic jiného! Dejte si do hlavy ale, že s nimi to musíte brát skutečně vážně: rozvádějí se odporem stejně silným, jak silné je nadšení, se kterým se žení... rozvést se s Rakem je strašlivá zkušenost! Je nutné rozlišit muže a ženu tohoto znamení: muž, na rozdíl od ženy, se mnohem obtížněji obětuje ve jménu odpovědnosti a problémům společného života. Každopádně, muž či žena Rak, žádný vztah se mu nebude zdát snesitelný a kompletní, pokud nebude doplněný o přítomnost dětí.

Muž Rak a manželství

Je to až neuvěřitelné: odmítá vystoupit ze své dětské skořápky, kterou si nese! Z toho důvodu setrvává v domově rodičů až do zralého věku. Pokud jde o manželství, ochotně se přestěhuje, nevědomky odmítá odpovědnost. Nečekejte, že vás požádá o ruku. Zkuste ho překvapit: zorganizujte všechno, od pohoštění, až po květiny u oltáře. Pak ho tam tajně odveďte: jeho lenost bude uspokojena, pokud ho ušetříte námahy s přípravou! Jakmile bude oženěn, rád přenechá manželce nepohodlné praktické záležitosti, což vám vynahradí citlivostí a něžností. Je sedavý a líný: nečekejte, že ho zastihnete při práci v domácnosti, pokud má ha sebou namáhavý pracovní den!

Jak si udržet muže Raka

Dozajista je to vztah příjemný, a citově stimulující. Rak je muž milý a něžný, který na poli citů ví přesně co chce. Soužití s ním se zdá být vcelku snadné, pokud ovšem dodržíte následující instrukce: - Nenechte se rozhodit tím, že váš Rak opakovaně mění své nálady! - Nenechte se zatáhnout do jeho stavů melancholie: je těžké spolu vydržet při všem tom napětí! - Buďte tak něžná, jako je on. Dokazujte mu stále smysl pro odpovědnost za domácnost, rodinu a děti. - Pokud máte co do činění s flegmatickým Rakem, snažte se přizpůsobit jeho rytmu. - Musíte mu dát děti! - Muž Rak má výjimečnou potřebu být stále ujišťován a uklidňován v každé záležitosti. Nevyhýbejte se proto jeho nekončícím otázkám!

Vhodné dárky pro muže Raka

Toto dokonale vodní znamení vás velmi ocení, pokud budete myslet na dárek typu... - Model historické plachetnice - Album na fotografie - Kašmírová vestička - Důležitý dárek: vodní matrace... plachetnice! Text: Alena Meleová