Homeopatické léky, zájem stále trvá

Homeopatické léky, zájem stále trvá

Snaha po co nejšetrnějším způsobu léčby, zejména běžných onemocnění, vede některé z nás ke hledání alternativních cest ke klasické léčbě chemickými preparáty. Zájem se orientuje nejen na přírodní bylinnou lékárnu, ale také k homeopatickým lékům. Homeopatie je


Snaha po co nejšetrnějším způsobu léčby, zejména běžných onemocnění, vede některé z nás ke hledání alternativních cest ke klasické léčbě chemickými preparáty. Zájem se orientuje nejen na přírodní bylinnou lékárnu, ale také k homeopatickým lékům.

homeopatika 187529972

Homeopatie je systém léčby, který se snaží posílit imunitní systém člověka tak, aby si sám dokázal pomoci k nastolení rovnováhy a zdraví.

Proč vlastně homeopatie

Klasická medicína bezesporu zaznamenala v posledních desetiletích nebývalé pokroky v mnoha oblastech. Je pozoruhodné vidět, jak umí vyřešit i vážné život ohrožující stavy. Oproti tomu v některých případech, například u určitých chronických onemocnění, nejsou výsledky občas takové, jaké bychom očekávali právě v porovnání s vysokou úspěšností při zvládání řady vážných chorob, či náročných chirurgických zákroků. Proto se již řadu desetiletí snaží homeopatie klasickou medicínu doplnit. Homeopatie zkoumá pacienta jako celek a daný zdravotní problém posuzuje v kontextu celého organismu.

homeopatika 463138409

Bez vedlejších účinků

V homeopatickém léku je obsažena výrazně naředěná účinná látka rostlinného nebo minerálního původu, nikoli tedy chemická. To je také impuls pro řadu lidí, že po této metodě sahají, neboť je zde absence vedlejších účinků. Dalším důvodem je ten, že se domnívají, že léčba určitých nemocí klasickou „chemickou“ cestou, neřeší příčinu onemocnění, ale pouze potlačuje příznaky dávkami léků, které navíc mohou mít vedlejší příznaky. Vychází z toho, že školní medicína přistupuje ke každému symptomu pacienta zvlášť, na každou část těla má své specialisty a tak ve snaze vyléčit konkrétní neduh se zapomíná na celostní přístup a na vedlejší účinky léku na zbytek organismu. Homeopatie se pak snaží dát organismu impuls, aby si v co největší míře pomohl sám a odstranil příčinu problému. Aniž bychom chtěli tyto názory posuzovat rozhodovat mezi nimi, není důvod homeopatii jako doplňkový směr léčby u některých chorob nevyzkoušet. Homeopatický se často řeší zejména revmatické potíže, kožní onemocnění a alergie, či se využívá při snaze o posílení imunity. Řada lidí ji používá i preventivně v obdobích zvýšeného výskytu viróz, kde měla ostatně i dříve přírodní léčba silnější tradici. Pokud jde však o vážná onemocnění, pak rozhodně nezatracujte klasickou léčbu a homeopatickou zvolte po poradě s lékařem jako doplněk standardní léčby. Texz: (miž)