Chřipka stále útočí

Chřipka stále útočí


Chřipku nikdy nepodceňujte!

Projevy chřipky mohou být různé a záleží především na infikujícím viru a samozřejmě na odolnosti každého napadeného jedince. Zde může být úskalí, neboť v některých případech ti, kdo nevěnují příznakům onemocnění dostatečnou pozornost, mohou chřipku zaměnit s jinou nemocí. Chřipka však na rozdíl od běžných nachlazení může být velmi nebezpečná.

Chřipková nákaza může proběhnout jako horečnaté onemocnění doprovázené zánětem dýchacích cest, avšak
v nejvážnějších případech se může jednat i o onemocnění doprovázené selháváním životně důležitých orgánů, zejména plic. Častá je rychle nastupující horečka, bolesti hlavy, dále bolesti pohybového aparátu, tedy svalů
a kloubů. Příznačné je rovněž zasažení dýchacích cest. V běžných případech horečka ustupuje po asi čtyřech až pěti dnech a nekomplikovaný průběh chřipky celkově odezní za týden až deset dní. Chřipku je však třeba vždy vyležet a doléčit! Organismus se totiž z následků chřipky vzpamatovává několik týdnů, kdy pociťujete zvýšenou únavu.

Souboj s chřipkou

Přestože chřipka má výrazně sezónní charakter a nejvíce se vyskytuje v chladných měsících, jisti si před ní nemůžete být v žádném období roku. Důležité tak je dbát na hygienu, zejména rukou a především na posilování imunitního systému. Když už vás však chřipka přesto dostihne, neváhejte s ulehnutím na lůžko. Podstatný je klid, dostatek tekutin a obvykle se neobejdete bez užívání prostředků proti kašli, k usnadnění vykašlávání, nebo přípravků zlepšujících průchodnost nosu a tím i dýchání. Rozhodně je však třeba pamatovat na to, že každé přechození chřipky je spojeno se zvýšeným rizikem následných zdravotních problémů.

 

 

 

 

 

(miž)