Lysohlávka může léčit deprese

Potvrzují to poslední výzkumy švýcarských vědců z Curychu. Zjistili, že LSD, ketamin a psylocibin (což je účinná látka z houby lysohlávky) vyvolávají takové pochody, které mohou zmírňovat příznaky některých psychických poruch. Mentální onemocnění, jako jsou deprese, se


Potvrzují to poslední výzkumy švýcarských vědců z Curychu. Zjistili, že LSD, ketamin a psylocibin (což je účinná látka z houby lysohlávky) vyvolávají takové pochody, které mohou zmírňovat příznaky některých psychických poruch.

Mentální onemocnění, jako jsou deprese, se stávají ve světě stále závažnějším problémem. Mnoho postižených lidí například nereaguje na běžné léky. A přitom jde o onemocnění, které může drasticky ovlivnit kvalitu života a podstatně zkrátit jeho délku.
Drogy můžou fungovat jako katalyzátory, které pacientům pomáhají změnit vnímání jejich potíží. A pokud se přidá i psychoterapie, dá se problém zvládat i dlouhodobě. "Psychedelické látky můžou pacientům nabídnout novou perspektivu, zvlášť pokud jde například o potlačené vzpomínky. S tím je potom možné dál lépe pracovat," tvrdí Dr. Franz Vollenweider z univerzity v Curychu ve svém článku zveřejněném v časopise Nature Neuroscience.

Od blaženosti po paniku
Dávkování látek závisí na typu pacienta a situaci, v jaké se nachází. Účinky jsou rozmanité, od pocitů blaženosti až po úzkost a panické stavy. Vollenweider s kolegy tvrdí, že na rozdíl od pokusů s psychedeliky z minulé doby je nutné užívat pro léčbu pouze nízké dávky v krátkém období a v kombinaci s psychoterapií. "Chceme, aby tyto látky byly užívány omezeně, jen párkrát za několik měsíců. Ne dlouhodobě, jako jiné typy léčby," vysvětluje lékař.

Jeho slova potvrzuje malá studie amerických vědců, kteří zjistili, že nízké dávky ketaminu, běžně užívaného jako anestetikum, může během několika minut zlepšit náladu u pacientů s maniodepresivní psychózou.

(KORZO)
Foto: www.pixmac.cz