Jak se vyhnout špatně pojištěné cestovní kanceláři?

Jak se vyhnout špatně pojištěné cestovní kanceláři?

Právě v těchto dnech spousta z nás plánuje svou vysněnou letní dovolenou. Přemýšlíme, kam letos vyrazíme, vybíráme ten nejlepší hotel, nejkrásnější pláže a co nejpohodlnější dopravu. Přes všechny naše snahy se však skvěle naplánovaná dovolená může z minuty na mi


Právě v těchto dnech spousta z nás plánuje svou vysněnou letní dovolenou. Přemýšlíme, kam letos vyrazíme, vybíráme ten nejlepší hotel, nejkrásnější pláže a co nejpohodlnější dopravu. Přes všechny naše snahy se však skvěle naplánovaná dovolená může z minuty na minutu proměnit v peklo. Stačí, aby se cestovní kancelář, v kterou jsme vložili naši důvěrů, dostala do finančních problémů a vyhlásila úpadek.

dovolená 140402919

Zkušenost se zkrachovalými cestovními kancelářemi mají tisíce Čechů a každý rok se k nim bohužel přidávají stovky dalších. Jak se vyhnout podobně nepříjemným situacím a nestát se jedním z poškozených klientů? Základem je přesvědčit se, zda je cestovní kancelář dostatečně pojištěna. Jak na to, poradí Martina Traganová, ředitelka Divize pojištění průmyslu a obchodu Slavia pojišťovny.

 1. Co je pojištění cestovní kanceláře proti úpadku?

„Jde o pojištění, které je ze zákona povinné pro všechny cestovní kanceláře. Bez něj nemohou provozovat svou činnost a nabízet klientům své produkty. Pojištění má v případě úpadku CK pokrýt náklady spojené se třemi možnými situacemi, do nichž se klienti zkrachovalé cestovní kanceláře mohou dostat. Jde především o zajištění návratu již vycestovaných klientů zpět do České republiky. Dále jde o náhradu zaplacené zálohy či ceny zájezdu v případě, že se cesta z důvodu úpadku CK vůbec neuskutečnila a v neposlední řadě se jedná také o pokrytí rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti,“ říká Martina Traganová ze Slavia pojišťovny.

2. Jak mohu zjistit, zda je cestovní kancelář pojištěna?

„Doporučujeme všem klientům, aby si včas, tedy ještě před koupí zájezdu, a dostatečně jasně ověřili, zda je jejich cestovní kancelář pojištěna a na jaký pojistný limit. Mohou tak učinit několika způsoby. Každá pojištěná cestovní kancelář je držitelem osvědčení o pojištění. To by mělo být dostupné k nahlednutí každému zájemci. Pokud jej cestovní kancelář nemá vystavené přímo v prostorách své provozovny či na svých webových stránkách, může klient o něj požádat. Informace o pojištění proti úpadku by mělo být také součástí každé cestovní smlouvy. V neposlední řadě najde každý klient seznam pojištěných cestovních kanceláří na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nebo na internetových stránkách dané pojišťovny,“ říká Martina Traganová, ředitelka Divize pojištění průmyslu a obchodu Slavia pojišťovny.

3. Cestovní agentura vs. cestovní kancelář?

„Při pořizování zájezdu je rovněž důležité vnímat rozdíl mezi cestovní agenturou a cestovní kanceláří. Cestovní agentura zájezdy pouze přeprodává, zatímco cestovní kancelář je organizuje a nese odpovědnost za to, že proběhnou. Z toho důvodu je CK ze zákona povinna mít sjednané pojištění proti úpadku. Cestovní agentura pojištění proti úpadku mít nemusí. Každý klient by proto měl před koupí zájezdu vědět, kdo jej pořádá a zda je tento subjekt řádně pojištěn. V případě pojistné události klient nárokuje výplatu pojistného plnění vůči cestovní kanceláři, nikoliv cestovní agentuře, která zájezd prodala,“ říká Martina Traganová ze Slavia pojišťovny.

4. Samotné pojištění mnohdy stačit nemusí

„Samotný fakt, že je cestovní kancelář pojištěna, nemusí stačit. Záleží totiž na sjednaném pojistném limitu. Zákon v současné době nařizuje cestovním kancelářím sjednat pojistění proti úpadku minimálně ve výši 30 % plánovaných tržeb z prodeje zájezdů za daný rok (pokud byly tržby CK v předchozím roce vyšší, vypočítá se výše minimálního pojištění z nich). Mnohé cestovní kanceláře se tak pojišťují pouze na tento minimální limit. Pojišťovny však vyplácejí pojistné plnění jen do výše sjednaného pojistného limitu. To však nemusí stačit k uspokojení všech případných pohledávek za zkrachovalou cestovní kancelář. Doporučujeme proto všem klientům cestovních kanceláří, aby si ověřili nejen, zda je cestovní kancelář pojištěna, ale zejména na jakou částku. Pokud je sjednaný limit pojištění podezřele nízký, doporučujeme všem ještě jednou zvážit veškerá potenciální rizika, která z takto sjednaného pojištění pro zákazníky CK vyplývají,“ říká Martina Traganová, ředitelka Divize pojištění průmyslu a obchodu Slavia pojišťovny.

5. Kontakt na pojišťovnu je nutné mít s sebou

„I když jste si svou cestovní kancelář dostatečně dobře prověřili, vezměte si s sebou na cestu pro jistotu kontakt na pojišťovnu, která cestovní kancelář proti úpadku pojistila, respektive kontakt na její asistenční službu. Nastanou-li totiž komplikace s odjezdem či odletem, je nutné asistenční službu kontaktovat. To činí zpravidla delegát cestovní kanceláře. Pokud ten není k dispozici, měl by službu kontaktovat některý z klientů. Po rychlém zmapování situace asistenční služba zajistí náhradní ubytování a náhradní dopravu zpět do republiky,“ říká Martina Traganová ze Slavia pojišťovny.