Pont du Gard, jeden z nejslavnějších akvaduktů

Pont du Gard, jeden z nejslavnějších akvaduktů

Antickou civilizaci, její kulturu, architekturu i technické schopnosti obdivujeme i po dvou tisících let. Jedním z příkladů mimořádných schopností antických stavitelů je například Pont du Gard, součást slavného akvaduktu, ležící asi třicet kilometrů od města Nimes v jižn


Antickou civilizaci, její kulturu, architekturu i technické schopnosti obdivujeme i po dvou tisících let. Jedním z příkladů mimořádných schopností antických stavitelů je například Pont du Gard, součást slavného akvaduktu, ležící asi třicet kilometrů od města Nimes v jižní Francii.

Pont du Gard 162493663

Nejdražší a nejkrásnější

Akvadukt, dokončený asi v roce 19 našeho letopočtu, zásoboval vodou město Nimes. Na jeho stavbu, která trvala zhruba 15 let, padlo 50 tisíc tun kamene a neuvěřitelných 30 milionů sesterciů (v dnešním přepočtu přibližně 15 miliard korun). Velká část padesát kilometrů dlouhého „vodovodu“, který se musel vyhýbat horám, vedla pod zemí. Nejdražší a určitě i nejkrásnější prvek geniální stavby, most přes řeku Gard, je 49 metrů vysoký a 274 metrů dlouhý. Kamenný kolos, který byl postaven bez použití malty, je tvořen třemi řadami oblouků. Koryto pro vodu, jímž denně do Nimes přiteklo 35 milionů litrů, vedlo nejvyšším z nich. O vyspělosti antických stavitelů svědčí i fakt, že výškový rozdíl mezi začátkem a koncem akvaduktu – vydatným pramenem u města Uzes a samotným Nimes – byl pouhých 17 metrů.353px-Cross_section_Pont_du_Gard_1875

Z akvaduktu zbyl jen most

Po pádu Římské říše byl akvadukt částečně využíván až do devátého století. Pont du Gard navíc další staletí sloužil jako důležitá spojnice obou břehů řeky Gard. Most přežil bez větší úhony až do dnešních dnů, a to musel čelit nejen zubu času, ale mnohdy i ničivé síle vodního živlu. Při záplavách roku 1958 se dokonce ocitl částečně pod vodou – a nápor vydržel...

Oslovil krále i spisovatele

Pont du Gard se už v novověku stal i obdivovanou turistickou atrakcí. Nad jeho krásou a dokonalostí stáli v úžasu francouzští králové i spisovatelé. Uchvátil například slavného Jeana-Jacquesa Rousseaua, který si v roce 1738, okouzlen dokonalostí stavby, povzdechl: „...škoda že jsem se nenarodil jako Říman.“ Slavný most obdivoval i Napoleon III., který v 19. století rozhodl o rekonstrukci stavby.

Koupel antice nadosah

Dnes Pont du Gard právem patří mezi nejnavštěvovanější památky Francie. Pro svou jedinečnost byl roku 1985 zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO. Kdo jej navštíví v letní sezoně, určitě si nenechá ujít příležitost zaplavat si v řece pod antickým mostem. O historii unikátní stavby a vodovodním systému v římských městech informuje zdejší multimediální Muzeum římského světa. Vstup do muzea je zpoplatněn, po spodním patře mostu se můžete projít zdarma.   Text: Lenka Fukalová, foto: wikipedia.com