Jak chránit děti na internetu

Jak chránit děti na internetu

Ze studií vyplývá, že průměrný věk, kdy děti začínají používat internet, klesl pod 10 let. I děti pod touto věkovou hranicí se mohou setkat s nevhodným online obsahem, ale často nevědí, jak si mají počínat, nebo ho za nevhodný ani nepovažují. U dětí předškolního věk


Ze studií vyplývá, že průměrný věk, kdy děti začínají používat internet, klesl pod 10 let. I děti pod touto věkovou hranicí se mohou setkat s nevhodným online obsahem, ale často nevědí, jak si mají počínat, nebo ho za nevhodný ani nepovažují. U dětí předškolního věku může dojít k traumatizaci nebo vzniku digitální závislosti. Nejnáchylnější na ovlivnění nevhodným obsahem či na kyberšikanu jsou děti v pubertálním věku, tedy mezi 9 až 16 lety.

dite a pocitac ID-100112953

Jak se ochránit před kyberkriminalitou?

1. Vysvětlete dětem pravidla bezpečného internetu – nedávej na internet nic, co by tě mohlo poškodit, nesdílej osobní informace, nesdílej osobní fotky, komunikuj s lidmi, které znáš. 2. Seznamte se s kyberprostředím, zjistěte, co případně všechno hrozí – kyberšikana, sexting, kybergrooming, sdílení, sociální sítě, videohovory, chat… 3. Určete pravidla pro používání internetu – domluvte si harmonogram používání počítače, internetu, počítač umístěte do místnosti, kde se schází celá rodina. 4. Zabezpečte počítač a internet doma – existuje software, který sleduje, co se na stroji děje. Dále jsou programy, které blokují nevhodný obsah, nebo také existují komplexní bezpečnostní řešení pro počítače i mobilní zařízení. 5. Nebojte se s dětmi o internetu mluvit – je to virtuální svět, v kterém ony také žijí a budou žít. Neměly by se tedy před ním zavírat oči. V krajních případech se pak budou děti méně obávat se se svými problémy rodičům svěřit.

Jsou slova, která je potřeba znát - kyberslovníček:

Kyberšikana – kybernetická šikana neboli počítačová šikana je takový druh šikany, který k útokům využívá moderní technologie, jako jsou počítače, mobilní telefony, tablety a s tím spojený internet, emaily, SMS, videohovory, sdílení obsahu Sexting – vznikl spojením slov sex a texting, zahrnuje zasílání zpráv, emailu, SMS, videí nebo fotografií se sexuálním obsahem Sdílení – možnost moderních technologií podělit se o různé obsahy (zprávy, fotografie, videa) s dalšími lidmi Sociální sítě – jsou služby, které na internetu umožňují uživatelům vytvořit si vlastní profil a komunikovat s ostatními prostřednictvím svého profilu. Sociální sítě se využívají převážně ke sdílení různého obsahu, případně chatování s ostatními uživateli Kybergrooming – nebezpečné chování na internetu, které má za cíl zmanipulovat dětské uživatele a vyvolat v nich falešnou důvěru s cílem sejít se s nimi. Výsledkem může být fyzické zneužití, obtěžování, sexuální zneužití Videohovory – využitím kamery dnes dostupné na většině počítačů i v mobilních zařízeních se dá komunikovat s druhou stranou i s obrazem Chat – možnost komunikovat s jednou nebo více osobami prostřednictvím internetových služeb Existují nějaké nástroje, které pomohou udělat počítač a internet pro děti bezpečnější? 1. Keyloggery, Spyboty - software zaznamenávající činnost dětí: http://www.keyloggers.com 2. Komplexní řešení pro bezpečnost dětí na internetu pro počítače i mobilní zařízení od firmy Norton 3. Nejrůznější nastavitelné DNS servery, které blokují přístup na nevhodné stránky