Puberta, a co s ní?

A je to tady – puberta! Rodičovské žádosti, prosby i hrozby zůstávají nevyslyšené, kolem každé maličkosti propuká diskuse jako v parlamentu a leckdy končí hádkou, bouchnutím dveří nebo pláčem. Jako by nám tohoto našeho potomka někdo vyměnil… Dospívání zvolna zaví


A je to tady – puberta! Rodičovské žádosti, prosby i hrozby zůstávají nevyslyšené, kolem každé maličkosti propuká diskuse jako v parlamentu a leckdy končí hádkou, bouchnutím dveří nebo pláčem. Jako by nám tohoto našeho potomka někdo vyměnil…

Puberta, a co s ní

Dospívání zvolna zavírá vrátka výchovným snahám. Však také odborníci považují pubertu za druhé období dětského vzdoru. Stejně jako to první – okolo třetího roku věku – má i svůj nezpochybnitelný vývojový význam. Mladý člověk se vymezuje vůči okolí, rozpoznává vlastní možnosti a meze, připravuje se na dospělost. To ovšem neznamená, že bychom měli na výchovu zcela rezignovat. Základní mantinely je nejen vhodné, ale dokonce nezbytné zřetelně stanovit. Ale pokud možno jen takové, které mají jasný smysl a jejichž dodržování jsme schopni také kontrolovat. Ať se týkají doby návratu domů, pomoci při plnění domácích povinností a podobně. A také se občas pokuste přistihnout vašeho dorostence při něčem, co dělá dobře, a pochvalte ho.

Jak se domluvit s puberťákem

- Vytvořte atmosféru důvěry – potomek potřebuje vědět, že ho máte rádi, i když s ním právě nesouhlasíte - Poslouchejte svého puberťáka bez toho, že budete jeho počínání stále hodnotit - Hned neodsuzujte to, co vaše dítě a jeho kamarádi dělají, ale snažte se vcítit do jejich myšlení - To, co vám potomek řekne, považujte za jakési tajemství, které nebudete programově šířit mezi příbuzenstvem a přáteli k pobavení - Neotvírejte vašemu synovi či dceři poštu, nečtěte deníky ani SMS, nevybírejte e-mailové schránky. Kromě toho, že každý má právo na soukromí, z informací, k nimž se takto pokoutně a nedůstojně dostanete, si stejně objektivní obrázek neuděláte - Stanovte si jasná a snadno kontrolovatelná pravidla vašeho vztahu - Nebojte se přiznat chybu nebo změnit rozhodnutí, vyjednávejte, ukažte, že jste schopni své dítě vnímat jako rovnocenného partnera - Konflikty řešte pokud možno hned a s chladnou hlavou - Radu můžete hledat i u specialistů v rodičovských poradnách. Nečekejte však, že psycholog je opravář, který s vaším puberťákem „něco“ udělá a on bude šlapat jako hodinky (mk) Foto: www.pixmac.cz