Beran a Blíženci

Jelikož jak Beran tak i Blíženci milují smlouvání a jsou obdařeni obchodním talentem, společně jsou v této oblasti schopni neobyčejných kousků. Beran s rozkoší sedí na slonu v čele průvodu a kyne davu, zatímco Blíženec nepociťuje žádnou touhu po slávě. Beran je symbolem


Jelikož jak Beran tak i Blíženci milují smlouvání a jsou obdařeni obchodním talentem, společně jsou v této oblasti schopni neobyčejných kousků. Beran s rozkoší sedí na slonu v čele průvodu a kyne davu, zatímco Blíženec nepociťuje žádnou touhu po slávě. Beran je symbolem vzduchu, což je z ohnivým Blížencem opravdu vzrušující kombinace, ti to dva se dokonale doplňují v sexu. Své city si ale vzájemně projevují velmi odlišným způsobem, Blíženci nedůvěřují žádnému intimnímu vztahu, který by snad mohl poutat jejich osobnost. Naštěstí Beran  dualitu Blížence nejenže pociťuje, ale zároveň se jí snaží dávat i prostor. Proto je takovéto spojení pro Blížence často velice prospěšné, neboť porozumění jejich snům – či na druhé straně neporozumění – výrazně ovlivňuje zda se jejich sny vyplní. Právě osoba ve znamení Berana je nejschopnější tolerovat Blížencovu přelétavost z předmětu na předmět. A jejich odlišnost v jistých směrech také není na škodu, protože tím se jejich vztah stává dynamičtějším a v žádném případě se spolu nenudí.