Lev a Vodnář

Protože se narodili v pevných znameních, není mezi Vodnáři a Lvy velkého rozdílu. To znamená, že jsou tvrdohlaví jako mezci a nechtějí ustoupit ze své pozice ani o píď, jestliže jsou přesvědčeni, že mají pravdu. Lev i Vodnář zbožňují překvapení. Oba myslí dopředu, oba


Protože se narodili v pevných znameních, není mezi Vodnáři a Lvy velkého rozdílu. To znamená, že jsou tvrdohlaví jako mezci a nechtějí ustoupit ze své pozice ani o píď, jestliže jsou přesvědčeni, že mají pravdu. Lev i Vodnář zbožňují překvapení. Oba myslí dopředu, oba jsou štědří a velkorysí, oba brání utlačované  a ochraňují slabé. Oba milují a respektují přírodu. Velké kočky předou a šťastně mňoukají a z malých hnědých džbánků Uranem ovládaného Vodnáře přetéká spousta svěží, jiskřivé spolupráce. Nicméně tato dvě znamení stojí na horoskopickém kole v opozici. Jeden má co tomu druhému chybí, ovšem odmítají si to přiznat. Co má Lev co Vodnář nemá? Osobní vřelost. Určitý smysl pro důstojnost. Vyrovnanost a odpovědnost. Co má Vodnář co Lvovi chybí? Pokoru, sebekritiku a smysl přiznat nedostatky. Když na sebe narazí nečekaně ohnivec Lev a aerodynamický Vodnář, je to třaskavina nejvyššího stupně. Lev Vodnáře okamžitě uloví.