Panna a Vodnář

Jestliže Pannu těší nalézat v chaosu pořádek, Vodnáře těší nalézat v pořádku chaos – a tak pro sebe tito dva znamenají ten nejzazší možný extrém. Vodnáři si poskakují, prorokují a věští šťastně a vesele jako moderátoři v televizní předpovědi počasí (jen s 


Jestliže Pannu těší nalézat v chaosu pořádek, Vodnáře těší nalézat v pořádku chaos – a tak pro sebe tito dva znamenají ten nejzazší možný extrém. Vodnáři si poskakují, prorokují a věští šťastně a vesele jako moderátoři v televizní předpovědi počasí (jen s mnohem vyšší mírou přesnosti). Trvají na svém právu být vyhraněnou osobností a odmítají brát sebe i jiné vážně. K životu přistupují se skvělým a bezstarostným odstupem. To vše pochopitelně okouzluje metodické a pořádkumilovné Panny, které by se nikdy neodvážily předvídat budoucnost, mají totiž příliš mnoho práce s analyzováním minulosti a pitváním se v přítomnosti a k ničemu nepřistupují s bezstarostným odstupem. Tito dva se rádi pozorují nejlépe z dálky. Žádný se nechce dostat příliš blízko, dokud nepochopí pravidla hry podle, kterých hraje ten druhý. Jakmile však jednou navážou vztah, jen málokdy je nezajímavý.