Kresba a Malba jako cesta ke svému JÁ

Kresba a Malba jako cesta ke svému JÁ

Proč většina z nás přestane v dětství kreslit nebo malovat?


 

Jak se ta ztráta vlastně odehraje, když jako malé děti s vášní malujeme, kreslíme, hněteme, přesýpáme
a přeléváme vše, co nám pod rukama mění formu a všechno to děláme s nevyčerpatelným zájmem?

Důvodů je několik

Jeden z nejběžnějších je období „uvědomělého“ momentu. Jednoduše se dostaneme do věku, kdy už máme nějaké dovednosti a začínáme si uvědomovat, že podoba obrázku není shodná s tím, co vidíme anebo nesplňuje naší představu toho, co bychom chtěli nakreslit. To je zcela přirozený moment a týká se všech oborů. V tuto chvíli je pak na naší vnitřní motivaci nebo na vnějším prostředí, jestli se posuneme o krok dál.

Nejčastěji se však stává, že po pár nevyvedených pokusech se snahou končíme, poněvadž se mylně domníváme, že k posunu potřebujeme talent. Ale ani na žádném hudebním nástroji se neposuneme bez pořádného procvičování prstokladu nebo vybrušování vybrnkávání. Pokud nemáme vedení či motivaci, s činností mnohdy končíme.

Smutným důvodem, je špatně vedená kritika od člověka, od kterého naopak čekáte oporu a pomoc.

Není nic neobvyklého, že na základních školách, se mnozí z nás potkali se zahanbením od autority ve smyslu negativního hodnocení nebo zostuzením před spolužáky. Některé předměty se k tomu vybízely a jeden z nich je i výtvarná výchova. 

Takových příběhů slýcháváme na našich kurzech kresby a malby nespočetné množství. Za každým tím příběhem je pak silně uzamknutá naše přirozenost prostřednictvím tvořivosti objevovat vnější svět i naše nitro.

 
Pokud tě lákají barvy, toto jsou obrázky našich účastníků, kteří přišli s tím, že "neumí" malovat. 

 

Nemusíme dělat nejvyšší umění, abychom si mohli užívat daru kreativity.

Tvořivost se dotýká nás všech. Používáme jí ve svém životě víc, než si vůbec uvědomujeme. Například v tom, čím se obklopujeme, jak se oblékáme, co jíme, v čem bydlíme, hudba, kterou posloucháme.  Život si kreativně vytváříme už jenom tím, pro co se rozhodujeme nebo jak myslíme. Každý den nás napadne mnoho myšlenek. Myšlenky jsou stavebním prvkem kreativity. Před čímkoli co bylo kdy vytvořeno, stála myšlenka. Žádný obraz, film nebo hudební skladba by nevznikla, kdyby nebylo myšlenky.

Náš život jako vlastní umělecké dílo, je směsicí všeho, čemu jsme dovolili vstoupit a co na nás působilo.

Dovolte si být „pouhým“ Amatérem.

Amatér není laik. Amatér, původně z latinského slova amator, znamená milovník. Amatér je nadšenec,
který činnost vykonává s láskou, aniž by jeho snažení bylo zaměřeno na slávu nebo finanční prospěch.

Mnoho lidí se potýká s pocitem nedostatečnosti, nejsou-li v oboru profesionálem. Ale jsou to právě Amatéři, kdo si můžou dovolit dělat bláznivé počiny a experimenty. Profesionál může být svázán s vnějším světem kritiky víc, než si může uvědomovat.

Amatér se nemusí bát chyb. Amatér si může dovolit udělat jakoukoli potměšilost. A kdo ví, co se stane, zaklepeme-li na dveře naší smělosti?


Všichni jsme součástí velkého celku

Ano, čas od času se zrodí jedinec s nadpozemským talentem jako je například Mozart, Picasso nebo Da Vinci. Ti pak ve společenství „Můzy“ propadnou za hranice vědomí, přičemž tento akt dá vzniknout mistrovskému dílu. Avšak žádné geniální dílo nevznikne jen tak samo od sebe. Stejně jako žádné dílo nemůže být originální, protože originalita neexistuje. Všechna tvůrčí práce vyrůstá z něčeho, co už tu dříve bylo. Každý génius byl inspirován a obklopen osobnostmi nebo myšlenkami, které už tu byly.

Originalita spočívá v transformaci stávajícího a každý Amatér ví, že je lepší přispět něčím malým, než ničím.


Pokud tě lákají barvy, toto jsou obrázky našich účastníků, kteří přišli s tím, že "neumí" malovat. 

 

Kreativitu máme všichni v sobě a je jen na nás, jak ji budeme používat a rozvíjet.

Náš život je naše vlastní umělecké dílo. Můžeme být jen tak dobří, jak dobré jsou věci, kterými se obklopujeme.

Máš všechno. Začít můžeš třeba s námi. Krásné zážitkové kurzy kreslení a malování pořádáme po celé české republice již 15 let.

 

Máš všechno. Začít můžeš třeba s námi
Krásné zážitkové kurzy kreslení a malování pořádáme po celé české republice již 15 let. Určitě si najdeš svoje město, ve kterém pořádáme kurzy kresby a malby a budeš li mít chuť strávit aktivní dovolenou, pojeď s námi třeba k moři. Malovat budeme asi čtyři hodiny denně a zbytek času proválíme v písku..

 

  

Těšíme se na tebe

Ateliér Mozaika

 

 

Více informací najdete na www.ateliermozaika.cz 
a také na FB stránkách facebook.com/AtelierMozaika/?ref=bookmarks

Brzo se také můžete těšit na soutěž o kurz malování.