Zajímáte se o přírodu? Pak vás zaujme soutěž o knihu Bytosti přírody

Zajímáte se o přírodu? Pak vás zaujme soutěž o knihu Bytosti přírody


Bytosti přírody (Setkání s přáteli člověka) -  Margot Ruis


Naturwesen – Begegnung mit Freunden des Menschen
 

Přírodní bytosti hrají podle autorky důležitou roli v našem životním prostoru. Lidem pomáhají vnímat energii stromů, dosáhnout vyššího stavu vědomí, očistit lidskou auru, uvědomit si některé malichernosti, které řešíme
v každodenním životě, vnímat intenzivněji barvy a vůně přírody a více se zajímat o ochranu životního prostředí.

V existenci přírodních bytostí ani nemusí čtenář uvěřit, i přes to kniha učí vnímat, co nás obklopuje, pozorovat přírodu a pečovat o ni s větší úctou. Po přečtení mnozí dospějí k vědomějšímu a pečlivějšímu zacházení se vším, co žije a roste a návštěva lesů, vodopádu či vodních toků už nikdy nebude jako dříve.

 

Dva výherci obdrží esoterickou knihu Bytosti přírody :-) 

Knihy nakupujte na www.knihcentrum.cz

 

 

 

 

Výherce informujeme emailem. 
Zveřejňováni jsou ihned po zpětné reakci.

 

Výherci:
J. Pešl, V. Velechová