Vzdělávejte své děti doma a zábavně

Vzdělávejte své děti doma a zábavně

Znáte Zlatku? Že ne? Chyba. Prostřednictvím netradičně postavených úkolů na interaktivním webu zlatka.in si žáci prvního a druhého stupně základních škol osvojují základy hospodaření
s penězi.


Úkoly jsou postavené takovým způsobem, aby děti v podstatě nezaznamenaly, že se učí. Jedná se o herní aktivity, při nichž mimoděk získávají další vědomosti. Naučí se tak hospodařit s penězi a dozvědí se, jak fungují banky a jejich produkty, tedy například platební karty či spotřebitelské úvěry. Pojmy, se kterými se seznamují, vychází z obsahu výuky daného stupně školy, takže naplňují všechny potřebné očekávané výstupy.

“Finanční gramotnost však nelze uchopit jako vysvětlování jednotlivých pojmů, je to především komplexní soubor vědomostí a dovedností, které by měly být děti schopné aplikovat v praxi,” říká Veronika Tomanová, zakladatelka projektu Zlatka.in.

 

Finanční gramotnost je třeba u dětí rozvíjet od útlého věku

Podle autorky je dítěti nutné od chvíle, kdy rozumí pojmu peníze, vysvětlovat, že věci v obchodě - jídlo, hračky, elektronika - nejsou zadarmo. Nebo že na kartě, kterou mnoho dětí "pípá" na nákupech, jsou vydělané peníze rodičů. Při přechodu do školy lze potom s touto oblastí pracovat komplexněji. Stále je ale důležité jít dětem příkladem.

V současnosti Zlatku využívá přes 1300 registrovaných tříd po celém Česku a mnoho dalších bez registrace.
S učiteli web komunikuje newslettery a e-mailem. Nástroj je nicméně on-line a volně k využití, takže stránku mohou využívat jak děti samotné, tak jejich rodiče a učitelé.

Projekt Zlatka.in navazuje na úspěšné webové stránky Gramar.in, soustředící se na český jazyk, a především na Matika.in, kterou hojně navštěvují školáci nejen u nás a na Slovensku, ale také v Maďarsku a ve Francii. Více na www.zlatka.in.

 

Průzkum: Rodiče tráví s dětmi 3,4 hodiny denně učením

V dubnu 2020 provedla agentura NMS Market Research výzkum pro Raiffeisenbank, který ukazuje, jak současnou situaci domácí výuky zvládají školy i rodiče a jaké výukové nástroje jsou využívány. Většina rodičů si myslí, že školy dostatečně zajišťují výuku i komunikaci se žáky i rodiči, ale uvítali by častější využívání online testů.

Rodiče tráví s dětmi průměrně 3,4 hodiny denně domácím učením. Asi třetina (32 %) rodičů se s dětmi učí méně než dvě hodiny denně, 43 % dvě až čtyři a pětina (19 %) od čtyři do šesti hodin denně.

V současné době využívá nějaké online vzdělávací nástroje 66 % rodičů a téměř všichni se shodnou na jejich vysoké užitečnosti a efektivitě. Většina ale odmítá, že by dokázaly nahradit klasickou výuku. Nejčastěji uváděnými online nástroji jsou YouTube, z edukačních platforem pak Matika.in. Ta patří do rodiny vzdělávacích webů spolu s Gramar.in, Geograf.in, Zlatka.in a Trainbra.in, které se zaměřují na matematiku, češtinu, zeměpis, finanční gramotnost a kritické myšlení.

 

Nejčastější formou zadávání úkolů je email (71 %), online platformu pro zadávání domácí práce využívá 56 % škol a 46 % úkolů tvoří samostudium z učebnic. Online videa na YouTube a online dotazníky pro zjištění potřeb příliš základních škol nevyužívá.