Soukromá základní škola připravuje děti pro svět 2.1

Soukromá základní škola připravuje děti pro svět 2.1


 

Pro mnohé základní školy je docela těžké připravit žáky na život v moderním světě. Používají totiž zastaralé pomůcky a stále se řídí pravidly a postupy, které platily před dvaceti lety. Svět se však za poslední dvě dekády výrazně změnil, čemuž je nezbytné přizpůsobit i vzdělávání. Soukromá základní škola Livingston jde proti proudu a zaměřuje se na rozvoj silných stránek ratolestí, pracuje s jejich vnitřní motivací a učí, že chybovat je lidské.

Čím se soukromá základní škola Livingston odlišuje od těch ostatních? Především tím, že klade důraz nejen na znalosti a dovednosti, ale na stejnou úroveň staví i úsudky, schopnost týmově spolupracovat i zvládat konflikty, empatii a kritické myšlení.

Moderní vzdělávání, které děti připraví na svět

I pro dospělého jedince je občas obtížné přizpůsobit se změnám, které nastaly v moderní společnosti. Soukromá základní škola Livingston si klade za cíl připravit děti na dané změny, a potom v běžném pracovním
i osobním životě nebudou frustrovány z konfliktů, jež k životu jednoznačně patří.

Učitelé si uvědomují, že každé dítě je jiné a rozvíjí se odlišným tempem. Co ratolest, to jiné reakce na určité situace. Livingston si nechává záležet na tom, aby se u žáků přirozeně rozvíjely jejich silné stránky, ať už jsou jakékoliv.

Proč zrovna Livingston?

Soukromá základní škola je pojmenovaná podle knihy Jonathan Livingston Racek od Richarda Bacha. Hlavním hrdinou příběhu je obyčejný a průměrný racek, jenž se snažil překonat sám sebe a zlepšovat svůj talent, a tím pádem začal vynikat nad svým průměrným okolím a inspirovat ostatní racky. Právě na takové myšlence je založena i filozofie základní školy.

Základní škola se nachází v Praze 9 – Čakovicích na ulici Vážská. Přijímá jak žáky do prvních tříd, tak i žáky do druhých až šestých tříd.