Dětská řeč aneb jak poznáme, že je něco špatně?

Dětská řeč aneb jak poznáme, že je něco špatně?


Dítě rozumí veškerým pokynům, ale ať se rodiče snaží jakkoliv, nedostanou z něj kloudné slovo. Vývoj dětské řeči probíhá stejně s fyzickým a psychickým vývojem. I proto se stává, že některé děti mluví dřív a jiné zase později. Co by mělo vaše dítko v určitém věku zvládnout a jak mluvení a výslovnost co nejlépe trénovat?

Dětská řeč se formuje již od samotného narození. Už předtím dokáže miminko, ještě v bříšku, rozpoznat maminčin tón hlasu, rozeznat ho od jiných a reagovat na něj. Prvních pár týdnů po narození se děťátko dorozumívá zejména křikem, dává najevo případné nepohodlí nebo hlad. V okamžiku, kdy se dítě cítí dobře, tak si začíná broukat. To postupně přechází ve žvatlání, kterým se dítě snaží napodobovat slova, která slyší ve svém okolí. Už ve věku do jednoho roku se tak dítě snaží komunikovat a mluvit.

První slabiky aneb mama, tata a baba

Kolem konce prvního roku života začíná dítě rozumět prvním pokynům a slovům, která se snaží napodobit. Mezi nejčastější první takováto slova patří „mama“, „tata“ nebo třeba „baba“. Postupem času se slovní zásoba stále zvětšuje a dítě se den co den učí novým slabikám a slovíčkům. Zlomový bývá druhý a třetí rok. Dítě má vytvořený základní slovník a začíná samo skládat jednoduché věty, které jsou ve většině případů gramaticky nesprávné. Právě v tuto chvíli je důležitá komunikace dítěte a rodičů. Ti by na něj měli mluvit pomalu
a srozumitelně, aby dítě správně porozumělo, vnímalo řeč a snažilo se ji napodobit. Přirozený a správný rozvoj řeči podporuje také společné čtení knížek, povídání si, prohlížení obrázků a komentování všeho, co se kolem nás děje.

Pomoc logopeda už ve třech letech

Právě kolem třetího roku přichází první náznaky toho, že by měli rodiče dítěte vyhledat pomoc logopeda.
„V případě, že dítě nemluví, nebo mluví nápadně méně než jeho vrstevníci, doporučuji vyhledat odbornou pomoc kolem tří let věku dítěte. Pokud dítě mluví, ale není mu rozumět, větší počet hlásek vyslovuje chybně, je vhodná návštěva kolem 4,5 let,“ doporučuje Jitka Kaulfuss, klinická logopedka. Pokud jde vše tak, jak má, mluví dítě v celých souvětích už kolem 4 roku života. Před nástupem do školy by mělo být schopné se samostatně vyjadřovat, správně artikulovat a zvládat veškeré hlásky.

Komunikace s rodiči i podpora hrubé motoriky

K rozvoji dětské řeči přispívají tou největší měrou rodiče. „Velice důležitý je tzv. mluvní vzor, to znamená, jakým způsobem a jak s dítětem rodiče komunikují. Dítě potřebuje slyšet správnou výslovnost hlásek a rozumět obsahu sdělovaného slova vzhledem ke svému věku,“ vysvětluje Jitka Kaulfuss. Pomoci může také projekt Hláskování s Lipánkem. „Jedná se o ojedinělý projekt zaměřený na podporu správného rozvoje řeči a artikulace u dětí předškolního věku s interakcí s rodiči. Formou jednoduchých videí, kterými rodiče a děti provází zkušená logopedka, se dostává rodičům informace, jak danou hlásku hravou formou správně vyslovit a procvičit,“ radí Jitka Kaulfuss. Nejen mluvení, ale i podpora rozvoje hrubé a jemné motoriky je důležitá. Odborníci doporučují rozvíjet také tělesné aktivity např. hru s míčem, prolézání průlezek, jízda na koloběžce, kole nebo plavání.