Co je numerologie?

Co je numerologie?


Numerologie je prastarou naukou o významu čísel, která nám umožňuje pochopit energie ovlivňující naše životy. Čísla jsou v numerologii jakýmsi klíčem k hledání souvislostí. Čísla nenesou jen početní význam, ale mají svou kvalitu. Tato neviditelná vibrace ovlivňuje náš charakter, naše talenty, slabé stránky, způsoby chování
a jednání. Působí i na náš životní směr. Zrcadlí se také prostřednictvím jména a příjmení, adresy bydliště, skrze data významných životních událostí a prostřednictvím osob v našem blízkém i vzdálenějším okolí.

 

Osobnostní a partnerské numerologické rozbory

Osobnostní numerologie poodhaluje hlavní aspekty našich povah, vloh a životného směru. Partnerské numerologické rozbory ukazuje na silné a slabší aspekty vztahu a zohledňuje perspektivu vztahu do budoucna. Partnerská numerologie informuje o tom, kde a jakým způsobem se budeme s partnerem navzájem ovlivňovat. Ukáže v jakých oblastech si dáváme vzájemnou podporu nebo kde řešíme spory.

Numerologie jména a příjmení

Pomocí dobře vybraného jména lze dopředu ovlivnit temperament a životní směřování jedince.  Volbou odpovídajícího křestního jména lze zmírnit i obtížné datum narození či rodové zátěžové vlivy. S numerologií jména souvisí i numerologie příjmení, která popisuje dispozice získané od rodičů/prarodičů.  Tento vliv se promítá i do příjmení svatebčanů. Pro případ, že nejste se svým jménem spokojení, lze na základě jmenného detatilního rozboru odhalit energie, která na vás skrze jméno působí. Následně jméno/příjmení společně modifikovat, tak aby přinášelo více harmonie.

Numerologie adresy

Kvalitatní význam čísel ovlivňuje i energii našeho bydliště. Tato vibrace působí na to, jak se ve svém domově cítíme a jak prožíváme vztahy s našimi nejbližšími. Číslo ukazuje i na možnosti technický závad a dalších komplikací. Adresy vybírám a popisuji v souladu s daty narození obyvatel. S numerologii adresy lze pracovat
i v rámci podnikání (sídlo firmy, skladu, obchodu, provozovny).

 

Numerologie výběru termínu

Pomocí numerologie můžete podpořit i hladký průběh životních událostí. Na základě  numerologického rozboru lze vybrat vhodný svatební termín, termín operace (porodu), termín stěhování a termín nástupu do práce aj..  Numerologie lze využít i pro podnikání, například při výběru vhodného termínu zahájení podníkání, vzniku živnostenského listu, zápisu do obchodního restřiku a pro případ dalších úředních jednání.

Numerologie značky

Skrze numerologii lze vybrat harmonicky název produktu nebo značky. Pokud si nejste jisti  vhodnou značku pro auto, i zde vám numerologie může pomoci. Značku vybírám v souladu s datem narození, tak aby konečný výsledek přinášel více harmonie a méně problémů.

 

 

 

Zdroj: klara-pokorna.cz